Die Poorte van die Hemel is oop!

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Een van die susters op ons groep het nou die dag Jesaja 26 gekry in haar oggend godsdiens en ek voel gelei om dit met julle te deel as aansporing en versterking.

Kom ons lees Jesaja 26:2-4 [2]  Maak oop die poorte, dat die regverdige nasie kan ingaan wat die trou bewaar! [3]  U sal ‘n standvastige gesindheid in volle vrede bewaar, want hulle vertrou op U. [4]  Vertrou op die HERE vir ewig, want in die Here HERE is ‘n ewige rots.”

Vertrou op die HERE HERE, want Hy is ‘n ewige rots; AMEN! Maak oop die poorte dat die regverdige nasie kan ingaan wat die trou bewaar het! Verstaan julle hierdie woorde? Die poorte van die Hemel is op hierdie oomblik oop, gereed om die regverdige nasie te ontvang. Ons is daardie regverdige nasie. Ons is die nasie wat die trou en die vrede bewaar, want op die HERE HERE vertrou omdat Hy die ewige rots is. AMEN! Prys Sy Wonderlike Naam!

Die poorte van die Hemel gaan net twee keer oopgemaak word en dis net voor die wegraping en dan weer aan die einde van die Verdrukking met die slag van Armageddon wanneer Jesus beheer van hierdie wêreld gaan kom terugvat van satan af en Sy Bruid aan die wêreld gaan kom voorstel. Dis die enigste twee kere wat die poorte oopgemaak gaan word en dit wys vir ons net hoe naby die tyd gekom het, liewe leser! Ek het mos gesê dat hierdie boodskap julle gaan aanspoor en versterk! Prys die Naam van die HERE!

Ek weet dat van julle bang is en daarom wil ek hê dat julle vir my een ding moet doen, asseblief. Vat daardie vrees van jou, knoop dit in ‘n klein bondeltjie en gooi dit in satan se gesig terug, want dis waar daardie vrees vandaan kom! Dit kom nie van Jesus af nie, dit kan ek jou verseker en ek gaan dit vir jou bewys!

Jy wat so vrees is bang dat jy nie gereed is nie, is ek reg? Kom ons kyk wat het Jesus vir Nikodémus in Johannes 3:5 gesê “Voorwaar, voorwaar Ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en Gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie.”  Wat is hierdie water waarvan Jesus praat? Nee, dis nie die doop nie, want die doop is net ‘n stap van gehoorsaamheid. Kom ons kyk verder. Jesus sê vir sy dissipels in Johannes 15:3 “Julle is alreeds rein deur die woord wat Ek tot julle gespreek het.” So wat is die water dan nou? Dis die Woord van God!

Toe ons tot bekering gekom het, het ons onsself laat bekeer deur die Woord wat ons gehoor het. Nadat jy tot bekering gekom het, kom woon die Heilige Gees in jou, want dis die Heilige Gees wat begin om jou te oortuig van reg en verkeerd en waar jy veranderinge in jou lewe moet aanbring om God te behaag. Prys die Naam van Jesus!

Ek sê nie die doop is verkeerd nie, want ek was self gedoop. Ek wou myself laat doop omdat dit reg gevoel het om te doen, boonop wou ek Jesus se voorbeeld volg, maar ek weet dat die doop mens nie in of uit die Hemel gaan hou nie, maar die Woord van God alleen! AMEN!

Daarom, liewe leser, jy is gereed en jy is klaar gereinig deur die Woord wat gespreek was, want dis hoe jy tot bekering gekom het; deur ‘n woord wat gespreek was en jy wat geglo het! Jy het klaar die Heilige Gees in jou, want net die Heilige Gees kan iemand oortuig van die waarheid en dis hoe jy tot bekering gekom het, deur die Woord wat gespreek was en deur die oortuiging van die Heilige Gees! Prys Sy Naam! Al wat nog nodig is, is om die gebooie van die HERE te onderhou en Sy verordinge vir jou lewe te onderhou, want so sal jy jou liefde vir Jesus bewys en jou waardigheid om dit wat kom te kan mis en dis ook hoe jy jou lampie die hele tyd vol olie hou! Is Jesus nie wonderlik nie?

Ek wil nou maak soos Paulus gesê het en dit is dat ons mekaar moet versterk met hierdie woorde en dat ons moet weet dat die tyd byna om is. Die poorte van die Hemel is oop en dis nou net ‘n kwessie van tyd. Niemand weet hoe lank nie, maar dis ook nie meer belangrik nie. Daardie groot skrik wat oor die aarde gaan kom gaan die wêreld ‘n skik van vrees wees, maar vir ons ‘n skrik van blydskap, want van daardie dag af gaan ons vir altyd saam met Jesus wees! Prys die Naam van die HERE!

Mag die HERE hierdie boodskap aan almal wat dit lees se harte seën!

(Visited 281 times, 1 visits today)
Tagged , , , , , .