Profetiese boodskap vir Suid Afrika (Donderdag 9 November 2017)

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Die HERE hoor jou Suid Afrika! Hy het medelye die ongeregtigheid in hierdie land; daarom gaan dinge binnekort verander!

“Wee die bloed stad wat louter bedrog, vol geweld is, terwyl rowery nie ophou nie! Hoor, die sweep! En hoor, die gedreun van wiele! En perde wat jaag, en waens wat stamp! Weens die veelheid van die hoererye van die hoer vol bevalligheid, ‘n meesteres in towerkunste, wat nasies met haar hoererye verkoop het en volkstamme met haar towerkunste. Kyk, Ek het dit teen jou, spreek die HERE van die leërskare, en Ek sal jou slippe optel oor jou aangesig en nasies jou naaktheid laat sien en koninkryke jou skande. En Ek sal vuilgoed op jou gooi en jou aan minagting prysgee en van jou ‘n skouspel maak.” (Nahum3:1-6)

“Ek is moeg, moeg van die geweld, moeg van die bedrog! Genoeg is genoeg! Ek het gesmeek, Ek het gewaarsku, maar die gehoor was daar nie. Die gebede van die regverdiges is oorvloedig in My ore. Nou gaan Ek dinge in My hande neem en julle sal sien dat Ek God is, sê die HERE, HERE!”

Liewe lesers, ek is net ‘n instrument wat die wil van die HERE doen. Ek weet dat die huidige toestand in Suid Afrika die HERE oneindig grief, want ek kan dit in Sy Gees aanvoel. Die HERE is toornig oor dit wat aan die gang is.

Ek hou nie daarvan om politiek in hierdie groep te verkondig nie, maar die HERE het dit teen die leierskap van hierdie land. Die HERE het hierdie land geseën met meer as wat enige ander land in die wêreld het, maar op die oomblik word satan in hierdie land meer gedien as in enige ander land in die wêreld. Wat veronderstel was om ‘n voorbeeld van die lande van die wêreld te wees het nou verander in ‘n bespotting vir die wêreld…

Dit gaan nou eindig, want genoeg is genoeg. In hierdie laaste dae gaan die HERE Suid Afrika optel. Hy gaan nuwe leiers vir hierdie land daar stel. Leiers wat na die woorde van die HERE sal luister en leiers wat die Wil van die HERE sal doen. Suid Afrika sal weer ‘n baken van hoop vir baie word. In hierdie laaste dae sal Suid Afrika ‘n voorbeeld word vir lande wêreld wyd!

(Visited 74 times, 1 visits today)