Wat is die betekenis van Nebukadneser se droom?

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Deur die eeue het God gereeld met die mens gekommunikeer deur drome en een van daardie mense was Koning Nebukadneser van Babilon.

Ons lees hiervan in die boek van Daniel en in Hoofstuk 2 gee Daniel dan ‘n interpretasie van hierdie droom aan die koning, maar voor ons verder gaan, moet ons eers na Koning Nebukadneser se agtergrond kyk.

Koning Nebukadneser het Babilon regeer tussen 605 en 562 VC. Hy het die Babiloniese ryk geweldig uit gebrei, Jerusalem verower en die Jode in ballingskap geneem na Babilon. Daniel was een van die wat in ballingskap weggevoer was, maar ook uitverkies was om te kan werk in die Paleis van die Koning. Toe die HERE Daniel dan toegerus het met die wysheid om die Koning se droom te kon uitlê het dit hom ‘n politieke leier, adviseur en vertroueling  van die Koning en welbekende profeet gemaak.

Een aand het Koning Nebukadneser ‘n droom gehad. Hy het sy wyse manne, die besweerders, die geleerdes, die waarsêers bymekaar geroep. Sy opdrag was dat hulle nie net die droom aan hom bekend moes maak nie, maar ook die betekenis daarvan moes kan uitlê. As hulle dit nie kon doen nie, sou hulle almal doodgemaak word. (Daniel 2:5) Hulle het aan die koning geantwoord dat dit wat die koning vra te moeilik is aangesien net die gode dit aan die koning bekend kan maak en dat die gode nie onder die mense beweeg nie. (Daniel 2:11) Toe Daniel hiervan te hore kom, was hy vas berade om die mag van God aan die koning te openbaar. (Daniel 2:18)

Daniel het tyd gevra om die droom van die koning te kon uitlê. Daniel en sy drie vriende het die hele nag deur gebid vir die wysheid om die droom te kon uitlê. God het die droom aan hom gewys met die uitlegging en Daniel het die HERE daarvoor geprys. (Daniel 2:19)

Nebukadneser het die volgende droom gehad: hy het ‘n baie groot en hoë beeld gesien; Die beeld se hoof was van goud, sy bors en sy arms van silwer, sy buik en sy lendene van koper, sy bene van yster, sy voete gedeeltelik van yster en gedeeltelik van klei. Terwyl die Koning na die beeld gekyk het, het daar ‘n klip losgeraak sonder dat enige iemand daaraan geraak het en dit het die voete van die beeld getref en dit fyngestamp. Die beeld het in duie gestort en is deur die klip fyngestamp sodat dit soos stof geword het en in die wind weggewaai was. Geen oorblyfsels van die beeld is daarna gevind nie, maar die klip wat die beeld getref het, het ‘n groot rots geword wat die hele aarde gevul het. (Daniel 2:31-35)

Die uitleg van die droom volg: Die metale waarvan die beeld gemaak was; goud, silwer, koper en yster, stel die vier groot koninkryke voor wat na Nebukadneser sou opvolg en oor die aarde regeer. Die kop van goud was die Babiloniese ryk, die silwer die Persiese ryk, die Koper die Griekse ryk en die Yster die Romeinse ryk. Die voete van yster en van klei stel voor die herstigte Romeinse ryk, maar hierdie ryk gaan nie net bestaan uit die ou Romeinse provinsies nie. Dis waarom die voete van yster en van klei was. Hierdie koningryk gaan bestaan uit tien streke wat voorgestel word deur die tien tone van die beeld asook die tien horings van die dier soos in Openbaring 13:1 beskryf. Hierdie koningryk gaan deur die Antichris regeer word en dit gaan van gedeeltelik van yster en gedeeltelik van klei gemaak wees. Dit gaan regeer tot die HERE aan die einde van die verdrukking gaan kom om ‘n einde daaraan te maak. Alles sal dan vergaan tot stof en daar sal niks van enige van hierdie groot ryke, wat eens daar was oorbly nie. Dis waarom die wind die stof weggewaai het en daar niks oorgebly het nie. God sal dan Sy Koningryk op aarde vestig en dit sal die hele aarde vul in die tyd van die Duisend Jaar Vrederyk.

Hierdie koningryk gaan egter een einde hê nie en vir ewig bestaan soos in Openbaring 11:15 staan: “En die sewende engel het geblaas, en daar was groot stemme in die hemel wat sê: Die koninkryke van die wêreld het die eiendom van onse Here geword en van sy Christus, en Hy sal as Koning heers tot in alle ewigheid.”

Dit is inderdaad iets om na uit te sien, liewe leser!

Mag die HERE hierdie boodskap seën!

(Visited 1 128 times, 1 visits today)
Tagged , , , , , , , .