Met afgestompte harte

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Ek is seker daarvan dat julle net soos ek met dieselfde probleem en dit is familie en vriende wat nie wil luister nie…

Dit pla my geweldig, want soos almal van julle weet ek wat aan die kom is en ek weet dat God se wraak oor hierdie wêreld erg gaan wees. Elke slag wat iemand vir God nee sê, dan word dit makliker om dit volgende keer te doen. So word dit al hoe makliker tot jy heeltemal doof en blind is. Paulus sê in hoofstuk een van sy sendbrief aan die Romeine ‘n paar dinge hieroor wat ‘n mens laat dink. As jy God ken, maar jy eer Hom nie as God nie, dan het jy dwaas geword, selfs al dink jy dat jy wys is!

Ek het familie en ek wil nie hê dat hulle die hel van die verdrukking moet beleef nie, maar hulle luister nie. Elke slag as daar oor die Godheid gepraat word, dan word allerhande slim redenasies opgebring waarom dit wat in die Bybel staan nie waar kan wees nie… Ek is seker daarvan dat daar van julle is wat met presies dieselfde probleem sit.

Hierdie dinge het my geweldig gepla! In so ‘n mate dat ek gereeld probeer het om hulle te oortuig, maar soos verwag kan word, sonder enige sukses. Ek het die probleem met die HERE opgevat en ons het lank daaroor gesels, maar nooit het ek ‘n oplossing vir die antwoord gekry nie. Eintlik moet ek sê dat ek die oplossing al lank gelede gekry het, maar dit nooit raak gelees het nie!

Toe ek gisteraand vir die soveelste keer dieselfde gedeelte in die Bybel kry, het ek besluit om dit end uit te lees en daar is my antwoord toe! Ek gaan dit met julle deel!

Paulus het met presies dieselfde probleem gesit en dit was dat hy sy eie mense, die Jode, nie kon oortuig aangaande Jesus nie! In Handelinge 28:25-28 lees ons die antwoord wat hy vir hulle gee: [25]  En toe hulle onder mekaar onenig was, het hulle uiteengegaan nadat Paulus hierdie woord gesê het, naamlik: Tereg het die Heilige Gees deur Jesaja, die profeet, tot ons vaders gespreek [26]  en gesê: Gaan na hierdie volk en sê: Met die gehoor sal julle hoor en glad nie verstaan nie, en julle sal kyk en kyk, en glad nie sien nie. [27]  Want die hart van hierdie volk het stomp geword, en met die ore het hulle beswaarlik gehoor, en hulle oë het hulle toegesluit, sodat hulle nie miskien met die oë sou sien en met die ore hoor en met die hart verstaan en hulle bekeer en Ek hulle genees nie. [28]  Laat dit dan aan julle bekend wees dat die heil van God aan die heidene gestuur is, en hulle sal luister.”

Hier kom die gedeelte wat so treffend is! My eie familie wil nie luister nie, maar julle wat deel van my Suider Kruis familie is, julle het gehoor gegee en ingeneem wat die HERE deur my spreek! Baie van julle ken ek glad nie persoonlik nie, maar omdat julle geluister het, sal julle van nou af my broers en susters wees! Prys die Naam van Jesus!

Liewe leser, as jy met ‘n probleem soos dit sit waar mense nie gehoor wil gee nie, vertroos jou aan hierdie woorde: Jy het broers en susters in Jesus wat altyd sal luister!

Ons tyd op hierdie aarde loop nou baie vinnig uit. Binnekort gaan ons die Bruilofsfees van die Lam bywoon en dan gaan al die trane wat jy nou stort omskep word in trane van vreugde! Ek kan nie meer wag vir daardie dag nie en ek weet dat baie van julle net so voel!

Prys die wonderlike Naam van Jesus!

(Visited 150 times, 1 visits today)
Tagged , , , , , , .