Kom in jou volheid

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Dankie Jesus dat u ons beskerm het van die bose en ons nou in U wonderlike plan vir ons inbring.

Jesus sê dat dit nou die tyd is vir vooruitgang. Die wolke van donkerheid was oor baie van julle, maar julle het vasgehou aan die HERE se beloftes en julle het sterk geswem. Alles was nodig om julle sterk te maak vir die oorlog wat voor lê. Hierdie was dus nie jou einde soos satan wou hê jy moes glo nie, maar ‘n les in selfbehoud.

Die beloftes was die HERE ons gegee het het sterk gebrand in ons binneste en dit het baie gehelp om die versoeking om op te gee te kon weerstaan. Julle het geweet dat dit die pad is om te stap en jy het vasgehou deur van die moeilikste tye in jou lewe.

Jou geloof het jou aanmekaar laat teruggekom na die oppervlak as ‘n golf jou ondergekry het. Die HERE se beloftes en die genot van jou roeping brand nog steeds in jou binneste soos jy begin om jou roeping te begin verstaan. Satan het nie oorwin nie en jy het nie opgegee nie. Saam met Jesus het ons ‘n baie groot berg geklim!

Sommige van julle is nou gereed om julle plekke in te neem vir die HERE, maar pasop vir aanvalle van satan, wat beslis gaan kom. Saam met die HERE sal ons oorwin en saam sal ons die HERE se plan vir Sy Koningryk uitvoer. Vir baie van julle gaan hierdie ‘n baie sensitiewe tyd wees soos julle julle roeping begin voel. Bewaar hierdie gevoelens veilig, want satan sal van jou steel as jy dit toelaat.

Die sleutel tot sukses is om jou oë op die HERE te hou en op Sy werk vir jou. Petrus kon net op die water geloop het terwyl hy sy oë op die HERE gebou het. Moenie na die bediening van ander kyk nie. Hou jou oë op die HERE, want die Hy het ‘n spesifieke plan met jou en met jou alleen.

Moenie die HERE grief met ongeloof nie. Vir baie kan die HERE nie eers ‘n profetiese woord gee sonder dat hulle nie ongelowig raak nie. Hoe moet die HERE met so ‘n houding doen? Jy luister te veel na satan en nou is jou gedagtes vol van hulle gif.

Soos jy aangaan, gaan jy werklike vooruitgang sien en dit gaan kom as jy jou denkrigting op die HERE fokus. Jou redding in hierdie uur is jou liefde vir die HERE en jou wil om ander te help. Die salwing is daar; maak nie saak hoe sleg jy oor jou tekortkominge voel nie, jy sal styg na bo en daardie tekortkominge los in die donker waar hulle hoort!

Die HERE het ons goed voorberei. Almal van julle is baie mooi vir die HERE. Hy put eindelose vreugde uit elkeen van ons om net saam met ons te wees. Veral as Hy sien hoe jy streef om meer en meer soos Hy te wees in jou gedagtes en jou gevoelens. Prys die HERE!

Gaan nou aan geliefdes van die HERE! Dis nou die tyd om tot jou volheid te kom en die vrug van jou harde werk te pluk!

(Visited 48 times, 1 visits today)