Hoe kan ek gered word?

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Om gered te kan word is ‘n drie stap proses. Daar bestaan geen vinnige bid-hierdie-gebed-en-alles-is-eensklaps-reg nie. ‘n Gebed soos daardie is slegs stap een van die proses. Al drie stappe moet uitgeleef word om volkome in die HERE te word.

Terug na daardie drie stappe en hulle is:

  1. Sonde oortuiging – Jy moet besef dat jy ‘n Sondaar is.
  2. Sonde berou – Jy moet berou hê oor jou sonde en alles wat jy gedoen het.
  3. Ommekeer – Jy moet afskeid neem van sonde en ‘n poging aanwend om op te hou om sonde te pleeg.

By ‘n “poging om op te hou sonde pleeg”, wil ek graag meer uitbrei, want geen mens kan geheel en al sonder sonde lewe nie. Jy gaan val en jy gaan ook oortree deur dinge teen die Wil van die HERE te doen. Dis jou vleeslike wat gaan rebelleer teen God se Wil. Ek wil nie te veel hieroor uitbrei nie, want dan gaan hierdie hele artikel te tegnies van aard word. Ek wil net sê dat struikel en val deel van die grootword proses in die Gees is. Weet net dit dat as jy val, moet jy geensins bang wees om terug te keer na die HERE nie. Hy sal jou altyd vergewe.

Dink daaraan as ‘n leerskool, want as nuut gevonde Christen is jy tog in die klaskamer van die HERE! Sommige lesse gaan moeilik wees om te leer, terwyl ander weer moeilik gaan wees, maar aan die einde van die dag gaan jy groei as Kind van die HERE en dit is wat die meeste saak maak! Jy sal later vind dat dinge waarmee jy gestruikel het in die begin, nie meer vir jou ‘n probleem is nie. Dis groei in die HERE daardie!

Kom ons kyk nou waarom dit nodig is dat enige iemand gered moet word. In Romeine 3:23 lees ons: “…want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God.” Dit beteken dat daar geen mens op aarde is wat nie gesondig het nie. Romeine 6:23 sê verder: “Want die loon van die sonde is die dood.” Dit beteken dat ons almal verdien om te sterf vir ons sondes. Hierby word nie bedoel sterf soos in sterf van ouderdom nie. Sterf beteken om ‘n ewigheid te spandeer sonder God; ‘n ewigheid in die hel. Hierdie is die enigste straf vir sonde omdat God ewig is.

Jesus sê in Johannes 14:6 “Ek is die weg en die waarheid en die lewe; niemand kom na die Vader behalwe deur My nie.” Dit beteken dat Hy die enigste weg Hemel toe is. Daar is geen ander nie. Geen mate van self regverdigheid of deur ‘n goeie lewe te lei gaan vir jou help om Hemel toe te gaan nie, want ons ALMAL het gesondig. (Romeine 3:23) Sonde verwyder ons van God en die Hemel. Die enigste pad Hemel toe is die een wat lei deur die verlossing wat deur Jesus daar gestel is. Moenie dat satan vir jou lieg nie, want hy sal!

Gelukkig is daar vir ons ‘n oplossing, want Johannes 3:16 sê: “Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.” Ons het dus nie nodig om te sterf of ‘n ewigheid in die hel sonder God deur te bring nie. Jesus is die antwoord! Romeine 3:22 en 24 sê: [22] …deur die geloof in Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie; [24] en hulle word deur sy genade sonder verdienste geregverdig deur die verlossing wat in Christus Jesus is.” Deur jou hart vir die Here te gee en Hom as Saligmaker aan te neem, kan enige iemand gered word, ongeag wie jy is of wat jy gedoen het. Die prys vir ons sonde is reeds op Golgota betaal. Ons moet net die kaartjie gaan afhaal!

Hoe eis ons dan ons vergifnis? U moet op u knieë gaan en u sonde voor God bely. Dan moet u berou daaroor toon en onderneem om ‘n daadwerklike poging aan te wend om dit nooit weer te doen nie. Soos ek gesê het; maklik gaan dit nie wees nie, maar die beloning gaan meer as opmaak vir dit wat u gaan prysgee!

Nadat u die Here aangeneem het as u Persoonlike Saligmaker is dit baie belangrik dat u afstand doen van u sonde en sondige bestaan. Dit help nie u kom tot bekering en geen verandering vind plaas nie. As u mense te na gekom het, dan moet u om verskoning gaan vra. Ek weet dan dit ‘n ongemaklike taak is om te doen, maar dis vir God uiters belangrik dat ons mekaar se oortredinge vergewe net soos Hy ons oortredinge vergewe! Maak nie saak of die persoon u verskoning aanvaar of nie. U kant van die saak is dan skoon.

Die volgende stap is om ‘n lewe in Christus te lei. U moet u lewe inrig volgens die Wet van Christus soos uiteen gesit in Mattheus 22:37 – 40: [37] En Jesus antwoord hom: Jy moet die Here jou God liefhê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. [38] Dit is die eerste en groot gebod. [39] En die tweede wat hiermee gelykstaan: Jy moet jou naaste liefhê soos jouself. [40] Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete.”

Die lewenspad van ‘n Christen is ‘n moeilike pad, vol allerhande slaggate, maar dis ook ‘n pad van absolute vreugde, want jou hart behoort aan die Koning van die Konings en eendag gaan julle skouer aan skouer staan, Sy werk in jou volmaak! Onthou wat ek in die begin gesê het van die HERE se klaskamer en die lesse wat ons almal moet leer.

Die keuse om God te volg is nou u s’n om te maak. Openbaring 3:20 sê: “Kyk, Ek staan by die deur en Ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal Ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou, en hy saam met My.” Net jy kan die deur van jou hart vir Jesus oopmaak. Niemand anders kan nie. Maak die regte keuse, want niemand weet of u weer die tyd sal hê om dit weer te doen nie.


As jy nou gereed is om jou hart aan Jesus te gee, dan wil ek hê dat jy hierdie gebed saam met my moet doen en dit uit jou hart uit bedoel. As jy dit doen, SAL jy gered wees en SAL jy Hemel toe gaan as jy sterf.

Jesus, ek is ‘n sondige mens en ek doen die hele tyd die verkeerde goed, maar vandag wil ek voor U kniel my God en ek wil vra dat U my sal vergewe. Ek het diep berou oor al die verkeerde goed wat ek gedoen het en selfs al kan ek nie alles onthou nie of al voel ek skaam om dit op te noem, HERE, weet ek dat U my nou vergewe daarvoor en my wit was in U bloed. Ek wil vra Jesus dat U my sal help om op die reguit pad te bly. Ek weet dat dit nie maklik gaan wees nie, HERE, maar ek weet dat U saam met my daardie pad gaan stap en dat ek nooit ooit meer alleen sal wees nie. Dankie HERE dat U aan die kruis gesterf het vir my. ‘n Groter geskenk as dit kon ek sekerlik nooit gekry het nie. Dankie ook Jesus dat U my vergewe het en dat ek nou vir seker weet dat my Naam in die Boek van die Lewe geskryf staan. Prys die Naam van die HERE!

Welkom geredde van die HERE! Weet dat as U hierdie gebed bedoel het uit u hart uit, dat u die dag as Jesus kom om ons te kom haal, saam met Hom op Sy Heilige berg sal staan! Prys Sy Naam!

(Visited 910 times, 1 visits today)