Wat beteken dit om te wandel deur die Gees?

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Wat beteken dit om te wandel in die Gees? Eerstens beteken dit om jou lewe reg te kry en jou lewe te leef in ooreenstemming met die Wil van die Vader, maar dis meer as dit. Kom ons kyk!

In Galasiërs 5:16-17 gee die Bybel vir ons die eerste antwoord [16] MAAR ek sê: Wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie; [17] want die vlees begeer teen die Gees, en die Gees teen die vlees; en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie.”

Wat beteken dit om te “Wandel deur die Gees” en wat is die “begeerlikhede van die vlees?” Soos baie Christene daarbuite het ek gedink dat die begeertes van die vlees pornografie, hoereerder en so meer behels, maar dis egter baie meer as dit!

Galasiërs 5:19-21 sê vir ons presies wat die werke van die vlees is: [19] En die werke van die vlees is openbaar, naamlik owerspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid; [20] afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naywer, tweedrag, partyskap; [21] afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê…” Hierdie is die dinge wat elke Christen uit sy lewe behoort te haal.

Baie van u sal nou sê dat u al reeds hierdie dinge doen. My vraag is: doen u almal van hulle of is daar iets wat u vir die mense wegsteek? Sommige van die bogenoemde sondes kan baie maklik vir mense weggesteek word, maar onthou dat God alles sien! Hoe baie van ons het al die woorde gehoor “Don’t get mad, get even”? Hierdie is AFGUNS! Dit behoort nie in ‘n Kind van die Here se lewe nie!

Om die regte ding te doen is nooit maklik nie. Dis waarom so baie van ons op beide die breë en die smal weg wil wandel. Ons wil die dinge van die vlees doen, maar ons wil ook God dien. Kyk wat sê Jesus in Lukas 16:3 “Geen huiskneg kan twee here dien nie; want hy sal òf die een haat en die ander een liefhê, òf die een aanhang en die ander een verag. Julle kan nie God én Mammon dien nie.”

Liewe leser, u gaan ‘n keuse moet maak. As u die Here in lig en in waarheid wil dien, gaan u ‘n poging moet aanwend om u lewe in orde te kry. As U Jesus wil volg, dan gaan u u kruis moet opneem en Hom moet volg! In Lukas 14:27 sê Jesus: “En elkeen wat sy kruis nie dra en agter My aan kom nie, kan my dissipel nie wees nie.” Verstaan u die impak van hierdie woorde? U kan Jesus se dissipel nie wees as u Hom nie volg of sy Woorde onderhou nie.

Buiten dat u u lewe in order moet kry, beteken wandel in die Gees ook dat u u lewe in die hande van God die Vader sit om mee te maak soos wat Hy goeddunk. Ek gaan nie met julle doekies omdraai nie. Om dit reg te kry is seker een van die moeilikste goed om te doen, want ons is almal “control freaks” op ons eie manier. Ons hou daarvan om in beheer van ons lewens te wees. Ons beplan alles tot in die fynste besonderhede, maar in die proses vergeet ons van die ewigheid!

As jy jou lewe in die hande van die HERE sit, sal jy nooit weer ‘n bekommernis van ‘n dag oud hê nie. Dit klink idillies, né? Jesus gee vir ons ‘n hele uiteensetting van die nutteloosheid van bekommernisse in Mattheus 6:25-34. Julle kan dit self gaan lees. Hierdie beheer wat ons dink ons het, is alles net ‘n illusie, want die HERE is in beheer van alles en niks gebeur sonder die wil van die Vader nie!

Ek kan nie vir julle sê hoeveel tyd ons oor het nie, maar ek kan vir julle sê dat die tyd min is. Baie minder as wat ons dit is! Daarom wil ek ‘n baie ernstige beroep op almal wat hierdie lees doen om ten minste ‘n poging aan te wend om jou lewe reg te kry. Of jy slaag of nie, is nie belangrik nie, maar dat jy ‘n poging aangewend het!

Die Gelykenis van die Tien Maagde in Mattheus 25:1-13 gaan oor die komende wegraping van Jesus se Bruid. Daar gaan geredde Christene wees wat nie gereed gaan wees nie. Christene wat twee here wou dien. Christene wat op beide die breë en die smal pad wou loop. Christene wat nie bereid was om die vleeslike dinge af te sê nie. Hulle gaan agterbly want in Mattheus 25:11-12 sê Jesus: [11] Later kom toe die ander maagde ook en sê: Meneer, meneer, maak vir ons oop! [12] Maar hy antwoord en sê: Voorwaar ek sê vir julle, ek ken julle nie.” Gaan Jesus vir u op daardie dag sê “Ek ken jou nie” of gaan Hy sê “Kom in geseënde van my Vader!”

In Lukas 21:36 sê Jesus: “Waak dan en bid altyddeur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan.” Is u waardig om die wegraping mee te maak? As u gered is en die dinge van die vlees aflê sal u wees!

Mag die Here hierdie boodskap seën!

(Visited 653 times, 1 visits today)