Wat is die Christelike seining omtrent spiritistiese mediums?

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Die HERE se Kinders gaan ten gronde weens ‘n gebrek aan kennis en stel hulleself onwetend blootstel aan die okkulte sonder dat hulle dit besef.

Ons is voorwaar in die laaste van dae en mens kan dit sien, want die goed wat mens vandag sien of van hoor is genoeg om jou nekhare te laat regop staan! So ‘n tyd gelede was daar ‘n program op TV waar ‘n sekere vrou mense op kamera gehelp het om met die dooies te kan kommunikeer. Maar dis nie die enigste program van sy soort nie, want daar was ook al een van ‘n man wat dieselfde gedoen het.

Julle sal oplet dat ek geen name noem nie en ook nie die name van die programme nie, want dis nie vir my geoorloof om ‘n oordeel oor hierdie mense uit te spreek nie. Ek is egter geoorloof om die werke te oordeel en in terme van die Bybel word hierdie gebruik ten sterkste veroordeel, want die HERE sê dat dit ‘n gruwel in Sy oë is! Lees gerus voort!

Die Bybel veroordeel spiritisme, mediums, die okkulte, waarsêery, sterrewiggelary, toorkaarte, astrologie, fortuinvertellers, handpalm lesers en die oproep van geeste ten sterkste. Die rede hiervoor is omdat die HERE weet dat jy hierdie gebruike ‘n deur na satan oopmaak wat baie moeilik is om weer toe te kry.

Ja, ek weet dit lyk alles so onskuldig en baie keer sal die persoon wat dit doen tot bid en die HERE se naam gebruik om sy onheilige werke te seën! So ‘n gebed sal die werke nog meer geloofwaardig en onskuldig maak, maar dis juis hierdie dinge wat so “onskuldig” lyk wat die grootste gevaar inhou! As jy eers in satan se kloue is, dan los hy nie maklik nie en jy kan jou maar klaarmaak vir ‘n baie groot geveg!

In Deuteronomium 18:10-12 lees ons wat die HERE vir die volk van Israel beveel oor die gebruik van die okkulte: [10]  Daar mag niemand by jou gevind word wat sy seun of sy dogter deur die vuur laat deurgaan — wat met waarsêery, goëlery of met verklaring van voortekens of towery omgaan nie,  [11]  of wat met besweringe omgaan, of wat ’n gees van ’n afgestorwene vra of ’n gees wat waarsê, of wat die dooies raadpleeg nie.  [12]  Want elkeen wat hierdie dinge doen, is vir die HERE ’n gruwel; en om hierdie gruwels ontwil verdryf die HERE jou God hulle voor jou uit.”

Hierdie onheilige praktyk van met die dooies te kan gesels is gebaseer op die veronderstelling dat daar geeste of afgestorwe geliefdes is wat advies en leiding kan gee. Hierdie “geeste” is niks anders as demone wat hulle voordoen as die gees van ‘n afgestorwene nie. Die Bybel gee ons geen rede om te glo dat ‘n afgestorwe geliefde met ons in verbinding kan tree nie. As hulle gelowiges was, is hulle in die hemel waar hulle die mees wonderlikste plek denkbaar geniet in gemeenskap met ‘n liefdevolle God. As hulle nie gelowiges was nie, is hulle in die hel, waar hulle die nimmereindigende foltering deurmaak omdat hulle God se liefde verwerp het en teen Hom gerebelleer het.

As afgestorwe geliefdes ons nie kan kontak nie, hoe kry mediums, spiritiste, en fortuinvertellers sulke akkurate inligting? Baie spiritiste was al in die verlede as bedrieërs ontmasker. Dit is bewys dat spiritiste ‘n groot aantal inligting omtrent ‘n persoon op doodgewone wyse kan bekom. Deur partykeer net ‘n internet soektog te gebruik, kan ‘n spiritis name, adresse, geboortedatums, troudatums, familielede, ens. opspoor. Facebook is ‘n goudmyn van inligting omtrent baie mense, want mense publiseer die fynste detail oor hulle lewens op die platform; van wat hulle elke dag eet tot wanneer hulle gaan slaap! Datums oor geboortes en sterftes word ook gereeld gepubliseer en inligting word gepubliseer sodat enige iemand in die wêreld dit kan sien. Om hierdie inligting te beperk sodat net vriende dit kan dien, word selde gedoen.

Soms gebeur dit dat spiritiste dinge weet wat hulle nie veronderstel is om te weet nie. Waar kry hulle hierdie inligting? Die antwoord is vanaf Satan en sy demone. In 2 Korintiërs 11:14-15 lees ons die volgende: [14]  En geen wonder nie! Want die Satan self verander hom in ’n engel van die lig.  [15]  Dit is dus niks besonders wanneer sy dienaars hulle ook voordoen as dienaars van geregtigheid nie. Maar hulle einde sal wees volgens hulle werke.” In bykans elke geval word hierdie mense deur ander beskryf as nederig, openlik, warm, vriendelik; sien julle hoe hierdie beskrywings strook met wat die Bybel vir ons sê oor satan wat hom voordoen as iets goed? Alles word gedoen om beheer oor jou te kry!

In Handelinge 16:16-18 lees ons van ‘n fortuin vertelster wat die toekoms kon voorspel totdat Paulus die demoon uit haar verwilder het. Daarna kon sy glad nie meer die toekoms voorspel nie! Deur hierdie werke is jy besig om met demone te onderhandel! Maak jou los daarvan terwyl jy nog kan.

Julle moet ook verstaan dat hierdie mense nie hierdie werk verniet doen nie. Hulle verwag om enige iets tussen R1,000 en R2,000 per uur betaal te word vir hulle dienste! As hierdie werke dat werke van God is, wat dan van Jesus se woorde in Mattheus 10:8 geword “Julle het dit verniet ontvang, verniet moet julle dit gee”?

Liewe lesers; ons is voorwaar in die laaste van dae! Al wat ons in baie gevalle het om ons teen satan te beskerm is ons kennis van die Woord van God. Dra daardie wapenrusting van die HERE en wees versigtig! Satan is slinks; moenie vir hom enige openinge gee nie!

God se plan vir ons lewens is eenvoudig, maar kragtig en effektief: bestudeer die Bybel, want “Die hele Skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus” (2 Timotheüs 3:16-17) en “as iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyt, en dit sal aan hom gegee word” (Jakobus 1:5). “Wees nugter en waaksaam, want julle teëstander, die duiwel, loop rond soos ’n brullende leeu, en soek wie hy kan verslind.” (1 Petrus 5:8)

Prys die Naam van Jesus!

(Visited 574 times, 1 visits today)
Tagged , , , , , .