Wat sê die Bybel omtrent die gee van tiendes en offergawes?

Wat sê die Bybel omtrent die gee van tiendes en offergawes?

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media

Baie Christene worstel met die gee van tiendes en offergawes. Baie se inkomste is van so ‘n aard dat hulle dit nie kan bekostig om ‘n tiende te gee sonder ernstige finansiële implikasies later die maand nie.

Om dinge te vererger was ek persoonlik al in kerke waar die gee van tiendes en offergawes afgedwing word en waar daar aan die gemeente lede gesê word dat God sy seëninge terughou van die wat nie gee nie! Hierdie is geensins waar nie! Die gee van ‘n tiendes en offergawes is veronderstel om ‘n vreugde te wees; ‘n seëning. Ongelukkig is dit baie selde die geval in die kerk van vandag.

Om te verstaan waar die gee van die tiende en die offergawe vandaan kom, moet ons teruggaan na die Ou Testament. Die tiende was ‘n vereiste van die Wet waarvolgens daar van alle Israeliete vereis is om ‘n tiende van alles wat hulle verdien en verbou het aan die Tabernakel/Tempel te gee.  (Levitikus 27:30; Numeri 18:26; Deuteronomium 14:24; 2 Kronieke 31:5) Die doel van die tiende was om die kerk van God in stand te hou en om as voedsel vir die priesters te dien. Die priesters mag egter nie alles gehou het nie. Nege tiendes mag hulle gehou het, maar een tiende moes aan die Here geoffer word.

Sommige mense beskou die Ou Testamentiese tiende as ‘n vorm van belasting. Nêrens in die Nuwe Testament word ons egter beveel of word daar selfs voorgestel dat Christene hulself aan ‘n soort wettige tiende sisteem moet onderwerp nie. Paulus sê dat gelowiges ‘n porsie van hul inkomste opsy moet sit om sodoende die kerk te ondersteun: 1 Korintiërs 16:2 “Op elke eerste dag van die week moet elkeen van julle self opsy sit en opspaar namate sy voorspoed is.”

Nêrens in die Nuwe Testament word bepaal presies watter persentasie van die inkomste opsy gesit moet word nie, alhoewel ons wel lees in 1 Korintiërs 16:2 dat dit “namate sy voorspoed” moet wees. Die Christelike kerk het in wese die 10% syfer vanuit die Ou Testament oorgeneem en dit toegepas as ‘n “aanbevole minimum” vir die gee van tiendes en offergawes.

Christene moet egter nooit verplig voel om altyd ‘n tiende te gee nie. Die gee van ‘n tiende is ‘n liefdesgebaar van bereidwilligheid soos in 2 Korintiërs 8:12 “Want as die bereidwilligheid daar is, is dit welgevallig volgens wat iemand besit, nie volgens wat hy nie besit nie.” Met ander woorde liewe leser; gee volgens wat jy besit en moet jouself nooit tekort doen om ‘n tiende of ‘n offergawe te gee nie. Ek wil voortgaan met vers 13 wat die volgende sê: “Want ek bedoel nie dat daar vir ander verligting moet wees en vir julle verdrukking nie.” Die geen van ‘n tiende is geen liefdesgebaar van bereidwilligheid as daar vir jou verdrukking wag as jy dit gee nie! Moet dus onder geen omstandighede verplig voel om te gee nie.

Die HERE wil hê dat daar gelykheid in Sy gemeente moet wees, met ander woorde as iemand ‘n te kort het in die gemeente het en dit is in jou vermoë om te help, dan moet dit jou liefdesdaad van bereidwilligheid wees om te gee. As jy dan gee, gee dan net wat die persoon te kort het. 2 Korintiërs 8:15 stel dit baie goed: “Hy wat baie gehad het, het nie te veel gehad nie; en hy wat weinig gehad het, het nie te min gehad nie.”

Onthou die vers gedeelte in 1 Korintiërs 16:2 wat sê “namate sy voorspoed”, want dit impliseer dat daar somtyds meer as ‘n tiende te gee moet word en somtyds minder as ‘n tiende. Dit hang alles af van elkeen van ons se vermoë om te kan gee, maar onder geen omstandighede wil die HERE hê dat ons onsself tekort moet doen nie.

Elke Christen moet ywerig bid en God se wysheid soek vir soveel dit sy deelname aan die gee van ‘n tiendes en offergawe aanbetref. Jakobus 1:5 “As een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid, en Hy sal dit aan hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyt.”

Ek gaan afsluit met die volgende teks vers uit 2 Korintiërs 9:7 “Laat elkeen gee soos hy hom in sy hart voorneem, nie met droefheid of uit dwang nie, want God het ‘n blymoedige gewer lief.” Gee dus soos u gelei voel om te gee en nie soos daar vir u aangesê word om te doen nie!

Mag die HERE hierdie boodskap seën!