Neem afskeid van sonde

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
image_pdfLaai afimage_printDruk

Hoe maklik vergeet ons as geredde Christene waaroor die bekering gaan… Hoe maklik luister ons nie na satan se leuens en dan val ons terug nie! Dis om die rede dat ek julle vandag terug gaan vat na die basiese beginsels van Christen wees. “Back to the basics” soos die Engelse dit noem!

Ek besef maar net dat daar baie oor dieselfde goed gepraat word, maar daar is ‘n rede voor. Die HERE is besig om Sy kerk gereed te kry en ek voel dis waarom die Gees daarop aandring dat ek dinge so baie herhaal. So ongelooflik soos dit mag klink, is daar nog steeds Christene wat nie gereed is nie. Die HERE is egter by geduldig met almal van ons, want Hy wil nie een siel agterlaat as daar nog ‘n kans is vir daardie siel om te kan regmaak nie.

Kom ons begin dus by die begin wat die basiese drie-stap bekering insluit.

  1. Sonde-oortuiging– Jy moet besef dat jy ‘n Sondaar is.
  2. Sonde berou– Jy moet berou hê oor jou sonde en alles wat jy gedoen het.
  3. Ommekeer– Jy moet afskeid neem van sonder en OPHOU om sonde te pleeg.

Let veral op na punt drie: Jy moet afskeid neem van sonder en OPHOU om sonde te pleeg. Ek wens ek het ‘n manier gehad om hierdie sin so te beklemtoon dat dit permanent in elke Christen se gedagtes ingebrand word, want dis waar ons as Kinders van God se grootste probleem sit! Ons hou nie op om te sondig nie. Ons aanbid die Here wanneer dit ons pas, verder bêre ons Hom in ‘n boksie totdat ons Hom weer nodig het! Ons lewens word dan een warboel van gemors en dan is ons verbaas: Maar ek bid dan!

Satan kom na ons en vertel ons dat ons maar net mense is en dat God, wat self mens was, sal verstaan as ons sondig… Leuens, leuens, leuens! Dan regverdig ons hierdie sondige lewenswyse deur te sê dat ons as gerede Christene verseël is teen sonde totdat Jesus kom om ons te kom haal. (Efesiërs 4:30) Paulus was reg toe hy dit geskryf het, maar hy het ook geskryf dat ons niks moet doen om die Gees van God te bedroef nie! Waarom stel jy dus die Gees van die HERE op die proef deur aan te hou om te sondig?

In Lukas 11:33-35 sê Jesus: [33] En niemand steek ‘n lamp op en sit dit in ‘n verborge plek of onder die maatemmer nie, maar op die staander, sodat die wat binnekom, die lig kan sien. [34] Die lamp van die liggaam is die oog. As jou oog dan reg is, is jou hele liggaam ook verlig; maar as dit verkeerd is, is jou liggaam ook donker. [35] Pas dan op dat die lig in jou nie duisternis is nie.”

Kyk veral na vers 35 waar Jesus ons waarsku: Pas dan op dat die lig in jou nie duisternis is nie. Liewe kind van Jesus: Het die lig in jou duisternis geword? Waarmee hou jy jou besig? As die Here vir jou daardie vers gee met jou oggend godsdiens, beteken dit net een ding: Jy is besig met iets wat die Here NIE behaag nie!

In Paulus se tyd het die Efesiërs met presies dieselfde dinge gesukkel as ons vandag. Ek gaan enkele verse uithaal uit Efesiërs 4 om vir julle te wys wat ek bedoel.

Efesiërs 4:22 “dat julle, wat die vorige lewenswandel betref die oue mens moet aflê wat deur die begeerlikhede van die verleiding te gronde gaan,” Om ‘n ware Kind van God te wees, moet ons die OU SONDIGE MENS aflê en begrawe anders sal ons ten gronde gaan!

Efesiërs 4:24 “en julle met die nuwe mens moet beklee wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid.” Ons moet ons weerhou van die wêreldse dinge en konsentreer op dit wat van God is! Leef in geregtigheid en wees heilig, wat God is HEILIG!

Efesiërs 4:28, 29 en 31 [28] Laat die een wat steel, nie meer steel nie; maar laat hom liewer arbei deur met sy hande te werk wat goed is, sodat hy iets kan hê om mee te deel aan die een wat gebrek het. [29]  Laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net ‘n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. … [31] Alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid.”

En nou vir die belangrikste vers: Efesiërs 4:27 “en gee aan die duiwel geen plek nie.” Hierdie is die grootste rede waarom dinge in ons lewens verkeerd gaan! Deur onkunde of moedswilligheid! Moenie die deur oopmaak nie! Satan gaan na jou kom en jou vertel hoe lekker dit is om te oortree, maar wat hy nie vir jou sê nie, is al die hartseer en die leiding wat gaan kom as gevolg van daardie optrede! Daaroor bly hy stil!

Die wegraping van Jesus se Bruid is baie naby. Kyk na die natuurverskynsels, kyk na die ongeregtigheid in die wêreld, kyk hoe die liefde van die mense verkoel het, kyk na die pryse van alles wat so duur geword het. Ek hoef seker nie meer te sê nie.

In Lukas 21:36 sê Jesus: “Waak dan en bid altyddeur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan.”

Liewe Kind van Jesus; is u werklik gereed vir Jesus as die basuin gaan blaas? Of hou u as geredde Kind van God nog vas aan die dinge van die wêreld? Onthou dat om gered te wees nie beteken dat u gereed is nie. Jesus gaan terugkom om Sy bruid te kom haal wat gereed is vir Hom! Die Gelykenis van die Tien Maagde in Mattheus 25:1-13 leer dit vir ons. Wees dus gereed, want ons weet nie die dag of die uur nie!

Mag die Here hierdie boodskap seën!

image_pdfLaai afimage_printDruk