Waak en bid

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Niemand weet hoe baie tyd ons nog oor het voor Jesus gaan kom om die wat Syne is te haal nie, maar ons almal kan aanvoel dat die tyd baie naby is.

Die afgelope paar dae het die HERE vir my twee verse gegee wat ek graag met julle wil deel. Die eerste vers is in Mattheus 26 en dis die gedeelte waar Jesus in Getsémané gaan bid het voor Hy gearresteer was. En nadat hy klaar gebid het, het Hy teruggekeer na waar Hy Sy dissipels gelos het en het hulle vas aan die slaap gevind! Jesus sê toe vir hulle: “Waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak.” (Mattheus 26:41)

Met hierdie gedeelte waarsku die HERE vir ons om nie aan die slaap te wees nie en op te let wat om ons aangaan! Ek raak vreeslik bewoë as ek net dink aan hoeveel Kinders van die HERE daar buite is wat vas aan die slaap is en wat geen idee het van wat rondom hulle aan die gebeur is nie. Deel van die rede waarom die wegraping teruggehou word is om vir almal so veel as moontlik kan te gee om wakker te kan word! Daarom, liewe leser, waak en bid! Bid vir die redding van siele! Bid vir genade vir ‘n verlore gaande wêreld wat blind is; ongeag hoe jy voel. Ons is nie hier om te oordeel nie!

Die tweede gedeelte wat die HERE my gegee het staan in Lukas 19:45-48 en dit gaan oor die reiniging van die Tempel. Julle sal oplet dat ek die woord “Tempel” met ‘n hoofletter skryf. Dis omdat ek verwys na ons liggame en nie na die tempel wat in Jerusalem was nie. Reinig jouself dus van alles wat nie van die HERE is nie.

Ek is maar net te bewus daarvan hoe moeilik dit is en dat dit makliker gesê as gedaan is! Soos ek voorheen aan julle verduidelik het, tel die poging wat jy aanwend baie meer as wat jy dink! Doen soos wat Jesus gedoen het en jaag satan en sy demone uit jou lewe uit. Ons het al die mag in die Hemel tot ons beskikking deur die Naam van Jesus! Prys Sy Naam!

Ek gaan afsluit met die gedeelte soos opgeneem in 1 Petrus 4:8 “Maar bo alles moet julle mekaar vurig liefhê, want die liefde sal ‘n menigte sondes bedek.”

Naasteliefde, liewe leser; die sleutel tot sukses! Prys die Naam van Jesus! Ek weet dis moeilik. In vandag se tyd meer as ooit, veral as ons lees van al die slegte dinge wat met goeie mense gebeur; die plaasmoorde ens. Nogtans, mag ons nie oordeel nie en moet ons liefde betoon aan almal; selfs die wat oortree. Jesus het gesterf vir almal; ook die wat sleg doen. Onthou dit!

Mag die HERE hierdie boodskap seën!

(Visited 358 times, 1 visits today)
Tagged , , , , , , .