My skape luister na My stem

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Prys die Naam van Jesus, want Hy weet net wat om te sê en wanneer om dit te sê!

Ek het Johannes 10:1-16 gekry toe ek my Bybel oopgeslaan het. Dis die gedeelte wat gaan oor die goeie herder en hoe die skape na die goeie herder se stem luister. Kom ons kyk na die gedeelte.

[1] Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie nie by die deur in die skaapstal ingaan nie, maar van ‘n ander kant af inklim, hy is ‘n dief en ‘n rower. [2] Maar hy wat by die deur ingaan, is ‘n herder van die skape. [3] Vir hom maak die deurwagter oop, en die skape luister na sy stem; en hy roep sy eie skape by hulle naam en lei hulle uit. [4] En wanneer hy sy eie skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit; en die skape volg hom, omdat hulle sy stem ken. [5] Hulle sal ‘n vreemde nooit volg nie, maar van hom wegvlug, omdat hulle die stem van die vreemdes nie ken nie. [6] Hierdie gelykenis het Jesus aan hulle vertel; maar hulle het nie verstaan wat dit was wat Hy tot hulle gespreek het nie. [7] Jesus het toe weer vir hulle gesê: Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, Ek is die deur van die skape. [8] Almal wat voor My gekom het, is diewe en rowers; maar die skape het nie na hulle geluister nie. [9] Ek is die deur; as iemand deur My ingaan, sal hy gered word, en hy sal ingaan en uitgaan en weiding vind. [10] Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom, dat hulle lewe en oorvloed kan hê. [11] Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. [12] Maar die huurling en hy wat nie ‘n herder is nie, van wie die skape nie die eiendom is nie, sien die wolf kom en laat die skape staan en vlug, en die wolf vang hulle en jaag die skape uitmekaar. [13] En die huurling vlug, omdat hy ‘n huurling is en niks vir die skape omgee nie. [14] Ek is die goeie herder, en Ek ken my eie en word deur my eie geken. [15] Net soos die Vader My ken, ken Ek ook die Vader; en Ek lê my lewe af vir die skape. [16] Ek het nog ander skape wat nie aan hierdie stal behoort nie. Ek moet hulle ook lei, en hulle sal na my stem luister, en dit sal wees een kudde, een herder.” (Johannes 10:1-16)

Julle weet, Jesus praat die hele tyd met ons, maar ons hoor nie altyd Sy stem nie. Satan se stem aan die nader kant is klip hard! Toe ek in die polisie was het ek eenslag vir ‘n beskuldigde gevra waarom hy dit gedoen het wat hy gedoen het en hy het gesê dat hy nie weet nie. Dit het op daardie oomblik na die regte ding gelyk om te doen. Ek vra toe wat hy sal maak as dit weer moet gebeur of as hy die weer kon oor doen en hy het geantwoord dat hy nie weer so dom sal wees om te luister nie.

Jesus sê in vers 11 tot 13 [11] Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. [12] Maar die huurling en hy wat nie ‘n herder is nie, van wie die skape nie die eiendom is nie, sien die wolf kom en laat die skape staan en vlug, en die wolf vang hulle en jaag die skape uitmekaar. [13] En die huurling vlug, omdat hy ‘n huurling is en niks vir die skape omgee nie.” (Johannes 10:11-13)

Dit is wat satan met ons doen! Hy wys vir jou een ding en jy is in daardie oomblik totaal verwonder, want die liggies flits en alles lyk so mooi, maar agterna; wat gebeur dan? Dan sit jy alleen en moet jy alleen verduidelik net soos hierdie beskuldigde wat ek hier bo genoem het. Waar is satan dan? Dan het die huurling gevlug, want die huurling gee niks vir die skape om nie!

Verstaan julle satan se taktiek? Hy is ‘n dief en ‘n leuenaar! ‘n Huurling na wie se stem ons nie moet luister nie. Satan is die dief wat gekom het om te steel en te slag en te verwoes net soos daar in vers 10 van hom geskryf staan.

Luister na Jesus se stem en laat Hy jou lei en jy sal rus vind vir jou siel en groen weivelde. Jesus het gekom sodat ons oorvloed kan hê. Nie in materiële dinge nie, want geld en rykdom vergaan, maar dit wat ons vir ons naaste doen, bly vir ewig bestaan. Dis die rykdom wat ons eendag saam met ons kan vat! Luister daarom na die regte stem en maak seker dat dit Jesus se stem is wat jy hoor en nie die huurling s’n nie.

Prys die Heilige Naam van die HERE, want hy is die Een Ware God!

(Visited 294 times, 1 visits today)
Tagged , , , , , , , , .