Jesus weet alles

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Hoe baie keer gebeur dit nie dat ons na satan luister en dink dat dit wat ons doen nie deur die HERE gesien sal word nie?

So ‘n tyd gelede het ‘n droom gehad en in hierdie droom het ek iets soos ‘n vertrek van ‘n huis gesien. Die mure buite om die vertrek was mooi wit geverf, maar binne in was die mure en die vloer van hierdie vertrek vuil van jare se vuilis wat nooit skoongemaak was nie.

Ek het eers nie verstaan wat dit was wat die HERE vir my gewys het nie, maar toe gee die HERE vir my die volgende vers in Esegiël 8:12 “Toe sê Hy vir my: Het jy gesien, mensekind, wat die oudstes van die huis van Israel in die duisternis doen, elkeen in sy kamers met beeldwerk? Want hulle dink: Die HERE sien ons nie; die HERE het die land verlaat.”

Vandag weet ek dat dit wat die HERE my gewys het, die toestand van iemand se hart was. Iemand wat vir die wêreld wys hoe ‘n groot Christen daardie persoon uiterlik is, maar wat binne in die hart aangaan, dit getuig van iets heeltemal anders! Dit word vir die wêreld weggesteek, maar Jesus weet van jou en wat jy doen!

Liewe leser, as jy wat hierdie lees, voel die HERE praat met jou, nou op hierdie plek, dan is hierdie boodskap vir jou. Moenie hierdie gevoel afskud as niksseggend nie. Jesus is nie kwaad vir jou nie! Inteendeel, Hy wil jou vergewe! Jesus staan gereed met Sy besem en Sy emmer met lappe om skoon te maak en jou te herstel, maar jy moet die eerste stap neem en vir die HERE toestemming gee. Onthou, Jesus is ‘n ware HEER! Hy sal nooit enige iets sonder jou toestemming doen nie! Alles hang dus van jou af!

Satan sal jou probeer ompraat en vir jou vertel hoe kwaad die HERE is en dat hy jou gaan straf vir alles wat jy verkeerd gedoen het. Dis alles LEUENS! Die waarheid is dat Jesus jou oneindig lief het en dat Hy jou wil vergewe, maar dan moet jy vra dat Hy dit doen!

Ons tyd is min, moet dus nie hierdie geleentheid om reg te maak oorsien nie. Selfs al is jy gered en al is jou saak met die HERE reg, vra die Gees om aan jou te toon waarmee Hy nie gelukkig is nie en maak dan dit wat aan jou gewys word reg, voor dit te laat is!

Liewe leser, kom bid saam met my. “Liewe Here, ek wil vra dat wie ook al hierdie lees, U dit aan hom of haar sal wys waar daar dinge is waarmee u nie gelukkig is nie. Help ons, Here, om van daardie vuil kamers in ons harte skoon te maak en vir satan te sê dat genoeg nou genoeg is. Ons lewens en ons siele behoort aan die Koning van die Konings en satan het geen reg daartoe nie! Ek vra dit, my Heer, nie uit verdienste nie, maar in die wonderlike naam van Jesus! Amen.”

Mag die Here hierdie boodskap seën!

(Visited 235 times, 1 visits today)
Tagged , , , , , , , .