Onderwerp jou aan die mag wat oor jou aangestel is

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

So nou en dan gee Jesus vir ons absolute juweeltjies van boodskappe! Dis nou boodskappe wat jou laat regop sit en dink! So het ek die volgende boodskap gekry.

[1] Laat elke mens hom onderwerp aan die magte wat oor hom gestel is, want daar is geen mag behalwe van God nie, en die wat daar is, is deur God ingestel, [2] sodat hy wat hom teen die mag versit, die instelling van God weerstaan; en die wat dit weerstaan, sal hulle oordeel ontvang. [3] Want die owerhede is geen voorwerp van vrees by die goeie dade nie, maar by die slegte. Maar wil jy die mag nie vrees nie, doen wat goed is, en jy sal lof van hom ontvang; [4] want hy is ‘n dienaar van God, jou ten goede. Maar as jy kwaad doen, vrees dan; want hy dra die swaard nie verniet nie, want hy is ‘n dienaar van God, ‘n wreker om die een wat kwaad doen, te straf. [5] Daarom is dit noodsaaklik om jou te onderwerp, nie alleen ter wille van die straf nie, maar ter wille van die gewete. [6] Want daarom betaal julle ook belastings; want hulle is dienaars van God wat juis hiermee voortdurend besig is. [7] Betaal dan aan almal wat aan hulle verskuldig is: belasting aan die wat belasting, tol aan die wat tol, vrees aan die wat vrees, eer aan die wat eer toekom.” (Romeine 13:1-7)

Julle weet, in vandag se bandelose lewe is dit so belangrik dat ons as Kinders van die Een Waaragtige God hierdie gedeelte moet uitleef! Die wêreld se oë is op ons en hulle kyk! Ons word fyn dopgehou en dis ‘n feit soos ‘n koei!

Ja, ek het ook al gewonder waarom ek moet luister na iemand wat in ‘n hoër posisie is as ek maar minder van die werk weet as ek. Ons almal wonder daaroor en as jy nog nooit daaroor nie wonder nie, dan is jy perfek of jy is ‘n leuenaar!

Maar kyk wat skryf die skrywer: “daar is geen mag behalwe van God nie, en die wat daar is, is deur God ingestel.” God het alle mag daargestel deur Sy Wil! Ook daardie persoon wat jy so min van ag! As dit nie die Wil van God was dat daardie persoon daardie magsposisie gekry het nie, sou dit nie gebeur het nie. Dus, teen wie kom jy nou eintlik in opstand? Teen daardie persoon of teen God?

Kom ons kyk verder. As jy aanhou om jou te verset, dan gaan jy jou straf ontvang, want die geregtigheid dra nie die swaard verniet nie! Die geregsdienaar is ‘n gesant van God net soos jy en sy werk is om die wat kwaad doen te straf; en dis sluit jou in as jy jou nie gedra nie! Want so is die Wil van God!

Vir die wat goed doen, hoef die swaard of die geregtigheid nie te vrees nie, want beide is daar vir ons beskerming teen die slegte. Dis waarom dit belangrik is om die reëls te volg en ons te onderwerp aan die magte wat oor ons aangestel is.

Betaal daarom aan almal wat hulle verskuldig is, want die wat hulle is ook Kinders van God net soos jy. Betaal jou belasting, betaal jou tol en vrees die wat gevrees moet word.

Hierdie is dinge wat deur God ingestel is deur Sy eie wysheid. Ons mag dit nie verstaan nie, want dis nie aan ons gegee om te verstaan nie, maar as Kinders van God moet ons gehoorsaam wees aan God. Moet dus nie opstandig wees nie, want dan is jy opstandig teen God en sal jy gestraf word.

Mag die HERE hierdie boodskap seën!

(Visited 262 times, 1 visits today)
Tagged , , , , , , .