Waarom verlang ons liggame so na seksuele omgang?

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Seksuele immoraliteit is sonder twyfel ‘n groot probleem in hierdie laaste dae, maar nie net onder die wêreldlinge nie, maar ook onder bloed gewaste Kinders van God!

Niks op aarde vernietig verhoudings soos seksuele immoraliteit nie. Om te sê dat dit een van satan se beste wapens teen die mens is, gaan ‘n absolute waarheid wees, want niks op aarde vernietig verhoudings en huwelike op so ‘n skaal soos seksuele immoraliteit nie. Verder skep dit ‘n verwronge indruk by die mens van wat seksuele omgang tussen man en vrou behels. Dit vernietig die mooi wat in die daad is na een wat vieslik is en absoluut vermy moet word.

Die vraag is nou: waarom verlang ons liggame so na seksuele omgang. Waarom is dit vir satan so maklik om ons in hierdie wip te vang en ons vir jare daarin gevange te kan hou? Die antwoord is eintlik maklik, want God het jou so gemaak!

In Genesis 1:28 sê God nadat hy die mens gemaak het: “Wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde.” God het die daad van seksuele omgang geskep en dit geseën met die uitsluitlike doel dat die mens moet vermenigvuldig en die aarde moet vul en die plesier wat met die daad gepaard gaan is deel van God se voortplantings plan vir die mens.

Van die Skepping af was dit God se plan dat daar uiting gegee sou word aan hierdie verlange na seksuele omgang binne die band van die huwelik tussen een man en een vrou. Dis iets wat binne die huwelik behoort en te dien as teken van die fisiese liefde tussen man en vrou. Seksuele omgang binne die band van die huwelik versterk die huwelik en dit bou ‘n band tussen man en vrou wat moeilik om te breek. Dit bou eenheid en dit skep stabiliteit binne die huwelik soos geen ander daad kan nie. Dis waarom God in Genesis 2:24 gesê het: “Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef. En hulle sal een vlees wees.”

Maar God as die Skepper van ons liggame het ook streng reëls daar gestel vir seksuele omgang omdat God die vernietigend impak daarvan verstaan as dit verkeerd aangewend word of buite die band van die huwelik toegepas word. So loop ons die risiko om ons lewens onnodig te kompliseer wat weer lei tot onnodige stres. Oor die jare is verskeie studies gedoen oor die vernietigende impak van stres op die menslike liggaam en daarom gaan ek nie daaroor uitbrei nie. As mens het God ons nie gemaak om deur hierdie komplikasies te werk nie en dis waarom God sulke streng reëls daaroor het; om onsself te beskerm teen hierdie negatiewe effek as dit verkeerd aangewend word.

Om as gelowige ‘n drang te hê na fisiese omgang is geheel en al normaal. Dit beteken nie dat jy deur die duiwel besete is of dat jy nie gered is nie. Dis hoe God almal van ons geskape het en dis deel van mens wees. Maar as Kinders van God is ons ook geroep om te hou by die reëls wat God geskep het vir ons; nie om ons te kniehalter nie, maar om ons te beskerm. Soos ek gesê het, het God die drang van seksuele omgang geskep om vervul te word binne die huwelik tussen een man en een vrou.

Gehoorsaamheid aan God is daarom ‘n essensiële deel van ons pad in Christus. Jesus sê in Johannes 14:15: “As julle My liefhet, bewaar my gebooie.” Ons demonstreer ons liefde vir God deur die reëls wat Hy vir ons gestel het te volg, veral die wat oor seksuele omgang gaan en daarby te hou. Dis maklik vir enige iemand om te sê dat hy God lief het, maar bewys dit! Bewys dit in die manier hoe jy jou lewe lei deur nee te sê vir seksuele immoraliteit.

Dis krities om te verstaan dat gehoorsaamheid nie uit vrees gebore word nie. Gehoorsaamheid kom van ‘n opregte wil om God te behaag en Hom eerste te wil stel in alles. As gelowiges word ons geroep om ons te weerhou van seksuele immoraliteit omdat dit teen God se plan gaan dat dit binne die band van die huwelik toegepas moet word. Om te sê dat jy God lief het terwyl jy aanhou om Sy se gebooie te breek plaas ‘n demper op ons geestelike groei in die HERE. Ons liefde vir die HERE word gemeet aan ons gehoorsaamheid aan sy gebooie. As jy met hou mond bely dat jy God lief het, dan moet jy dit kan bewys! Soos hulle in Engels sê: “put your money where your mouth is,” né!

In Lukas 6:46 sê Jesus: “En wat noem julle My: Here, Here! en doen nie wat Ek sê nie?” Hierdie vers hou ‘n belangrike les in gehoorsaamheid aan God en sy reëls vir ons lewens. Dit beklemtoon die egtheid van ons liefde vir God as ons Sy reëls vir ons lewens nakom.

Weereens; as gelowiges is dit normaal om seksuele drange te beleef, maar as Kinders van God weet ons dat dit binne die band van die huwelik moet plaasvind tussen een man en een vrou. Dis die riglyne wat deur God daargestel is vir ons om te volg. Deur hierdie riglyne te volg lei tot ‘n meer betekenis volle verhouding met God.

God se wens vir ons is dat ons Sy liefde en Sy seëninge moet ervaar soos ons Hom dien deur ons gehoorsaamheid aan Hom. Om God se reëls vir ons lewens te aanvaar en toe te pas in ons lewens is deel hiervan. As jy dus sê dat jy lief is vir God, bewys dit dan deur nee te sê vir seksuele immoraliteit, want liefde vir God oorkom seksuele immoraliteit!

Mag die HERE hierdie boodskap seën!

(Visited 397 times, 1 visits today)
Tagged , , , , , , .