Here, ek is jammer

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Ons almal sondig een of ander tyd, selfs al is jy ‘n Kind van God en al beklee jy ‘n vername posisie.

Owerspel en moord : Beroemde Koning skuldig! Laasgenoemde klink soos ‘n koerant opskrif, maar dit is nie. Alhoewel die gebeure waar is, het dit baie lank gelede gebeur!

In 2 Samuel 11 en 12 lees ons van Koning David en sy sonde teen God. David wat ‘n briljante en komplekse man wat deur die genade van God, Israel se grootste koning geword het, maar hy het Bátseba, die vrou van Uría die Hetiet begeer. Hy het selfs sovêr gegaan as om owerspel te pleeg en omgang met die vrou te hê terwyl haar man in die oorlog teen Amon geveg het.

Bátseba het swanger geraak en toe David dit te hore kom het hy ‘n brief aan Joab, een van sy generaals, gestuur met ‘n opdrag dat Uría aan die voorste punt van die geveg geplaas moet word. Joab het gedoen soos die koning beveel het en toe die geveg op sy hewigste was, het Joab sy manne onttrek en vir Uría alleen tussen die vyand gelos. Uría het gesterf.

Toe David dit hoor het hy vir Bátseba, die vrou van Uría as syne geneem en sy het vir hom ‘n seun gebaar, maar dit wat David gedoen het was verkeerd in die oë van die Here. Die Here het die Profeet Natan na David gestuur om hom te konfronteer die gebeure. David het besef dat hy teen die Here gesondig het. Hy het desperaat by die Here gesmeek om hom skoon te was van sy skuld en hom te reinig van sy sonde in Psalm 51:10-12 [10] Skep vir my ‘n rein hart, o God, en gee opnuut in die binneste van my ‘n vaste gees. [11] Verwerp my nie van u aangesig nie en neem u Heilige Gees nie van my weg nie. [12] Gee my weer die vreugde van u heil, en ondersteun my deur ‘n gewillige gees.”

Die Here het David vergewe en Dawid bo alle verwagtinge geseën. Die sonde wat Dawid gedoen het, het God baie kwaad gemaak, maar tog het Hy hom vergewe. Dawid was egter radeloos van angs alhoewel God hom vergewe het. Dit was noodsaaklik dat hy in homself oortuig moes wees dat hy reg is met God.

Dawid was nie uniek in hierdie geval nie. Ons maak almal foute en struikel. Dit is dan wanneer dit nodig is dat ons eerstens tot ons Hemelse Vader wend en sê: “Here, ek is jammer.” Eers as die lug tussen ons en die Here gesuiwer is, dan kan ons dit wat ons verkeerd gedoen het regstel. Slegs as dit wat verkeerd was ten volle reggestel is, kan ons aan beweeg, wetend dat die Here ons vergewe het.

Liewe Kind van die Here: as daar iets in u lewe is wat nie reg is nie, gaan nou op u knieë en sê vir die Here u is jammer. Vergifnis is nog steeds beskikbaar en die tyd van genade is nog nie verby nie!

Moenie dat satan vir jou vertel dat die HERE so kwaad is vir jou nie of dat jy buitengewoon gestraf gaan word vir jou oortreding nie. Dis alles leuens! Die HERE weet klaar wat jy gedoen het. Om enige iets weg te probeer steek is dus nutteloos!

Die HERE het jou so lief, dat Hy Sy enigste Seun nie gespaar het om vergifnis te bewerkstelling vir jou nie. Gaan dus na die HERE toe en gaan was jouself in die Bloed van die Lam tot die vergifnis van alle oortredinge. Maak nou reg wat verkeerd is terwyl die tyd daarvoor beskikbaar is. Nie een van ons weet wanneer ons tyd op aarde om is nie. Moet dus nie uitstel nie!

Mag die Here hierdie boodskap seën!

(Visited 238 times, 1 visits today)