Is dit ‘n Sonde om in loterye of dobbel deel te neem?

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Kom ons begin deur eers te kyk presies loterye en dobbel is. Beide dobbel en loterye kan gedefinieer word as ‘n poging om met geld te waag in ‘n poging om die geld te vermenigvuldig. In beide gevalle gaan dit oor ‘n beslissing wat oor mense gemaak word en waaroor hulle geen beheer het nie. Met ander woorde, beide dobbel en loterye het niks met enige iemand se kundigheid of vermoë te doen nie. Dis uit en uit ‘n gelukspel.

Lotery was op verskeie kere in beide die ou en nuwe testament toegepas, maar dit word altyd gedoen in afhanklikheid van die Here dat Hy daardeur sy beslissing sal gee. Daarom sê Spreuke 16:33 duidelik: “In die skoot word die lot gewerp, maar elke beslissing daarvan kom van die HERE.”

So was daar op bevel van die Here geloot om uit te vind wie die skuldige was wat by die inname van Jerigo van die goed gevat het wat vernietig moes word (Jos 7: 14-18). Daar is ook tussen Saul en sy seun geloot om uit te vind wie verkeerd gedoen het (1 Sam 14:38-43). Diensbeurte van die priesters by die tempel was ook deur middel van loting aangewys. Selfs in die Nuwe Testament kry ons die aanwys van die apostel in Judas se plek deur loting.(Hand 1:21-26) Maar ná Pinksterdag en die koms van die Heilige Gees, hoor ons nie meer van loting nie. Dit gebeur vandag nog in die kerk dat by die staking van stemme in die kiesing van ampsdraers, van loting gebruik gemaak word, maar dan word dit gedoen nadat daar duidelik gebid is dat die Here self sal kies.

Die Bybel veroordeel nie dobbel, weddenskappe en die lotery as sulks nie. Nietemin waarsku die Bybel ons om weg te bly van die liefde vir geld in 1 Timotheüs 6:10 “Want die geldgierigheid is ’n wortel van alle euwels; en omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof en hulleself met baie smarte deurboor.”

Die Skrif moedig ons ook aan om weg te bly van pogings “om vinnig ryk te word” (Spreuke 13:11; Spreuke 23:4 en Prediker 5:9). Dobbel fokus definitief op die liefde vir geld en onteenseglik verlei dit mense met die belofte van vinnige en maklike rykdom.

Kasino’s gebruik allerhande soorte bemarking skemas om die dobbelaar te verlei om soveel geld as moontlik te waag. Hulle bied dikwels goedkoop of selfs gratis alkohol aan, wat dronkenskap aanmoedig wat dan gevolglik lei tot ‘n onvermoë om wyse besluite te neem. Alles binne die kasino is spesifiek so ingerig om groot somme geld te neem en niks terug te gee nie. In al die Suid Afrikaanse advertensies oor dobbel word daar pertinent gewys dat mense “verantwoordelik” moet dobbel. Op daardie manier kan die Kasino’s hulle verontskuldig deur te sê dat hulle die mense gewaarsku het.

Loterye poog om hulself uit te beeld as instansies wat fondse verskaf aan sosiale programme. Baie mense speel dan ook lotto met die verskoning dat die geld vir ‘n goeie doel gaan, maar as dit so is, waarom gee ons dan nie die geld direk vir die welsyn organisasie nie? Deur lotto te speel is ‘n baie onbybelse manier van geld skenk, want die Bybel se manier van skenk is juis om te gee sonder om iets terug te verwag!

Studies toon verder dat ‘n baie klein hoeveelheid van al die geld uiteindelik aangewend word vir sosiale programme soos wat deur die lotto bestuur verkondig word. Die hele doel van lotto is om ‘n baie klein groepie mense skat ryk te maak, terwyl dit miljoene verarm! Diegene wat aan ‘n lotery deelneem is dikwels juis diegene is wat dit die minste kan bekostig om geld op ‘n lotery kaartjies te spandeer. Die aanloklikheid van “vinnig ryk word” is ‘n té groot versoeking. Die kanse dat hul gaan wen, is oneindig klein, wat daartoe lei dat baie mense se lewens geruïneer word.

Baie mense voer aan dat hulle juis aan loterye of dobbel deelneem om sodoende geld aan die kerk of aan ‘n ander goeie saak te gee. Terwyl dit wel ‘n goeie motief mag wees, wys die werklikheid ons egter daarop dat slegs ‘n paar van daardie mense hulle winste vir goddelike doeleindes aangewend het. Studies bewys dat die oorgrote meerderheid van lotery wenners selfs in ‘n erger finansiële situasie verkeer het ‘n paar jaar nadat hul die boerpot gewen het, as waarin hul voorheen was. Slegs ‘n paar, indien enige het waarlik die geld vir ‘n goeie saak gegee. God het buitendien nie ons geld nodig om Sy sending in die wêreld te finansier nie.

In Spreuke 13:11 lees ons: “Goed wat uit niks verkry is, word minder; maar hy wat met die hand bymekaarmaak, kry altyd meer.”

In 1 Timotheüs 6:10 lees ons: “Want die geldgierigheid is die wortel van alle euwels; en omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof en hulleself met baie smarte deurboor.”

In Hebreërs 13:5 word verklaar: ” Julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat julle het, want Hy het gesê: Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie.”

In Mattheüs 6:24 word verklaar: “Niemand kan twee Here dien nie; want óf hy sal die een haat en die ander liefhê, óf hy sal die een aanhang en die ander verag. Julle kan nie God én Mammon dien nie.”

Ons verwagting behoort in die Here te wees wat sal verskaf in al ons behoeftes op Sy tyd en nie op die hand van geluk nie. Dis waarom dobbelary en loterye verkeerd is. Moenie op die hand van vlees vertrou nie!

Mag die HERE hierdie boodskap seën!

(Visited 1 761 times, 1 visits today)