Meer as net oorwinnaars

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Ek het die afgelope tyd op die kantlyn gestaan en net gekyk. Die Here wys mens wonderlike dinge as jy op die kantlyn staan en net kyk…

Ons is almal bloed gewaste kinders van God, of altans, so hoop ek, maar as ek na die kommentare op Facebook kyk, dan wonder ek… Daardie een kla oor geld wat te min is, die een oor werk wat hy nie kan kry nie, daardie een oor mense wat agter sy rug skinder en nog een oor ‘n motor wat nie reg is nie.

Kyk wat staan in Romeine 8:31-37  [31]  Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vír ons is, wie kan teen ons wees? [32]  Hy wat selfs sy eie Seun nie gespaar het nie, maar Hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal Hy nie saam met Hom ons ook alles genadiglik skenk nie? [33]  Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. [34]  Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja, meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. [35]  Wie sal ons skei van die liefde van Christus verdrukking of benoudheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaard? [36]  Soos geskrywe is: Om U ontwil word ons die hele dag gedood, ons is gereken as slagskape. [37]  Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat ons liefgehad het.”

Is u ‘n Kind van God? Glo u dit met liggaam, siel en met gees? Nou staan op jou agterpote en sit vir satan op sy plek! In die Naam van Jesus, waarom sal jy toelaat dat jy so versoek word!

As kind van God het u al die mag in die Hemel tot u beskikking deur die Naam van Jesus! Waarom sal u enigsins verder toelaat dat satan jou so onder kry en vir jou lieg! Jy is meer as net ‘n oorwinnaar! Dit beteken nie dat jy ‘n 10%, 20% of ‘n 50% oorwinnaar is nie; jy is ‘n 100% oorwinnaar! Elke dag en elke uur! As jy in die oggend opstaan is jy klaar ‘n 100% oorwinnaar! Die Here sê so in sy woord: “Meer as net oorwinnaars!”

Paulus sê in Efesiërs 6:12  “Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug.”  Jy het nie ‘n tekort aan  geld nie, dis satan wat God se finansiële seën vir jou keer. Ek kyk hoe lekker lieg hy vir jou! Jy het nie ‘n probleem met mense wat van jou skinder nie; dis satan wat mense teen jou aanhits. Kyk hoe lekker lieg hy vir jou! Daar is niks met jou motor verkeerd nie! Satan hou sy vinger daarop om jou te versoek! Kyk hoe lekker lieg hy vir jou!

Solank as wat ons gaan toelaat dat satan ons gedagtes met allerhande leuens vul, dis hoe lank hy daarmee gaan aanhou! Hou op om in te gee! Vat terug wat joune is en bestraf die mag van satan in jou lewe. Sê vir hom hy is ‘n liegbek en bestraf hom in die Naam van Jesus en kyk hoe hy hardloop! Lag hom dan uit, want jy is meer as net ‘n oorwinnaar!

Is jy nog hier? Nou toe! Haal asem! Die oorwinning is joune! Gebruik dit en gaan wees meer as net ‘n oorwinnaar!

Mag die Here hierdie boodskap seën!

(Visited 285 times, 1 visits today)
Tagged , , , , , , .