Kerkgangers wat hel toe gaan.

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Om ‘n Kind van die HERE te kan wees, beteken dat ons veronderstel is om die Woord van God te bestudeer sodat ons nie deur satan verlei word nie. Ongelukkig gebeur dit meer en meer dat ons op ander mense staat maak om vir ons te vertel wat in die Woord van God staan…

Ek wat hierdie stukkies vir julle gereeld skryf, is maar net ‘n mens en ek kan verkeerd wees. Ek kan net my beste doen oor die Bybel en wat die HERE vir ons leer oor hoe ons Hom moet volg, maar ten spyte van my beste pogings, gaan dit vir baie nie genoeg wees nie. Daar is van julle wat ten spyte van die feit dat julle gereelde lesers is en gereeld kerk toe gaan, in die hel gaan opeindig en teen die tyd wat julle dit uitvind, gaan dit vir julle te laat wees. Dit bekommer my geweldig…

As predikers is dit nie maklik vir ons nie. Ek wil nie verkondig dat jy Hemel toe gaan as dit nie so is nie, maar aan die ander kant wil ek ook nie hê dat julle wat die HERE ken moet voel dat dit nie so is nie en daaroor bekommerd moet wees nie. Dis ‘n fyn lyn om te loop, want jy wil hê dat so veel as mense gered moet word terwyl die wat gered is nie moet dink dat hulle nie gered is nie.

Ek gee om dat die skape wat die HERE aan my toevertrou het, gered word. Daar is van julle wat deur huweliksprobleme, werksprobleme en nog baie meer gaan en ek gee om, maar nie naastenby so baie soos oor die toestand van jou siel nie. Julle moet weet dat wat ook al na die dood gebeur vir ewig is. Ons gaan almal voor die HERE staan eendag en Hy gaan vir jou een van twee dinge sê: “Mooi so, goeie en getroue dienskneg,” (Mattheus 25:21) of “Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My.” (Mattheus 7:23)

Die HERE sê in Mattheus 7:21 “Nie elkeen wat vir My sê: Here, Here! sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is,” en net voor dit in Mattheus 7:16 se die HERE “Aan hulle vrugte sal julle hulle ken.” Nie almal wat sê hulle is Christene is Christene nie! Die HERE waarsku vir ons in Matteus 7:22 dat baie sal kom en sê dat hulle in Sy naam geprofeteer, duiwels uitgedryf het en kragtige dade gedoen het en dan sal die HERE vir hulle antwoord en sê “Ek het julle nooit geken nie!”

Volgens hierdie verse gaan baie van die kerkbanke vandag warm sit aan die einde van hulle lewens ‘n wrede ontnugtering kry! “Maar HERE, ek het groot geword in die kerk; ek het nie een dag van kerk toe gaan gemis nie; ek het Sondagskool klasse gegee; hulle het vir my gesê om vorentoe te kom en ‘n gebed te bid en ek het dit gedoen! So wat gaan nou aan?” Daar is baie mense wat dink hulle gaan hemel toe, maar hulle gaan die ontnugtering van hulle lewens kry as hulle daar bo aankom. Dit maak my tot in my siel bang, want dit beteken dat ek met diegene gefaal het…

Baie leraars is maar net te bly om vir jou ‘n preek te gee wat jou goed laat voel, want die lewe is moeilik. Jy het dus nie hierdie verdoemende hel-toe-gaan preek nodig nie, maar ek, liewe leser, ek dink aan die einde as jy daardie eindstreep oorsteek en jou beloning ontvang… Wat se beloning wag vir jou? ‘n Ewigheid van pyniging en lyding in die hel deur onkunde of ‘n ewigheid in die Hemel saam met die HERE?

Julle sien, die lewe is soos ‘n baie lang tou wat geen einde het nie. Daardie leer omhulsel wat hulle aan die begin van die tou sit, dis jou lewe op aarde. Sodra jy van die leer stukkie afstap tot op die tou gedeelte, dan begin die ewigheid vir jou. Ons aardse lewens is net ‘n sekonde in die uurglas van die ewigheid en dan is dit verby. Waar gaan jy jou ewigheid deurbring, liewe Kind van Jesus?

As die Gees nou met jou praat en jy voel onseker of uiters ongemaklik, liewe Kind van die HERE, dan sal ek terug gaan na die Skrif en ek sal begin lees, want iewers het iemand vir jou gelieg.

Jy het tien teen een nie eers tyd gemaak om die Bybel te bestudeer nie. Jy het tien teen een net staat gemaak op dit wat vir jou vertel is. Ek neem aan iemand het vir jou gesê daar is nie ‘n hel nie… Terloops, dis ‘n baie gewilde stelling vandag! Wanneer laas het jy gehoor dat iemand oor die hel van ‘n kansel af preek? Self was dit baie jare gelede!

Die kerke se siening is mos dat ‘n God van Liefde nie kan straf nie of kan veroordeel nie… Dis wat hulle deesdae gewildheidsleer noem is en wat die kerke van die wêreld aan die mense leer. Wel, liewe leser, ek is nie hier om gewild te wees nie. Ek is hier om julle te leer wat in die Bybel staan en om julle aan te moedig om die Woord van God te bestudeer! Moenie net glo wat ander jou vertel nie. Gaan en lees dit vir jouself!

Begin in Genesis. Jy gaan nie ver hoef te gaan voor jy gaan lees van ‘n tyd toe God almal in die wêreld verdrink het nie. Ja, die HERE het dit gedoen en dis net ses hoofstukke ver! Jy gaan lees die HERE spyt gekry het dat hy die mens gemaak het (Genesis 6:6) en dan gaan jy lees hoe Hy almal verdrink het: mans, vrouens, kinders en babas! Ja, babas! Almal!

Lees ‘n bietjie verder tot in Eksodus waar die HERE vir Faro gesê het dat as hy nie die Israeliete gaan laat trek nie, Hy elke eersgeborene van elke huishouding gaan dood. Ja, die HERE het dit gedoen en dit was verskriklik! Dink ‘n bietjie; die oudste seun of dogter van elke huisgesin het gesterf!

Ek sê nie hiermee dat die HERE nie liefdevol is nie, want Hy is! Maar wat jy nie geleer word nie, is dat daar ander fasette van God is! Hy is ‘n God van Liefde, maar Hy is ook ‘n God van Oordeel en ‘n God van Geregtigheid! Lees net Sy Woord! Prys Sy Naam!

Baie sal nou sê maar jy kwoteer van die Ou Testament… Dis hoe die HERE was; nie soos Hy vandag is nie… Regtig? Het jy al die boek van Openbaring gelees? Wil jy sien hoe dit gaan eindig, net om te leer dat die HERE dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid is? Ons dien ‘n HERE wat ‘n God van Liefde is, maar hy is ook ‘n God van Oordeel en Hy is ‘n God wat wil red. Dis waarom Hy Sy Seun gestuur het!

Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. (Joh 3:16)

Nêrens in die Bybel sal jy lees dat daar staan dat jy ‘n gebed moet bid en dan is alles vergewe nie. Daar staan wel dat jy tot bekering moet kom; dat die ou mens moet sterf en dan weer gebore moet word. Dis wat die HERE geleer het. Jy moet basies weer van voor af begin deur die ou sondige mense dood te maak en weer gebore te word!

Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe; maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. (Johannes 3:36)

Hou net aan met lees, want dit gaan oor die wat ‘n omkeer in hulle lewens maak. Dis oor die wat besef dat hulle net vir hulleself lewe. Dis soos Adam en Eva wat iets lekker sien om te eet en dan besluit dat hulle dit wil hê. Kom ons jaag dit na, want dit lyk goed. Ons almal begin ons lewens op hierdie manier; vol van die eie ek wat net bekommerd is oor jouself en wat jy uit die lewe kan kry. Dis net ek, ek, ek en ek! Soos hulle in Engels se: Me, myself and I! Dis wat die Bybel vir jou leer jy van moet wegdraai.

So baie kerke leer dat die HERE daar is vir jou en dat jy maar net moet bid en die HERE sal gee. So word hierdie self gesentreerde denkrigting gevoer. Maar dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan daaroor om te verander en weg te breek van die ou mens. Om te besef dat jy ‘n Meester het en om Hom gelukkig te maak met jou. Jy is nou deel van ‘n ander koningryk. Jy het nou ‘n erfdeel in die Hemel. Jy behoort nou te vra: “Wat wil U hê moet ek doen HERE?” Jy het tot bekering gekom en jy volg nou die HERE! Die eie ek is nou dood!

Baie predikers is meer bekommerd oor wat hulle gaan sê om mense in die kerk te hou as wat hulle bekommerd is om die waarheid te verkondig… Wat het Jesus gedoen tot die mense begin opdaag? Hy het nie gesê: “Ek is so bly jy is hier nie! Kom gerus volgende week terug, want ons het hierdie program en jy wil dit nie mis nie! Bring ‘n vriend saam!” Jesus het nooit dit vir die mense gesê nie! Hy het nooit enige iemand gesmeek soos dit nie! Om die waarheid te sê, mense het Hom gesmeek om Hom te volg! Is dit nie soveel anders as vandag se kerke nie?

As Jesus gepreek het, was Hy eerlik met die mense. Om die waarheid te sê, Hy was brutaal eerlik! Hy het nooit doekies omgedraai of die mense probeer paai nie. Hy was direk; baie anders as die predikers van vandag. Dit was ‘n kwessie van neem jou kruis op en volg My (Matteus 16:24) en wie sy kruis nie neem en agter My volg nie, is My nie waardig nie. (Mat 10:38) Eina! Sien wat ek bedoel by brutaal eerlik? Wanneer laas het jy sulke eerlikheid van ‘n preekstoel af gehoor?

Dis wat die HERE graag wil hê jy moet doen. Vergeet van wat ander mense vir jou gesê het. Gaan alleen met die HERE en gaan lees Sy Woord. Jou ewigheid hang daarvan af. Begin deur net te lees wat die HERE gesê het gedurende Sy tyd op Aarde, dit gaan jou nie eers lank vat nie. Vergelyk dit wat gesê word met jou lewe soos dit nou is en vind dan uit of jy gereed is.

Prys die Naam van Jesus!

(Visited 238 times, 1 visits today)