Leer om meer soos Jesus te wees

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Jesus sê in Johannes 15:5 “Ek is die wynstok, julle die lote. Wie in My bly, en Ek in hom, hy dra veel vrug; want sonder My kan julle niks doen nie.”

Wat se vrug verwys Jesus hierbo na? Die antwoord vind ons in Galasiërs 5:22 wat handel oor die vrugte van die gees: “Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing.” Hierdie vrug is wat sal sorg dat daar genoeg olie in jou lampie is vir hierdie laaste waak net voor die Koning gaan kom! Verstaan julle nou waar die gelykenis van die tien maagde inpas soos uiteengesit in Mattheus 25:1-13?

Julle sal oplet dat die eerste vrug van die Gees LIEFDE is. Liefde vir jou naaste is vir die HERE so belangrik dat Hy dit die nommer een vrug gemaak het. Dis ook so belangrik dat die HERE dit in Mattheus 22:37-30 deel van Sy Gebod gemaak het; dat jy jou naaste moet lief hê soos jouself!

Ek kan nie vir julle verduidelik hoe belangrik naasteliefde is nie en hoe hard die Gees van die HERE dit op my lê om seker te maak dat julle dit verstaan nie! ‘n Kind van die HERE sonder naasteliefde is dood! Dis waarom Paulus in 1 Korintiërs 13:1 sê dat “Al sou ek die tale van mense en engele spreek, en ek het nie die liefde nie, dan het ek ‘n klinkende metaal of ‘n luidende simbaal geword.”

Jesus vat hierdie leefstyl van liefde vir jou naaste ‘n stap verder in Mattheus 7:16-20: [16] Aan hulle vrugte sal julle hulle ken. ‘n Mens pluk tog nie druiwe van dorings of vye van distels nie! [17] So dra elke goeie boom goeie vrugte; maar ‘n slegte boom dra slegte vrugte. [18] ‘n Goeie boom kan geen slegte vrugte dra nie, en ‘n slegte boom ook geen goeie vrugte nie. [19] Elke boom wat nie goeie vrugte dra nie, word uitgekap en in die vuur gegooi. [20] So sal julle hulle dan aan hul vrugte ken.” Hoe lyk die vrugte wat jy dra, liewe leser? Dra jy vrugte wat drup van soetheid of is jy vol dorings van afguns?

Ek het die afgelope tyd na verskillende mense se drome oor die wegraping gekyk en die boodskap daarin is almal dieselfde: liefde vir jou naaste! In een droom het iemand gesê dat hy gesien het hoe sommige Christene gevat word terwyl sommige net halfpad in die lug opgaan en dan weer terugsak tot op die aarde. Hy kon dit nie verstaan nie tot ‘n stem uit die Hemel vir hom sê: “Hulle moet eers leer om meer soos Ek te wees.”

Hierdie woorde het my laat dink aan ‘n boodskap wat ek op geleentheid gebring het en die boodskap was dat as Jesus gaan kom om ons te kom haal, Hy gaan soek vir die wat die meeste soos Hy lyk in doen en in late! As jy in die HERE bly en Hy in jou, dan begin die transformasie om soos Jesus te lyk. As jy dan die vrugte van die Gees begin dra en dit in jou lewe toepas, liewe leser, dan is die transformasie volledig! Verstaan julle?

Die HERE wil nie hê dat jy perfek moet wees nie, want geen mens is nie. Daarvoor is ons net te swak, maar jy kan die bedoeling hê om perfek te wees. Om perfek lief te hê, om vriendelik te wees met almal ongeag hulle posisies in die lewe, genadig te wees en absoluut geen boosheid te wil kweek teen enige iemand nie. As jy hierdie voorneme geneem het en daarby hou, dan sal jy waardig wees om dit wat kom te kan mis. Maar as jy staan in self geregtigheid terwyl jy die vinger wys, stry en oordeel, dan gaan jy moet agterbly om eers te leer om meer soos Jesus te wees.

Julle moet verstaan dat die HERE niemand wil agterlaat nie, maar die keuse is ons s’n om te maak! As jy jou hart verhard vir hierdie boodskap, kan ek jou waarborg dat jy gaan agterbly om te leer om meer soos Jesus te wees.

Liefde is Jesus se standaard; geduld, goedheid, genade en sagmoedigheid. Hierdie is die beskrywing van die Bruid van die Lam! As jy hierdie dinge in jou lewe onderdruk, dan het jy nie die HERE nie in jou hart nie en voldoen jy nie aan die beskrywing van die Bruid nie. Sommige van julle sal sê dat hierdie boodskap te hard is, maar Jesus sê vir jou dat jy nog nie van hierdie sonde in jou lewe ontslae geraak het nie en dis waarom die boodskap hard is. Wil jy hê dat Jesus moet trou met ‘n Bruid wat vol haat is en wraak in haar hart koester? As jy jou werklik van hierdie sonde bekeer, dan sal jy geneem word.

Ek weet hierdie is ‘n harde boodskap en dis moeilik om na te luister, maar dis beter dat ons nou daaroor praat as dat so baie na die wegraping leer dat hulle nie aan Jesus se vereistes voldoen het nie. Jesus is vir jou oneindig baie lief, liewe leser, maar moenie dit wat die HERE ons geroep het om te wees onderdruk nie.

Ek wil julle almal op daardie dag voor die troon van die HERE sien. Ek wil sien hoe julle almal julle krone ontvang. As daar dus enige iets in jou lewe is wat nie reg is nie, maak dit dan nou reg. Moenie wag tot na die wegraping en dan uitvind dat jy nie gereed was nie!

Prys die Naam van Jesus!

(Visited 514 times, 1 visits today)
Tagged , , , , , , .