My skape ken my stem

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Dit is waar dat jy enige vers of verse in die Bybel kan gebruik om ‘n redenasie te staaf, maar nie saak hoe vals dit is nie… Ek het dit hierdie week gesien en ook gesien hoe mense mislei kan word deur leraars wat ‘n evangelie verkondig anders as dit aan ons bekend!

Ons leef in ‘n tyd waar die Woord van die HERE waarheid word! Ek vat nou maar hierdie leraars en hulle vals verleidende boodskap as ‘n voorbeeld en dan gaan ek vir julle daardie bekende gedeelte in Mattheus gee: [4] En Jesus antwoord en sê vir hulle: Pas op dat niemand julle mislei nie. [5] Want baie sal onder my Naam kom en sê: Ek is die Christus! en hulle sal baie mense mislei.” Is dit nie wonderlik hoe Jesus ons vooraf gewaarsku het en hoe Sy Woord nou voor ons oë vervul word nie?

Ek is nie van plan om in te gaan in die detail van die boodskap wat ek so ontvang het nie, want dit is nie belangrik nie. Wat belangrik is, is om te weet dat die verleiding daar buite is en dat miljoene van God se Kinders mislei word omdat hulle die Woord van God nie self bestudeer nie!

“Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus.” (2 Timoteus 3:16-17)

Lees die Woord van God, liewe leser! Dit is jou wapen teen enige vals lering daar buite! Ek het dit al van te vore gesê en ek gaan dit nou weer sê! Toets die Woord wat ek vir julle bring. Toets dit vir die waarheid! Niks van dit wat ek verkondig is teen God se Woord nie. Daarvoor het ek te veel respek vir die Vader en die Seun en die Heilige Gees! Prys Sy Naam! Moenie net aanvaar wat julle lees nie, want ons is almal mense en ons kan almal foute maak!

“Maar wanneer Hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal Hy julle in die hele waarheid lei; want Hy sal nie uit Homself spreek nie, maar alles wat Hy hoor, sal Hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig.” (Johannes 16:13)

Van wie paar Jesus hier? Van die Heilige Gees, natuurlik! Die Woord van God bestaan uit twee dele: die Logos Woord wat ons in die Bybel lees en die Rhema Woord soos wat die Heilige Gees aan ons openbaar. Hierdie twee dele vorm ‘n eenheid soos ‘n perd en ‘n ruiter! Apart is albei diere, maar saam vorm hulle ‘n eenheid wat onbetwisbaar is! Gebruik daarom die Heilige Gees van God tot teregwysing en lering! Vra vir Jesus as jy nie weet nie en jy SAL die antwoord kry waarna jy soek!

Onthou, satan is die vader van die leun en so ook misleiding. Om te sê dat misleiding ‘n demoon van satan is, sal die reine waarheid wees! Jy sal daardie demoon herken, want hy gaan kom as ‘n engel van die lig, maar baie gou gaan jy weet dat iets nie reg is nie. Die boodskap wat jy lees gaan jou deurmekaar maak want dit gaan anders wees as dit waaraan jy gewoond is. Dis hoe misleiding werk, liewe leser!

“My skape luister na my stem, en Ek ken hulle, en hulle volg My.” (Johannes 10:27)

Jy sal Jesus se stem erken as die boodskap van Hom af kom omdat jy Jesus se stem sal herken (Johannes 10:4). ‘n Vreemde sal jy nooit volg nie, omdat jy die stem van die vreemde nie sal ken nie, maar eerder van hom sal wegvlug! (Johannes 10:5) Jesus het hierdie gedeelte vroeër die week vir my gegee in my oggend godsdiens en ek het dit nie verstaan nie, maar nou verstaan ek. Ek moes hierdie boodskap vir julle bring sodat julle kan weet na wie om te luister. Prys die Naam van Jesus!

As jy dus ‘n storie lees, liewe leser, en daardie storie klink nie reg nie omdat dit anders is as dit waaraan jy gewoond is, pas dan op. As daardie storie jou verder deurmekaar maak en begin twyfel aan die waarheid, weet verseker dat jy met misleiding te doen het!

Ons is beslis in die laaste van dae en daar is baie Internet profete daarbuite wat almal die Woord van die HERE wil bring. Daar is niks mee verkeerd om die Woord van God te wil verkondig nie en nee, jy hoef nie enige opleiding te hê om dit te doen nie, maar dan moet jy luister na die stem van die Gees van God en verkondig wat daar staan en nie wat jy dink dit moet wees nie! Jy is in doods gevaar as jy begin om jou eie pad te loop eerder as die pad wat Jesus vir jou as leraar gegee het om te loop!

Ons word op verskeie plekke in die Bybel gewaarsku teen vals leraars. Ek gaan afsluit om twee gedeeltes hieronder te noem.

“As iemand iets anders leer en nie instem met die gesonde woorde van onse Here Jesus Christus en met die leer wat volgens die godsaligheid is nie, dié is verwaand en verstaan niks nie, maar het ‘n sieklike sug na twisvrae en woordestryd waaruit ontstaan afguns, twis, lasteringe, bose agterdog, nuttelose stryery van mense wat verdorwe in hulle verstand en van die waarheid beroof is en dink dat die godsaligheid winsgewend is. Onttrek jou aan sulke mense. Maar die godsaligheid saam met vergenoegdheid is ‘n groot wins.” (1 Timoteus 6:3-6)

“Soos ons vantevore gesê het, sê ek nou ook weer: As iemand julle ‘n evangelie verkondig in stryd met die wat julle ontvang het, laat hom ‘n vervloeking wees!” (Galasiërs 1:9)

As jy die Woord van God verkondig, liewe leser, wees dan baie versigtig wat jy verkondig en as jy ‘n leraar is, wees dan dubbel versigtig! Om ‘n leraar vir die HERE te wees is nie winsgewend nie en dis ook nie ‘n posisie van aansien nie.

Prys die Naam van Jesus!

(Visited 209 times, 1 visits today)
Tagged , , , .