Jesus weet alles

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
image_pdfLaai afimage_printDruk

In Johannes 12 lees ons die bekende verhaal van die vrou wat Jesus se voete met haar trane gewas het en toe Sy voete met baie duur nardus salf ingevryf het.

Ek weet julle ken almal die verhaal, maar tog gee Johannes ‘n ander kant van die verhaal wat ons nie in die ander evangelies lees nie. Die vrou was Maria, die suster van Marta en Lasarus, die een wie Jesus uit die dood uit opgewek het. Hierdie Maria, was nie Jesus se moeder nie.

Ons lees elders dat Jesus op geleentheid sewe duiwels uit haar uitgedryf het en dat sy ‘n straatvrou was wat haar liggaam verkoop het aan mans. Ons weet ook dat die nardus salf wat sy aan Jesus se voete gesmeer het 300 pennings werd was, wat ongeveer R144,000 in vandag se geld sou wees.

Die Bybel sê nie waar Maria hierdie duur salf gekry het nie; nie dat dit belangrik is nie, maar weens haar beroep as straat vrou, kon dit maklik ‘n vorm van betaling van een van haar minnaars gewees het. Die feit dat sy hierdie duur salf op Jesus se voete uitgegooi het, wys daarop dat hierdie salf vir haar geen geldwaarde gehad het nie. Dit was ‘n soort van geskenk omdat Jesus haar sonde wat baie was, vergewe het en ook soos Jesus terg sê, vir die dood aan die kruis wat binnekort sou plaasvind.

Judas Iskáriot, die seun van Simon, het egter groot beswaar teen hierdie verkwisting aangebied. Hy wou gehad het dat die salf verkoop moes word en die geld vir die armes gegee word. Hy het dit nie gesê uit die goedheid van sy hart nie, maar omdat hy ‘n dief was en omdat hy die beursie gedra het en homself daaruit gehelp het!

Jesus het geweet hy is ‘n dief en dat hy oneerlik was en dis waarom Hy die vrou verdedig het deur te sê dat hulle die armes altyd vy hulle gaan hê, maar nie vir Hom nie. Net so het Jesus ook geweet dat Maria se hart suiwer was en haar bedoelings eerlik en dis waarom ons dit wat sy so baie jare gelede gedoen het vandag nog onthou en dit eer; as nagedagtenis aan haar.

Julle sien, Jesus weet alles. Daar is niks wat jy vir Hom kan wegsteek nie! Hy het geweet wat se soort vrou Maria was, maar Hy het ook geweet hoe jammer sy oor haar dade was en dat haar motiewe suiwer was. Dis waarom Jesus haar nie verwerp het nie. Net so het Jesus ook geweet van Judas; dat hy ‘n dief was en dat hy hulle geld gesteel het. Jesus het geweet dat geld Judas se god was, maar hy het hom ook nie verwerp nie.

Jesus verwerp jou ook nie liewe leser. Moenie dat satan vir jou lieg nie. Jesus weet van al jou sonde; ook die wat jy so diep in daardie hangkas van jou lewe begrawe sodat die wêreld dit nie moet sien nie. Jesus weet alles en daar is niks wat jy vir Hom kan wegsteek nie. Jesus het net een begeerte en dis om jou te red van dit wat jou so vasgeketting hou. Hy staan nou by die deur van jou hart en Hy klop met die hoop dat jy dalk gaan hoor en vir Hom gaan oopmaak.

As hierdie boodskap op jou van toepassing is, dan sal die Gees van die HERE nou met jou praat en jou daarvan oortuig. As jy nou gereed is om jou hart aan Jesus te gee, dan wil ek hê dat jy hierdie gebed saam met my moet doen en dit uit jou hart uit bedoel. As jy dit doen, SAL jy gered wees en SAL jy Hemel toe gaan as jy sterf, daaraan hoef jy geensins te twyfel nie!

Jesus, ek is ‘n sondige mens en ek doen die hele tyd die verkeerde goed, maar vandag wil ek voor U kniel my God en ek wil vra dat U my sal vergewe. Ek het diep berou oor al die verkeerde goed wat ek gedoen het en selfs al kan ek nie alles onthou nie of al voel ek skaam om dit op te noem, HERE, weet ek dat U my nou vergewe daarvoor en my wit was in U bloed. Ek wil vra Jesus dat U my sal help om op die reguit pad te bly. Ek weet dat dit nie maklik gaan wees nie, HERE, maar ek weet dat U saam met my daardie pad gaan stap en dat ek nooit ooit meer alleen sal wees nie. Dankie HERE dat U aan die kruis gesterf het vir my. ‘n Groter geskenk as dit kon ek sekerlik nooit gekry het nie. Dankie ook Jesus dat U my vergewe het en dat ek nou vir seker weet dat my Naam in die Boek van die Lewe geskryf staan. Prys die Naam van die HERE!

Welkom geredde van die HERE! Weet dat as U hierdie gebed bedoel het uit u hart uit, dat u die dag as Jesus kom om ons te kom haal, saam met Hom op Sy Heilige berg sal staan! Prys Sy Naam!

image_pdfLaai afimage_printDruk
Tagged , , , , , , , .