Jesus leer waar woede vandaan kom

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Die HERE seën jou liewe leser, daarom wil ek vandag begin met ‘n gebed: “Liewe HEER, U is so sag en verstandig teenoor ons. Help ons om net so ‘n sagte hart te hê en om nie so bekommerd te wees oor die sorge van die lewe en ons eie lewens agendas nie. Help ons om eerder meer bekommerd te wees oor die wat gewond is deur lewens omstandighede sodat ons hulle kan troos en op die regte pad kan lei.”

Die HERE gaan voort: “Mense is so belangrik vir My. Dis waarom die belangrikste wat julle vir My kan doen is om ander te vertroos. So baie het seer en daar is niemand om hulle te vertroos nie. Of dit nou in geskrewe woord of gesange is; dit is julle roeping; vertroos hulle vir My.”

“Baie van my Kinders ken My glad nie. Hulle dink hulle ken My, maar hulle weet nie hoe baie Ek omgee nie en dis omdat hulle my natuur nie ken nie. As hulle dit weet, sal hulle glad nie bang wees om na My toe te kom nie en hulle sal ook nie bang wees om my te hoor nie.”

“Weet julle wat is die nommer een rede is waarom julle My nie wil hoor nie? Omdat julle bang is Ek gaan julle veroordeel en dit is so ver van die waarheid af… Jy raas en skree nie op ‘n baba of op ‘n gebroke siel nie. Jy vertroos hulle. Dis My natuur wat so min van weet… Selfs die wat dit vermoed is bang vir My.”

“Selfs die sataniste glo leuens oor my. Die fondasie vir hulle optrede is gegrond op ‘n waninterpretasie van my natuur. Hulle is gewond en loop rond sonder dat daar iemand is om olie op hulle wonde te gooi. As hulle verstaan hoe baie Ek vir hulle omgee; sal hulle baie gou van satan af wegdraai, maar hulle besef nie dat Ek ‘n God van Genade is, vol genesing vir hart en siel nie. Hulle word deur satan gebreinspoel wie die vader van die leuen is.”

“Mense leer wie Ek is deur te kyk hoe julle optree. Niks is vir My beter as om een siel te vind wat verstaan wie Ek is nie. Terselfdertyd is dit hartverskeurend om ‘n siel te sien lei en al wat hy of sy hoef te doen is om uit te reik na My toe sodat Ek hulle kan voed. Dit maak ook seer om te sien dat hulle nie verstaan hoe vernietigend sonde vir hulle is nie. Ek is nie die harde slawedrywer wat net My eie manier wil hê nie. Jy is in baie opsigte harder op jouself en die mense om jou as wat Ek op jou is.”

“Wees altyd bedag op woede en veroordeling, want baie keer is dit die vyand wat jou aanhits om iemand tereg te wys wat reeds gebroke binne in is. Ek vir baie vreugde daarin as jy jouself kan in hou. Ek weet maar net te goed hoe moeilik dit is en wat se groot opoffering jy vir My maak deur jou stilswye, selfs al skree elke deel van jou wese om vergelding. Wat jy nie sien nie, is die demone wat jou uittart en jou met stokke te steek om op te tree nie.”

“Elke dag laat Ek toe dat jy getoets word om te sien wat jy gaan doen. Gaan jy ingee of gaan jy die aas gryp en die las wat ander dra nog meer onuithoubaar maak? Jy verstaan seker dat Ek die meeste van die tyd siele jou pad laat kruis wat genesing nodig het. Geduld is ‘n groot deugde as dit by menslike natuur en siele kom. En om geduld te beoefen gaan jou beter en beter maak soos jy met ander werk.”

“Daar is verskeie kere deur die dag dat jy deur satan aangehits word. As jy maak net kan sien waar dit vandaan kom, sou jy nie so vinnig opgetree het nie. Wees bedag daarop, want die vyand steel jou energie op daardie manier en dis waarom jy party dae so dood moeg voel. Hulle leef van woede, weet jy, maar nie net dit nie, hulle gebruik jou ook om ander te ontmoedig.”

“Ek is teen die wat trots is, maar ek gee om vir die wat klein is van hart. As jy dus gedurig teenstand in jou lewe kry, ondersoek dan die moontlikheid of jy nie dalk te krities is teenoor ander nie; veral teenoor jou naaste familie soos jou man, kinders en jou ouers nie. Ek kan nie ophou om hierdie les op te bring nie, My liewe Kinders, want baie van julle is nog steeds net te lief om ander te oordeel, veral teenoor die in julle huishoudings.”

“Dis ook om die rede waarom Ek al verskeie kere gewaarsku het om nie na die nuus te kyk nie. Die nuus word so opgestel om jou uit te lok sodat jy moet oordeel en so maak jy die deur wyd oop vir woede. Julle sien, hierdie nuus berigte word deur demone beïnvloed en so word jy kwaad en dan oordeel jy almal wat daarby betrokke is sonder dat jy die agtergrond van die storie verstaan of weet wat in die agtergrond gebeur. Dit is hoe die media mense manipuleer en beheer oor hulle hou. Dis maar net een van die baie tegnieke wat satan gebruik om reaksie te ontlok.”

“Net die ergste stories word altyd gepubliseer en so word jy kwaad en oordeel jy. Jou woede is soos bloed vir die demone. Dit voed hulle op jou en so word hulle nog sterker. Ek wens julle kan die demone sien wat op die negatiewe energie van verkeersopeenhopings teer. Mense kom by die huis aan uitgeput van kwaad wees en hulle weet nie waarom nie. En dit gebeur elke dag!”

“Woede en vrees is kragtige energie bronne vir die vyand. Dis waarom hulle altyd probeer om ‘n reaksie te probeer ontlok in ander. Wees dus voorbereid en gewaarsku, veral nou dat jy weet waar jou energie heengaan as jy kwaad word. Gee dus aandag en moenie gaan vir die aas nie.”

“Ek leer julle vandag ‘n les, My Kinders. Jy is die teiken, elke liewe dag. Elke dag word koeëls en pyle vol dodelike gif van woede, trotsheid en oordeel op jou afgevuur. Wees asseblief slimmer as die vyand. Wees slim soos die slange, maar sag soos die duiwe. Moenie vir die aas val nie en probeer om nie kwaad te word nie. As jy ‘n word in liefde spreek sonder om kwaad te word, dan steek jy ‘n stok in die speke van die vyand se plan.”

En dit was die einde van die boodskap. Mag die HERE u hierdie week seën!

(Visited 100 times, 1 visits today)