Is dit genoeg om net gered te wees?

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Ontelbaar baie Geredde Kinders van die HERE glo dat jy net gered hoef te wees om die wegraping mee te kan maak…

Baie mense dink dat as jy gered is, jy altyd gered is soos wat dit in Efesiërs 1:13 opgeteken staan. Julle is reg om so te dink, maar ons praat hier van die redding van jou siel, nie van die wegraping nie. Jy is gered en jy sal nooit ooit Hel toe kan gaan nie, maar dit beteken nie dat jy die wegraping sal meemaak nie!

Julle moet verstaan dat daar voorwaardes verbonde is om die wegraping mee te kan maak. Eerstens moet jy glo dat daar ‘n wegraping gaan wees en die Seun van die Mens uit die Hemel verwag soos Paulus in Hebreërs 9:28 skryf “so sal Christus ook, nadat Hy een maal geoffer is om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat Hom verwag tot saligheid.” Tweedens moet jy die regte kledingstukke hê. Jy moet beide die “Kleed van Heil” en die “Mantel van Geregtigheid” aan hê om in die wegraping geneem te kan word. Ons gaan na al twee kyk.

Die Kleed van Heil

Die dag as iemand sy hart vir die HERE gee en Jesus as sy Persoonlike Saligmaker aanvaar, daardie dag ontvang jy die “Kleed van Heil” en is jy verseël en SAL jy Hemel toe gaan. Paulus skryf ook so in Efesiërs 1:13 en 14 “in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding, gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid.”

Moet nou nie deurmekaar raak nie! Die “Kleed van Heil” word ook genoem die onderpand of onderklere van die geloof. Dit sê dat daar ‘n oorpand ook moet wees, want as daar onderklere is, dan moet daar tog boklere ook wees! Ons gaan daarby kom, maar vir nou gaan ons op die onderklere konsentreer.

Ek stem heel hartig saam met mense wat sê dat as jy gered is, jy Hemel toe SAL gaan. Dis waar, want jy is ‘n mede erfgenaam in die HERE! Jy is verseël en jy het die onderklere van die geloof aan, dus MOET jy Hemel toe kan gaan as jy sterf en daar is geen ander manier nie. Jy sal glad nie hel toe kan gaan solank jy die onderklere van die geloof aan het nie.

Die Mantel van Geregtigheid

Nou kom ons by die “Mantel van Geregtigheid” of dan jou Bruilofskleed of jou boklere. Hierdie is wat nodig is om die wegraping te kan meemaak en dit word nie verniet aan jou gegee soos die onderklere nie. Jy moet werk om dit te ontvang en jy verdien dit met jou optrede soos jy gereed maak vir daardie dag wanneer die wegraping gaan plaasvind.

In Mattheus 22:1-14 vertel Jesus die gelykenis van die Koning wat ‘n Bruilofsfees vir Sy Seun voorberei het. Terwyl die Koning oor die gaste gekyk het, het hy iemand opgemerk wat nie ‘n Bruilofskleed aangehad het nie. Die Koning het aan die man gevra hoe hy ingekom het sonder ‘n Bruilofskleed aan en hy kon nie antwoord nie. Hy is daarna gebind en uitgegooi in die buitenste duisternis!

Verstaan julle hierdie gelykenis nou? Jy moet beide die “Kleed van Heil” en die “Mantel van Geregtigheid” of jou Bruilofskleed aan hê om in die wegraping geneem te kan word en nie net die een nie. Moenie dink omdat jy gered is, jy is veilig nie, want dit is nie so nie.

Jy verdien jou “Mantel van Geregtigheid” met jou Heilige Leefstyl en jou so ver as wat moontlik is van sonde te distansieer. Kom ons wees eerlik: jy gaan val en jy gaan sondig, maak nie saak hoe hard jy probeer nie, maar dis nie hoe jy val wat saak maak nie; dis wat jy daarna doen! Gaan jy terug na Jesus toe en bid vir vergifnis en probeer weer of gaan jy maar net aan met sondig. Baie Kinders van die HERE hou aan met sondig omdat sonde lekker is of omdat hulle bang is vir Jesus.

Wat hulle nie besef nie, is dat Jesus jou nooit ooit sal wegstoot nie! Hy sal nooit ooit vir jou sê dat jy te sondig is of dat jy al 5,000 keer by Hom was vir dieselfde sonde nie. Jesus sal jou vat net soos jy is, jou skoonmaak, jou wonde verbind en jou weer terugsit op die pad. Moet daarom nie toelaat dat satan in jou ore kom fluister dat jy te sondig is nie of dat jou oortreding te groot is vir Jesus om te vergewe nie, want dis absolute snert! LEUENS!

‘n Heilige leefstyl is nie so moeilik nie. Paulus skryf in 2 Korintiërs 7:1 “Terwyl ons dan hierdie beloftes het, geliefdes, laat ons ons van alle besoedeling van die vlees en die gees reinig, en laat ons die heiligmaking in die vrees van God volbring.” Voor jy enige iets doen, gaan staan net ‘n oomblik stil en dink of Jesus gaan hou van wat jy doen. As jy ‘n lekker skinder storie van iemand by die werk wat jy nie van hou nie hoor, gaan jy dit oorvertel of gaan jy stilbly? Vat jy van die werk se penne huis toe om daar te gebruik vir alles behalwe werk? Vertel jy leuens? Ja, dis klein goedjies wat ek nou noem, maar dis hoe jy jou distansieer van sonde; deur die klein jakkalsies uit te roei, want dis hulle wat die wingerd verniel. Onder geen omstandighede mag ons gelykvormig word aan hierdie wêreld en ons dade probeer regverdig nie. (Romeine 12:2)

Jesus het vir ons twee reëls gegee om te volg en hulle is opgeteken in Mattheus 22:37-39  “Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelykstaan: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself.”

Onthou dat jy jou liefde vir God bewys deur hoe jy Sy Gebooie volg en dit deel maak van jou eie lewe, want as jy sodanig optree, sal jy waardig gevind word om geneem te word in die wegraping en sal jy Jesus se woorde hoor “Mooi so, goeie en getroue dienskneg, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in in die vreugde van jou heer.” (Mattheus 25:23)

Mag die HERE hierdie boodskap seën.

(Visited 362 times, 1 visits today)
Tagged , , , , , , , .