Jesus reinig die Tempel

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Toe Jesus na die Pasga in Jerusalem aangekom het, het hy by die tempel gestop om te aanbid. Dit wat hy daar gevind het, het hy glad nie mee saamgestem nie. Hierdie gedeelte is in die Bybel in Johannes 2:13-17 asook in Mattheus 21:12-13 opgeteken.

In Johannes 2:13-17 lees ons die volgende: [13]  En die Pasga van die Jode was naby, en Jesus het opgegaan na Jerusalem. [14]  En Hy het in die tempel gevind die wat beeste en skape en duiwe verkoop, en die geldwisselaars wat daar sit. [15]  En Hy het ‘n sweep van toutjies gemaak en almal uit die tempel uit gedrywe, ook die skape en die beeste, en die kleingeld van die wisselaars het Hy uitgegooi en hulle tafels omgekeer. [16]  En vir die duiwe verkopers het Hy gesê: Neem daardie dinge hier weg; moenie die huis van my Vader ‘n handelshuis maak nie. [17]  En sy dissipels het onthou dat daar geskrywe is: Die ywer vir u huis het my verteer.”

Wat het hier gebeur? Die verkopers van beeste, skape en duiwe het voorsien in die mense se behoeftes vir offers. Waarom jou eie diere bring om geslag te word as jy sommer by die Tempel kan koop? Die geldwisselaars het onrein of vreemde muntstukke vir rein Joodse muntstukke verruil – muntstukke wat in die tempel gebruik kon word. Ons kan sê dat hulle noodsaaklike dienste verrig het, maar Jesus het ‘n probleem daarmee gesien. Sy huis is tog immers ‘n huis van aanbidding en nie een waarin mens handel dryf nie! Die gedeelte wat Jesus se dissipels aan gedink het in vers 17 staan opgeteken in Psalm 69:9  (69:10) “Want die ywer vir u huis het my verteer…”

Is dit nie wat ons vandag in ons kerke doen nie? Gebruik ons nie nog steeds vir Jesus en sy kerk as ‘n geleentheid om “wins” te maak nie? As ons na Jesus en die kerk kom primêr vir selfsugtige voordeel en nie primêr om God te aanbid nie, maak ons misbruik van die huis van die Vader. Dit maak nie saak hoe edel ons bedoelinge is nie. Onthou dat die verkopers van diere gedink het, hulle verskaf ‘n diens aan die mense, maar satan het hulle verblind sodat hulle nie die waarheid gesien het nie en dit is dat hulle die Huis van die HERE wat heilig is verander het ‘n handelshuis!

Kom ons gaan verder. In 1 Korintiërs 6:18-19 sê Paulus [18]  Enige sonde wat ‘n mens doen, is buite die liggaam; maar wie hoerery bedryf sondig teen sy eie liggaam. [19]  Of weet julle nie dat julle liggaam ‘n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julself behoort nie?”

Sien u waarheen ek op pad is? Is dit nie tyd dat ons ‘n slag vir satan wat ons so verblind vasvat en ons tempels reinig nie? Baie keer dink ons dat die sonde wat ons doen nie so erg is nie en dat die HERE sal verstaan, maar sonde bly sonde. Maak nie saak hoe groot of hoe klein die oortreding is nie.

Ek wil vra dat julle baie mooi sal gaan dink oor alles wat jy doen en as die Gees van die HERE jou oortuig dat dit verkeerds is, vra dan om vergifnis. Dis nooit te laat om na die HERE terug te keer en te sê: “HERE, ek is jammer” nie.

(Visited 619 times, 1 visits today)