Ons word beskerm deur ons onderdanigheid

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Jesus, hoe onpeilbaar is u weë!

Vanoggend het die HERE vir my die eerste hoofstuk van Jona gegee om te lees; spesifiek verse drie tot vyftien. Ons almal ken die storie van Jona en die Vis. Ek bedoel, dis een van die sleutel verhale wat aan ons kinders in Sondag Skool vertel word. Hoe Jona per skip weggevlug het van die HERE, hoe die HERE ‘n vreeslike storm gestuur het, hoe die lot op Jona gewerp was om te bepaal wie se skuld die storm was, hoe hy uiteindelik oorboord gegooi was en hoe die storm daarna onmiddellik tot bedaring gekom het.

Ons kan in der waarheid  Newton se derde wet van swaartekrag toe pas as dit by sonde en reperkussies kom! Dit lui: “Vir elke aksie is daar ‘n gelykstaande en teenoorgestelde reaksie”.

In ons geestelike lewens gaan dit net so: Ons is net so gehoorsaam aan die HERE as wat dit nie inbraak maak op ons vleeslike begeertes nie en dit hoort nie so te wees nie. So beland ons in allerhande moeilikheid en dan vra ons “HERE, waarom?” Ek gaan julle wys waarom!

Jesus sê self vir ons in Matteus 16:24 “Toe sê Jesus vir sy dissipels: As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis opneem en My volg.”

Daarby bedoel die HERE dat as jy eers gered is, moet jy ‘n poging aanwend om, nie meer te sondig nie. Jy moet jou kruis opneem en die HERE volg! Ek draai geen doekies met julle om nie: dis nie ‘n maklike proses nie! Ek sukkel al self vir veertig jaar met myne en jy sal hom aanhou dra tot jy die dag doodgaan of die HERE gaan kom om ons van hierdie aarde en ons kruise te verlos.

Om jou kruis te kan dra is geen grap nie, want hy is swaar en hy skaaf seer, maar dra sal jy moet, want kyk wat sê die HERE verder vir ons in Matteus 16:26 “Want wat baat dit ‘n mens as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly? Of wat sal ‘n mens gee as losprys vir sy siel?”

As jy eendag in die Hemel kom en jy besef dat jy tekort skiet, wat sal jy bereid wees om te betaal vir een kans om te kan teruggaan om reg te maak? Die ryk man in die gelykenis van Lasarus het met dieselfde probleem gesit. Toe die ryk man sy oë in die hel oopgemaak het, het hy ook gesmeek vir ‘n tweede kans, maar dis hom nie gegun nie! Weereens ken ons almal die gelykens.

Om jou kruis op te neem, beteken dat jy in ‘n gedurende stryd met jou vlees gaan wees. Die Bybel wys vir ons in Galasiërs 5:17  “want die vlees begeer teen die Gees, en die Gees teen die vlees; en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie.”

Julle sien; sonde het gevolge. Jy kan nie aanhou sondig en dink jy gaan wegkom daarmee nie! Solank jy die Wil van die HERE volg, sal jy beskerm word teen baie gevare, maar as jy meer na die vlees begin draai as wat jy moet, dan beweeg jy op jou eie uit God se beskerming vir jou. Satan sal jou dan aanval en die HERE sal hom toelaat om te doen, omdat Hy jou terug wil hê onder sy beskerming waar Hy vir jou kan sorg!

Jy kan nie ander mense gaan oordeel omdat hulle na pornografie kyk as jy self sonde het wat jy net so diep in jou eie kas wegsteek nie! Was jy dan nie ook een op ‘n tyd so sondig dat die HERE sy aangesig van jou af weggedraai het nie? Hoe kan jy dan ander oordeel? Ons almal het dieselfde foute, maar ten spyte daarvan het die HERE ons almal ewe lief! Ja, die HERE het die een wat na pornografie kyk ook net so lief!

Julle moet weet dat die HERE maar net te goed weet wat hier op die spel is. So ‘n paar weke gelede het ek geskryf oor God se Perfekte Wil en Sy Toelaatbare Wil vir ons. Miskien maak dit nou sin vir julle? God se perfekte wil vir ons, is dat ons totaal van sonde moet afskeid neem en ‘n rein lewe moet lei, maar God is nie dom nie! Hy weet maar net te goed dat jy ‘n perfekte siel is wat in ‘n sondige aardse liggaam vasgevang is en dat hierdie aardse liggaam geneig is tot sonde omdat dit aan die aarde vasgemaak is. Dis waarom daar ‘n toelaatbare wil is. Die HERE sal sekere oortredings toelaat maar met voorwaardes.

Ons het geen idee wat in iemand anders se lewens aangaan nie en wat die HERE in hulle lewens toelaat en wat nie. Moet in Vaders Naam dan nie oordeel wat jy nie kan sien of kan verstaan nie! Bid liewer vir daardie persoon en vra die HERE om hom of haar by te staan sodat hy of sy weer die regte pad kan vind! Verstaan julle?

Here, prys U Wonderlike Naam vir hierdie ongelooflike boodskap en ek bid dat dit ingang sal vind in baie mense se harte en dat hulle sal kan besef net hoe groot U liefde vir ons is! -AMEN!

(Visited 70 times, 1 visits today)