Kledingstukke van die Ewigheid

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Jesus praat op verskeie plekke in die Nuwe Testament van ‘n Bruilofskleed wat skoon gehou moet word.

In Jesaja 61:10 lees ons van twee kleding stukke wat nodig is om die ewigheid te kan betree: “Ek is baie bly in die HERE, my siel juig in my God; want Hy het my beklee met die klere van heil, my in die mantel van geregtigheid gewikkel—soos ‘n bruidegom wat priesterlik die hoof versiersel ombind, en soos ‘n bruid wat haar versier met haar juwele.” Die twee kleding stukke wat nodig is, is: die Kleed van Heil en die Mantel van Geregtigheid.

Die Kleed van Heil word geag die onderkleed te wees van die twee kledingstukke en dit word verniet aan ons gegee die dag toe ons besluit het om die HERE ons Saligmaker te maak en om HOM te volg. Op sy eie is hierdie onderkleed van Heil genoeg om mee hemel toe te gaan, maar dis nie genoeg om die wegraping mee te maak of om die Bruilof van die Lam mee by te woon nie en ons lees daarvan in Mattheus 22:11 en 12 waar Jesus die volgende gelykenis aan ons vertel: [11]  En toe die koning ingaan om na die gaste te kyk, sien hy daar iemand wat nie ‘n bruilofskleed aan het nie. [12]  En hy sê vir hom: Vriend, hoe het jy hier ingekom sonder ‘n bruilofskleed aan? En hy kon geen woord sê nie.” Hierdie persoon het probeer om die Bruilof van die Lam by te woon, maar hy het net die onderkleed van Heil aangehad en dis waarom hy nie welkom was nie.

Anders as die Kleed van Heil, word die tweede kledingstuk; die Mantel van Geregtigheid nie verniet weggegee nie. Hierdie Mantel van Geregtigheid word ook na verwys as ons Bruilofskleed en hierdie kledingstuk moet verdien word met jou optrede: deur ons gereed te maak deur ‘n heilige leefwyse te volg en deur so ver moontlik weg te doen met sonde. Ons verhouding met Jesus speel ‘n kardinale rol in die verkryging van die Mantel van Geregtigheid. Jesus behoort die middelpunt van ons bestaan te wees. Dit moet vir ons fisies onmoontlik wees om ‘n dag te kan begin sonder dat Hy deel daarvan is. Kom ons kyk wat sê Openbaring 19:7-8 [7]  Laat ons bly wees en ons verheug en aan Hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die Lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak.  [8]  En aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges.” Verstaan julle hoe die Mantel van Geregtigheid werk en dat dit verdien word met ons dade?

Onthou egter dat hierdie Mantel van Geregtigheid ook skoon gehou moet word, anders kan jy nie die Bruilof van die Lam bywoon nie. In Openbaring 7:13-14 lees ons van ‘n groep Christene wat se mantels van Geregtigheid besmet geword het: [13]  Toe het een van die ouderlinge gespreek en vir my gesê: Hulle wat bekleed is met die wit klere, wie is hulle en waarvandaan het hulle gekom? [14]  En ek sê vir hom: My heer, u weet dit. En hy sê vir my: Dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom, en hulle het hul klere gewas en hul klere wit gemaak in die bloed van die Lam.”

Doen dus gereeld sonde belydenis, want ons sondig partykeer sonder dat ons dit eers besef! Dis waarom dit so belangrik is om belydenis te doen. Die HERE sê in Sy Woord: leef Heilig want EK is Heilig! (Levitikus 20:26) In Openbaring 3:4 lees ons: “Maar jy het enkele persone ook in Sardis wat hulle klere nie besoedel het nie, en hulle sal saam met My in wit klere wandel, omdat hulle dit waardig is.” Is u waardig of is u Kleed van Geregtigheid besoedel?

Nou sal u ook verstaan waarom daar geredde Kinders van God gaan wees wat gaan agterbly in die wegraping sodat hulle kan leer om hulle klere nie te besoedel nie. Ek verwys nou na mense wat tot bekering gekom het, Jesus as hulle verlosser aanvaar het en daarna teruggeval het in die wêreld en nou die wêreld en sy plesier aanhang.

In Openbaring 16:15 lees ons: “Kyk, Ek kom soos ‘n dief. Salig is hy wat waak en sy klere bewaar, sodat hy nie miskien naak rondloop en hulle sy skaamte sien nie.” Waak en BID! Doen sonde belydenis! Maak Jesus die middelpunt van u lewe sodat as Jesus kom, Efesiërs 5:27 vir u waar kan wees! “sodat Hy die gemeente voor Hom kon stel, verheerlik, sonder vlek of rimpel of iets dergeliks; maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees.”

So baie Kinders van die HERE loop daar buite rond met hierdie vals illusie dat hulle gereed is. Hulle gaan kerk toe, sing en prys en maak die Here se Naam groot, maak siekes gesond en dryf duiwels uit, maar as hulle by hulle huise kom, is hulle heeltemal ander mense! Dan dien hulle die wêreld op ‘n industriële skaal! Ons skinder, vermink en verskeur ons medemens met ons tonge! Mense kom baie keer na my toe om ander mense sleg te praat. In plaas daarvan om deel te neem vra ek myself net een vraag: Wat maak dit saak? As Jesus nou sou kom, gaan die feit dat die een dit of dat aan daardie een gedoen het enige verskil maak? As dit dan geen verskil maak nie, waarom dan die wiele van die skinder storie verder met ghries smeer?

Niemand van ons weet wanneer Jesus gaan kom vir sy Bruid nie. Ek weet dit ook nie, maar ek kan aanvoel dat die tyd naby is. Al hoe meer en meer kry ek bevestiging dat die tyd min is. Om die waarheid te sê, dis minder as wat ons dink! My wens is dat al die skape wat die Here aan my toevertrou het en wat my woorde lees, gereed sal wees en reg gekleed sal wees vir Hom. My gebed vandag is dat julle wat hierdie lees, se oë sal oopgaan en julle ore sal hoor! Distansieer jou van die wêreld en maak gereed. God die Vader hou die wegraping terug omdat Jesus se Bruid (ons) nog nie gereed is nie, maar die HERE gaan ook nie vir altyd wag nie…

Jesus sê in Mattheus 7:13-14 die volgende: [13]  Gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei, en daar is baie wat daardeur ingaan. [14]  Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind.”

Prys die Wonderlike Naam van die HERE!

(Visited 818 times, 1 visits today)
Tagged , , , , , , , , .