Vrugte, Gawes en Drome

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Ek kry so baie inspirasie om te skryf deur te lees na al die vrae wat op ons Suider Kruis groepie op Telegram gepos word. Ek het al op geleentheid die Vrugte en die Gawes van die Gees behandel, daarom gaan ek nie met hierdie artikel te diep daarin nie.

As Kinders van God moet ons streef om al die Vrugte van die Gees in ons lewens te dra naamlik: liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. (Galasiërs 5:22) Om hierdie vrugte te kan dra is nie te moeilik vir ons as mense nie, want die Gees sal dit stelselmatig in jou lewe aanbring soos jy jou pad met Jesus stap.

Jesus sê in Mattheus 7:16 dat ons mense aan hulle vrugte gaan ken en dit is die letterlike waarheid, want almal dra vrugte in hulle lewens, ook die goddelose. Die enigste verskil is dat die goddelose slegte vrugte dra wat vol dorings is soos vrugte van haat, liefdeloosheid, woede, nyd, ontevredenheid ens. Ons sal daarom mense aan hulle vrugte ken…

Die Gawes van die Gees is weer soos gereedskap stukke wat die Gees uitdeel vir die wat daarna vra of die wat dit in hulle lewens nodig het. Ons vind die Gawes van die Gees in 1 Korintiërs 12:8-10 en hulle is Wysheid, Kennis, Geloof, Genesing, Werkinge van Kragte, Profesie, Onderskeiding van Geeste, Praat in Tale, Uitlê van Tale. Hierdie Gawes is wat die Gees aan jou gee wanneer jy dit nodig het, maar dis uiters belangrik om te verstaan dat die Gees uitdeel soos die Gees wil; nie volgens ons wil nie.

Daar is baie mense wat nie een van die Gawes het nie en daar is niks mee verkeerd nie. Jy kan bid en vra om een of selfs meer van die Gawes te ontvang, maar onthou dat die Gees uitdeel soos die Gees wil. Die Gees gaan nie vir jou ‘n tang gee om ‘n spyker in te slaan as jy ‘n hamer nodig het nie!

Ek glo dat ek die Gawe van Kennis het sodat ek vir julle kan bedien met die Woord. Daarsonder sou ek nooit julle vrae kon antwoord en julle kon bedien het soos ek nou doen nie. Dit beteken ook nie dat ek skielik beter as enige iemand anders is nie, want ek is baie beslis nie. Die Gawes van die Gees is geen medalje wat jy ontvang vir goeie diens nie. Dis uit en uit ‘n stuk gereedskap om te gebruik tot God se Eer en niks anders nie.

Die Vrugte van die Gees is ‘n permanente toevoeging tot ons lewens en jy gaan dit saam met jou Hemel toe vat met die wegraping of as jy sterf. Die Gawes van die Gees bly agter, want in die Hemel het ons hierdie gereedskap nie nodig nie. In die Hemel is dit nie nodig om te kan Profeteer, Geeste te kan Onderskei, in Tale te kan praat of dit self uit te lê nie. Verstaan julle?

In Handelinge 2:17 lees ons dat God in die laaste dae Sy Gees sal uitstort op alle vlees en dat ons jong mense gesigte sal sien en ons ou mense drome sal droom. Ek glo dat hierdie gedeelte vandag waar is, want ons leef op hierdie oomblik in die laaste sekondes voor die wegraping.

Die rede waarom ons nie so baie daarvan hoor nie, is omdat baie mense skaam is hieroor en omdat hulle bang is dat mense hulle gaan spot of veroordeel. Mense wat hulle gesigte en drome op You Tube pos, gebruik hierdie nommer een rede waarom hulle so lank gewag het om dit daar te pos. Ouers pos ook video’s van hulle kinders wat vertel van die gesigte wat hulle gesien het.

Net soos net die Gawes van die Gees, kan jy vir Jesus vra om vir jou ‘n droom te gee of ‘n gesig te laat sien, maar let daarop dat die Gees weereens uitdeel soos die Gees wil en nie soos ons as mens wil nie. Julle moet ook verstaan dat die Verdrukking ‘n nagmerrie tyd gaan wees; die ergste wat die mens nog ooit beleef het. My vraag is dat jy baie seker moet maak of jy dit wil sien. Jesus weet hoe sterk jy geestelik is en Hy weet ook hoeveel jou liggaam kan hanteer. Hy sal nie toelaat dat jy hierdie verskriklike goed sien net omdat jy nuuskierig is nie. Hy sal eerder hierdie drome en gesigte aan mense gee wat Hy weet die waarskuwing sal kan uitdra sonder om bang te wees.

Ek het al drome soos dit gehad en ek kan julle verseker dat dit geen grap is nie. Dis erger as ‘n nagmerrie en vir dae daarna sukkel jy om dit te verwerk. Ek self is baie bly dat Jesus nie toelaat dat ek daardie goed sien nie en ek sê dit nie omdat ek onbereid willig is nie. Ek was al daar en ek weet hoe hierdie goed met jou kop kan smokkel! Wees daarom maar versigtig waarvoor jy vra!

Kom ons bid.

HERE Jesus, seën hierdie boodskap aan die harte van die wat lees. Ek bid dat hierdie antwoord die vrae om hierdie onderwerp sal stil. As daar mense is wat bereid is om drome te droom of gesigte te wil sien vir die uitbreiding van U Koningryk, dan vra ek Jesus dat U daardie wens sal toestaan. In U Naam vra ek dit. AMEN!

(Visited 398 times, 1 visits today)
Tagged , , .