Voorbereiding vir die gawe van genesing

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Jesus, ons is hier; hier om U wil te doen. Maak ons harte gereed om net U wil te doen. Amen!

As ek moet vra hoeveel van julle in engele glo, dan wonder ek hoeveel hande daar sal opgaan… Baie van ons vermy die gesprek geheel en al. Ander glo weer aan een of ander geestelike gids. Ek dink nie die Afrikaanse vertaling van die woord doen dit so goed nie, dus gaan ek die Engelse woord eerder gebruik: “sprit guide”. Ek wil net vir die van julle wat hierin glo waarsku dat hierdie “sprit guides” nie engele is nie, maar demone wat hulle voordoen as iets goed.

Dit kan dalk wees waarom mense die onderwerp van engele vermy omdat dit moeilik is om te onderskei tussen wie is wie. Daar is engele van God wat Sy wil doen net soos ons. Daar is ook helende engele wie se werk dit is om gesond te maak.

Hierdie dienste waar mense aangeraak word en gesond gemaak word, is ‘n goeie voorbeeld. Die preke en die gebede is hard; baie hard. Dis dramaties en dit voel vir baie meer soos ‘n skouspel as enige iets anders. Ja, mense word genees, maar aan die einde van die aand kan jy nie help om te wonder nou waar was Jesus dan nie? Dis nie dat daar fout met die evangelis is nie, dis net dat mens soort van iets anders verwag het.

Jesus sê: “Julle het baie om te leer. Mens is so oorstelp met vreugde as hulle genees word dat die aanbieding skouspelagtig word. Genesing wat so natuurlik is soos om asem te haal, sonder die skouspelagtigheid is natuurlik die beste.”

“Dis waarom Ek siele soek wat anoniem wil by in hulle bediening. Diegene wat niks meer soek as om My gelukkig te sien asook die wat hulle bedien nie nie. Dis soos dit moet wees. Om die leraar op te hemel vir iets wat Ek gedoen het is ‘n afskuwelike gebruik! Daarom gaan Ek ‘n nuwe geslag profete opwek wat sal kan genees, maar sal verkies om weg te kruip en deur ander geïgnoreer te word. Wat sal verkies om My te sien eerder as om deur die mense erken te word. Hierdie gaan kom en wil He dat julle deel daarvan moet wees. Ek wil hulle salf om sieners te wees en met My engele te kan werk.“

“My Kinders, die tyd is nou en dis tyd vir julle om die beter gawes uit te soek, veral ten opsigte van profesieë en genesing sodat julle kan werk met die engele wat Ek aarde toe gestuur het. Daar is absoluut niks verkeerd vir jou om die teenwoordigheid van engele te erken of selfs om hulle te vra om sekere take te verrig nie.”

“Dis werklik hoe Ek wil hê dit gedoen moet word, omdat almal in die Hemel ‘n werk het om te doen. Almal dien en hulle hou daarvan om te dien. Hulle hou daarvan om erken te word vir die werk wat hulle doen sonder om opgehemel te word daarvoor.”

“My Kinders, vra My vir hierdie gawes en as jy nie gereed is nie, dan sal Ek jou voorberei. Dis waarom Ek jou na hierdie groep gebring het; om jou gereed te maak vir die groter gawes en nederigheid is die grootste vereiste. Nederigheid en die begeerte om net deur My gesien te word. Nederigheid en beskeidenheid gaan hand aan hand. Die van julle wat verkies om weg te kruip en nie deur mense gesien te word nie bereik nou die einde van julle voorbereiding. Julle sal baie gou met groter gawes vertrou kan word.”

“In der waarheid bereik almal van julle wat onderneem het om My teen die berg op te volg en nie na die laaglande terug te keer nie, nou die einde van julle voorbereiding.”

“Nederigheid en Broederlike Liefde moet stewig in jou lewe teenwoordig wees voor Ek jou kan gebruik. Het Ek dan nie gesê: ‘Ek het julle nooit geken nie. Gaan weg van My, julle wat die ongeregtigheid werk!’ vir die wat na My gekom het en gesê het hoe hulle siekes genees en wonderwerke in My Naam gedoen het nie?” (Matteus 7:22-23)

“Hulle het die wonderwerke geken, maar hulle het My glad nie geken nie. Dis waarom julle hier is; om die mees belangrikste ding te leer: Om My te ken en om geheel en al aan My oorgelewer te wees sodat jy gereed kan wees om toegerus te word. Die wat wonderwerke verrig sonder liefde het geen deel aan My nie. Dis jou liefde vir My en jou naaste wat jou kwalifiseer vir hierdie gawe. Nou sê Ek aan julle: moenie wonderwerke najaag nie. Soek My en as jy My vind, hou vas aan My; moet nooit laat gaan nie en alles sal kom wanneer dit veronderstel is om te kom”

“Dan sal ek jou voorberei om in My Naam op te tree. Het ek dan nie gesê: ‘Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie in My glo—die werke wat Ek doen, sal hy ook doen; en hy sal groter werke doen as dit, omdat Ek na my Vader gaan. En wat julle ook al in my Naam mag vra, dit sal Ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word?’” (Johannes 14:12-13)

“Jou wil om My vir altyd by jou te hê, in jou hart is jou beskerming. As dit eers daar is, dan kan Ek jou vertrou met die meer kragtige gawes omdat jou prioriteite in orde is. Om hierdie gawes te soek en My te ignoreer, lei tot trotsheid en selfverheerliking en dit doen meer skade aan My liggaam as wat jy geen gawes gehad het om mee te begin nie. Dit wat jy is en dit wat ander in jou sien sal oorgedra word in hulle lewens soos jy hulle bedien. Dis waarom Ek so noukeurig is in jou opleiding en jou voorbereiding. Daar mag geen vesting van trots in jou wees wat kan lei tot selfverheerliking nie.”

“Dit is menslike natuur om trots te wees op wat jy vermag het, maar menslike natuur moet oorwin word. Ek het totale geloof in julle wat saam met My die berg uitklim met al sy verraderlike en gladde hellings. Ek het vertroue in jou dat jy My eer sal beskerm. Jy het My met jou hele hart gesoek en daar is niks meer kosbaar in jou lewe as My liefde en My teenwoordigheid in jou lewe nie.”

“Tog is daar ander wat julle anders sal leer soos hoe om al die gawes in My liggaam te kry sonder dat Ek geken word. Hierdie is ‘n baie gevaarlike pad om te loop. Moenie so behep raak met die gawe van genesing dat jy ooit vergeet van die liefde wat ons deel nie, My Bruid. Jy sal versoek word deur baie wat My nie ken nie en wat nie verstaan nie, maar jy sal hulle teregwys as hulle jou wil verheerlik net soos hulle probeer het om vir Paulus en Barnabas in Likaónië te verheerlik.” (Handelinge 14:8-15)

“Hierdie is ‘n nuwe seisoen vir jou, My Bruid. Om jou naaste lief te hê soos jouself, om My lief te hê met jou al jou krag en jou hele verstand, wees nou lief vir jou naaste met die gawes wat Ek aan jou sal gee.”

Dit is die einde van die HERE se boodskap. Prys die Naam van die HERE!

(Visited 77 times, 1 visits today)