Leef Heilig!

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Ek kom vandag na julle toe met ‘n baie ernstige waarskuwing en ek hoop van harte dat daar ore gaan wees wat gaan hoor…

Paulus skryf in 1 Petrus 1:14-16 die volgende belangrike verse: [14] Soos gehoorsame kinders moet julle nie jul lewe inrig volgens die begeerlikhede wat tevore in julle onwetendheid bestaan het nie. [15] Maar soos Hy wat julle geroep het, heilig is, moet julle ook in jul hele lewenswandel heilig word, [16] omdat daar geskrywe is: Wees heilig, want Ek is heilig.”

Liewe leser, ons is op die drumpel van die wegraping. Ons kan nie meer bekostig om met ons ewigheid te speel nie. Die vraag is maklik: wil jy geneem word in die wegraping of nie?

Kom ek wys vir julle wat Jesus vir my gegee het. My Bybel het hier oopgeslaan. Ek het geen idee waar dit staan nie, want ek het net gekonsentreer op wat gesê word. Die gedeelte het gegaan oor ‘n man want met ‘n owerspelige vrou gekoop het. Hy het vir haar gesê dat hy weggaan en dat sy hierdie tyd moet gebruik om af te sien van haar owerspeligheid, want as hy terugkom, gaan hy met haar trou. As sy egter nie afsien van haar owerspeligheid nie, dan gaan sy ‘n baie lang ruk vir hom moet wag.

Hierdie is ‘n boodskap direk van die HERE af, want ons wat tot bekering gekom het is daardie owerspelige vrou wat duur gekoop is deur Jesus Bloed! Jesus het weggegaan om vir ons plek te maak sodat ons eendag kan wees waar Hy is, maar ons moet die tyd gebruik om van ons owerspeligheid ontslae te raak, want as Hy terugkom en Hy vind ons nog steeds owerspelig, dan gaan ons ‘n lang ruk moet wag tot Hy weer kom. Sien julle hoe hierdie gedeelte inpas by die gedeelte in die Bybel?

Jesus gaan terugkom met die wegraping en die wat Hy gaan vind wat nog steeds owerspelig is, gaan die verdrukking saam met die ongeredde moet deurgaan om te bewys dat hulle waardig is. Die feit dat jy gered is, beteken nie dat jy outomaties die wegraping gaan mee maak nie! Jy MOET daardie heilige leefstyl ook volg, omdat God Heilig is net soos Paulus geskryf het!

Kom ons kyk nou wat skryf Paulus in Galasiërs 5:19-21 [19] En die werke van die vlees is openbaar, naamlik owerspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid; [20] afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naywer, tweedrag, partyskap; [21] afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beërwe nie.”

Dink jy dat Jesus nie sien wat jy doen nie? Glo jy satan se leuen dat Jesus ook ‘n mens was en dat Hy sal verstaan? As jou antwoord op enige van hierdie vrae “ja” is, dan is jy in groot moeilikheid, liewe leser! Jesus sien alles wat jy doen. Hy weet van daardie twis wat jy gedurig loop en soek. Hy weet as jy afgunstig is teen ander en hy weet van daardie pornografie wat jy so hard wegsteek dat iemand dit nie moet sien nie! Jy pleeg owerspel, jy is ‘n hoereerder en jy is onrein! Ja, dis harde woorde, maar verkies jy om nou die waarheid te lees of om na die wegraping te wonder wat jy verkeerd gedoen het?

Liewe Kind van die HERE; in die Naam van Jesus; stop en kyk wat jy besig is om te doen! Ons tyd is om; enige tyd kan die laaste sekonde wees voor die verdrukking begin. Los die wêreldse dinge waarmee jy besig is, want as jy dit nie doen nie, gaan jy die Koningryk van God nie beërwe nie en dis ‘n belofte! Daar is nie meer tyd vir Christenskap speel nie; luister asseblief!

Ek bid, HERE, dat daar iemand gaan wees wat hierdie boodskap gaan lees en gaan aandag gee. Vergewe daardie persoon en help hom of haar om uit die wip van satan te kan ontsnap net soos U almal van ons gehelp het, my HEER, want daardie pad loop nie na die ewige lewe nie. Seën hierdie boodskap dat dit honderdvoudig vrug sal dra. AMEN!

(Visited 125 times, 1 visits today)
Tagged , , , , , , .