Staan vas in die vryheid van Christus!

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
image_pdfLaai afimage_printDruk

Dis nie die eerste keer dat ek hier dat ek oor hierdie onderwerp skryf nie, maar die wil van die Gees moet uitgevoer word.

Ek het verlede jaar twee keer oor hierdie onderwerp geskryf en elke slag het dit geweldige kontroversie uitgelok. Ek weet dat hierdie boodskap vir iemand in hierdie groep bedoel is; anders sou ek dit nie so baie gekry het om te bring nie en sou die Gees dit ook nie so op my gelê het om te bring nie. Moet dus asseblief nie die boodskapper stenig nie.

Vandag se boodskap van die HERE gaan oor Paulus se sendbrief aan die Galasiërs soos in Galasiërs 5:1-10. In hierdie sendbrief spreek Paulus hom baie sterk uit teen die wat die Wet van Moses onderhou. Ek weet dat daar van julle is wat die wet onderhou; miskien nie die hele wet nie, maar baie beslis sekere gedeeltes daarvan. Ek wil vir julle sê; nie ek nie, maar die Gees, dan julle moet ophou met hierdie praktyk, want julle ontstel die Gees!

Jesus het ons vrygemaak sodat ons die bepalings van die Wet nie meer hoef te onderhou nie. As jy daarom kies om die Wet te onderhou, selfs net een bepaling daarvan, dan wil ek vir jou sê, nie ek self nie, maar die Gees; dat jy losgemaak is van Christus. Dan het jy van die genade verval! Christus sal dan vir jou van geen nut wees nie en jy sal daarom verplig wees om die hele wet te onderhou.

Vir ons wat vrygemaak is deur Christus Jesus het die Wet van Moses geen krag nie, maar net die geloof wat deur naasteliefde werk. Jesus het in elke geval vir ons ‘n nuwe wet gegee om na te volg in Mattheus 22:37 – 40, naamlik dat ons die HERE moet lief hê met alles wat ons het en daarmee saam ons naaste soos onsself. Wie is dit dan wat julle verhinder om die waarheid gehoorsaam te wees?

Die oortuiging om die bepalings van die Wet gehoorsaam te wees kom nie van die HERE af nie. ‘n Klein bietjie suurdeeg maak die hele deeg suur!

Ek vertrou daarom dat julle wat deur die Bloed van die Lam vrygemaak is, nie anders sal dink nie, maar hom wat julle in die war bring, sal die oordeel dra, wie dit ook al mag wees.

Prys die Naam van Jesus!

image_pdfLaai afimage_printDruk