Wat is die sin van die lewe?

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Eintlik moet mens meer spesifiek wees oor hierdie vraag en eerder vra hoe ‘n mens insig, vervulling en bevrediging in die lewe kry, so kom ons kyk!

Ons almal word oud en soos jy ouer word begin jy al hoe meer en meer terugkyk in jou lewe na verhoudings wat nie gewerk het nie, geleenthede wat gemis is en dan begin jy wonder wat sou gebeur het as jy dit of dat gedoen het!

’n Sekere baie bekende sportster het op geleentheid die volgende gesê: “Ek wens iemand het vir my gesê dat wanneer jy die top bereik het, daar niks daarbo is nie.” Die leegheid van baie ideale word eers besef wanneer baie jare vermors is om dit te bereik…

In ons mens-georiënteerde samelewing het mense baie ideale waarna hulle strewe. Baie dink dat hulle betekenis sal vind as hulle al hulle ideale vervul het. Rykdom en besigheid sukses en beroemdheid is gewoonlik heel bó aan hierdie lys. Tog getuig baie mense wat hierdie ideale reeds verwesenlik het, dat hulle nog steeds leeg binne in voel! Waar gaan ons dan verkeerd?

Kom ons kyk na die Bybel en na Salomo. Die Bybel sê vir ons dat Salomo die rykste en die slimste mens op aarde was. Hy het honderde vroue gehad, die beste kos en wyn, die beste vermaak en paleise en tuine wat bejeën is deur ander koninkryke. God het al sy hartsbegeertes vervul en daar was niks op aarde wat hy ‘n tekort aan gehad het nie; tog sê Salomo in die boek Prediker: “Alles tevergeefs, sê die Prediker, alles tevergeefs, dit is alles tevergeefs!” (Prediker 1:2)

Waarom sal Salomo dan so sê? Hy het dan alles wat sy hart kon begeer: Rykdom, Eiendom en Beroemdheid! Wat is dan verkeerd met hierdie prentjie? Dis omdat God ons geskape het vir meer as wat hierdie wêreld ons kan bied. Vir ons as mens gaan dit oor die “hier-en-nou”, maar God is ewig.

In Genesis lees ons dat God die mens na Sy beeld geskape het (Genesis 1:26). Dit beteken dat ons meer soos God is as enige ander vorm van lewe. Ons sien ook dat die volgende waar was voordat die mens gesondig het en die aarde gevolglik vervloek is:

  1. God het die mens ’n sosiale wese gemaak (Genesis 2:18-25)
  2. God het werk gegee vir die mens (Genesis 2:15)
  3. God het met die mens gewandel (Genesis 3:8) en
  4. God het die mens heerskappy oor die aarde gegee (Genesis 1:26).

Wat is die betekenis van hierdie punte? Ek glo God het bedoel dat elkeen van hierdie punte moes bydra tot die vervulling van ons lewens, maar elkeen, veral die mens se verhouding met God, is nadelig beïnvloed deur die sondeval en die gevolglike vervloeking van die aarde soos in Genesis 3 beskryf.

Aan die einde van Openbaring openbaar God dat Hy die hemel en aarde soos ons dit tans ken, sal vernietig. Dan sal die ewigheid begin deurdat ’n nuwe hemel en aarde geskep sal word (Openbaring 21:1). Wanneer dit gebeur sal Hy die verhouding met die verloste mens herstel. Die vloek van sonde sal vernietig wees; daar sal geen sonde, hartseer, siekte, dood, pyn, ensovoorts, wees nie. (Openbaring 21:4). Die gelowiges sal alles erf; God sal saam met hulle loop en hulle sal sy kinders wees (Openbaring 21:7). Hiermee sal die sirkel voltooi wees – die sirkel waarin die mens deur God geskep is om ’n verhouding met Hom te hê; die mens se sonde wat die verhouding gebreek het en die herstel van die verhouding in die ewigheid, met diegene wat deur Hom uitverkies is.

Ons kan nou en vir ewig die sin van ons lewens maak deur ons verhouding met God te herstel. Hierdie herstel is slegs moontlik deur Sy Seun, Jesus Christus (Handelinge 4:12; Johannes 14:6; Johannes 1:12). ’n Ewige lewe word verkry wanneer jy berou oor jou sonde toon (as jy nie langer daarmee wil aangaan nie, maar wil hê dat Christus jou moet verander en ’n nuwe mens maak) en op Jesus Christus begin vertrou as jou Verlosser.

Die ware sin van die lewe word nie alleenlik verkry deur net Jesus as Verlosser te erken nie, maar word eerder gevind wanneer jy Christus begin volg as Sy dissipel, van Hom leer, tyd met Hom deurbring in Sy woord, Die Bybel, met Hom praat in gebed en in gehoorsaamheid aan sy gebooie, saam met Hom loop. As jy ’n ongelowige is (of dalk ’n nuwe gelowige), sê jy dalk vir jouself, “Dit klink nie baie opwindend of vervullend vir my nie!” Maar lees asseblief net ’n bietjie verder. Jesus het die volgende stellings gemaak:

Mattheus 11:28-30 [28] Kom na My toe, almal wat vermoeid en belas is, en Ek sal julle rus gee. [29] Neem my juk op julle en leer van My, want Ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele; [30] want my juk is sag en my las is lig.”

Johannes 10: 10 “Die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom, dat hulle lewe en oorvloed kan hê.”

Psalm 37:4 “en verlustig jou in die HERE; dan sal Hy jou gee die begeertes van jou hart.”

Al hierdie verse sê dat ons ’n keuse het. Ons kan aangaan om ons lewe op ons manier te lewe wat sal beteken dat jy ’n leë lewe het, of jy kan kies om God en Sy doel vir jou lewe te volg wat sal beteken dat jy ’n vol lewe het en dat jy bevrediging en vervulling sal ervaar. Dit is so omdat ons Skepper ons liefhet en die beste vir ons wil hê. Dit beteken nie noodwendig dat ons altyd die maklikste lewe sal hê nie, maar ons sal ‘n vervulde lewe hê.

Ten slotte wil ek met u ‘n tikkie wysheid deel: As u na ‘n sport wedstryd of ‘n opvoering wil gaan kyk, kan u ‘n goedkoop kaartjie in die heel laaste ry op die pawiljoen koop of u kan ‘n duur kaartjie heel voor in die pawiljoen koop. Heel agter gaan u ver van die aksie wees en nie altyd alles kan sien nie, maar heel voor gaan u reg by die aksie wees en alles kan sien. Die selfde is waar vir die Christelike lewe. Om God te sien werk, gaan beteken dat u die duur kaartjie moet koop. U gaan nie sien hoe God werk as u heel agter op die pawiljoen sit, af en toe bid, Bybel lees en op geleentheid met Hom praat nie!

Om God eerstehands te sien werk, is vir die volwaardige dissipel van Christus wat nie meer sy eie begeertes in die lewe nastreef nie, maar wat God se doel ten volle nastreef. Hulle het die prys betaal: ‘n volkome oorgawe aan Christus en Sy wil; hulle ervaar die lewe ten volle; en kan hulle self, hulle medemens en hulle Skepper sonder enige berou, in die oë kyk. Het u al die prys betaal? Is u gewillig om dit te doen? Indien wel, sal u nooit weer soek na sin of ’n doel in die lewe nie.

Mag die HERE hierdie boodskap seën!

(Visited 603 times, 1 visits today)
Tagged , , , , , .