Aan hom wat oorwin

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Iemand het hierdie teks vers op ons Suider Kruis groep gepos: [20] Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou, en hy met My. [21] Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om saam met My te sit op my troon, soos Ek ook oorwin het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het.” (Openbaring 3:20-21)

Ek wil hê dat julle spesifiek kyk na die een gedeelte van hierdie twee verse en dit is “Aan hom wat oorwin”, want ek het verder gaan soek en gesien dat hierdie woorde “aan hom wat oorwin” verskeie kere herhaal word in die hoofstukke voor die een. Ons kan dus aanvaar dat dit belangrike woorde is om te weet! Wat probeer Jesus vir ons sê as Hy herhaaldelik sê “aan hom wat oorwin”?

Om die antwoord te kry moet ons gaan kyk na Openbaring 2:2-3 [2] Ek ken jou werke en jou arbeid en jou lydsaamheid, en dat jy slegte mense nie kan verdra nie; en dat jy dié op die proef gestel het wat sê dat hulle apostels is en dit nie is nie, en hulle leuenaars bevind het; [3] en dat jy verdra het en lydsaamheid besit, en ter wille van my Naam gearbei en nie moeg geword het nie.”

Jesus toets elkeen van ons om te kyk hoe waardig ons is. Daardie toetse is baie keer moeilik om te verstaan of te verwerk, veral as ons alles in die proses verloor. Dan is ons baie geneig om kwaad te word vir God en ek self was ook al daar! Maar as jy uithou en vir Jesus toe te laat om jou end uit te vat, dan is die beloning aan die anderkant altyd die moete werd! Dis dan wanneer jy geseën word met geld, rykdom, voorspoed en nog baie ander dinge, maar dan moet jy uithou, selfs al kan jy nie nou sien waarheen die pad jou vat nie.

Die HERE het my al so baie in my lewe op sulke paaie gevat en dan weet ek nie waarom of waarheen ek gaan nie, maar vandag weet ek dat dit alles deel was van my Geestelike groei tot volwassenheid. Daardie groei is nog nie klaar nie; dit sal een klaar wees die dag as Jesus ons gaan kom haal en nie voor die tyd nie.

Die geheim is om uit te hou en nie moed op te gee nie. Dis waarom Jesus sê “Aan hom wat oorwin”. Ek weet daar is van julle wat nou uitroep “waarom, HERE, waarom?” Al wat ek vir jou wil sê is “hou uit en moenie gaan lê nie!”

“Wie ‘n oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. Aan hom wat oorwin, sal Ek gee om te eet van die verborge manna, en Ek sal hom gee ‘n wit keursteen, en op dié steen ‘n nuwe naam geskrywe wat niemand ken nie, behalwe hy wat dit ontvang.” (Openbaring 2:17)

Geld was vir my baie belangrik en ek het daarom gesorg dat ek altyd ‘n veiligheids net het in die vorm van ‘n aparte bank rekening met geld vir ingeval dinge suid gaan. Ek het dit vir jare gedoen, sonder dat ek geweet het hoe daardie gewoonte van my die Gees van die HERE ontstel. Totdat Jesus daardie struikelblok verwyder het deur my besigheid tot op die rand van bankrotskap te vat. Dit was ‘n baie bittere pil om te sluk en ek het baie gevra waarom dit toegelaat word om te gebeur. Dit was eers toe ek begin besef het ons eintlik veronderstel is om al ons vertroue op Jesus te plaas dat dinge letterlik oornag verander het! Ek het vir Jesus gesê dat Hy van nou af in beheer is en dat ek van nou af agter op die motorfiets gaan klim en nie meer voor op soos altyd nie. Dit was die beste besluit wat ek nog ooit gemaak het! Prys die Naam van die HERE! Ek kan aanbeveel dat julle dit ook doen, want dit werk!

Jesus het gesê dat niks met ons sal gebeur sonder die uitdruklike wil van die Vader nie. Hy het ook gesê dat tot die hare op ons hoofde almal getel is en dat Hy vir ons sal sorg, ongeag wat gebeur, maar dan moet jy glo dat dit vir jou so sal wees! En dis waar ons kom by die gedeelte “aan hom wat oorwin”.

Liewe lesers, dit gaan nie oor hoe sonder sonde jy is nie of hoe heilig jy lewe nie. Dit gaan oor hoe jy moeilike situasies hanteer en hoe jy op Jesus vertrou: “aan hom wat oorwin”. Vertrou jy vir Jesus met alles in jou lewe? Weet jy met sekerheid dat Hy altyd die beste vir jou ingedagte het, selfs al kan jy dit nie sien nie? As jy bevestigend op al twee vrae kan antwoord sonder om te twyfel, dan is jy een van God se oorwinnaars!

Prys die Heilige Naam van die HERE!

(Visited 213 times, 1 visits today)
Tagged , , , , .