Wat sê die Bybel omtrent seks buite die huwelik?

Wat sê die Bybel omtrent seks buite die huwelik?

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media

Gedurende die seksdaad gee en neem beide paartjies. Letterlik beteken dit dat jy jou liggaam oorhandig aan iemand anders, en weer ook sy liggaam ontvang. Gedurende die seksdaad word man en vrou een soos die Bybel ons ook op baie plekke noem. In Mattheus 19:5 sê Jesus self: “Om hierdie rede sal die man sy vader en sy moeder verlaat en sy vrou aankleef, en hulle twee sal een vlees wees;”

Die Bybel leer vir ons verder in 1 Korinthiërs 6:19 “Of weet julle nie dat julle liggaam ‘n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julself behoort nie?” Omdat ons liggame tempels vir God se Gees is, moet ons versigtig wees waarmee ons onsself besig hou sodat ons nie daardeur die tempel ontheilig nie. God het egter die huwelik ingestel en geheilig en daarom is seks binne die huwelik nie sonde nie.

Met bogenoemde in gedagte is dit nou duidelik waarom die Bybel ons so waarsku teen onsedelikheid. Onsedelikheid beteken omgang met iemand wat nie jou huweliksmaat is nie. Onder is ‘n aantal van die baie verse in die Bybel waardeur onsedelikheid veroordeel word.

Handelinge 15:20 “maar aan hulle skrywe dat hulle hul moet onthou van die dinge wat deur die afgode besoedel is en van hoerery en van wat verwurg is en van bloed.”

1 Korinthiërs 5:1 “‘n Mens hoor waarlik van hoerery onder julle, en hoerery van so ‘n aard as wat selfs onder die heidene nie bekend is nie: dat iemand die vrou van sy vader het.”

Galasiërs 5:19 “En die werke van die vlees is openbaar, naamlik owerspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid;”

Efesiërs 5:3 “Maar hoerery en allerhande onreinheid of hebsug moet onder julle selfs nie genoem word nie, soos dit die heiliges betaam;”

Kolossense 3:5 “Maak dood dan julle lede wat op die aarde is, naamlik hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid, wat afgodediens is,”

1 Thessalonisense 4:3 “Want dit is die wil van God: julle heiligmaking; dat julle jul moet onthou van die hoerery;”

Judas 1:7 “soos Sodom en Gomorra en die stede rondom hulle, wat op dieselfde manier as hierdie mense gehoereer en agter vreemde vlees aangeloop het, as ‘n voorbeeld gestel is, terwyl hulle die straf van die ewige vuur ondergaan.”

 God besef maar al te goed hoe gevaarlik hierdie liggaam deel proses is, daarom word dit so verbied en veroordeel.

As mens fokus ons te veel op die “vermaaklikheid” aspek van seks sonder om die “skeppings” aspek raak te sien. Ja, seks is genotvol. God het dit so ontwerp en Hy verkies dit dat mans en vroue die seksuele aktiwiteit moet geniet, maar binne die beperkinge van die huwelik!

Die primêre doel van seks is egter nie net plesier nie, maar eerder reproduksie. God verbied nie seks voor die huwelik om ons van plesier te beroof nie, maar om ons te beskerm teen ongewenste swangerskappe en teen kinders wat uit ouers gebore is wie hul nie wou hê nie en wie nie voorbereid was op hulle koms nie.

Verbeel jou net hoe veel wonderliker ons wêreld sou wees indien ons God se patroon vir seks gevolg het: minder seksueel oordraagbare siektes, minder ongehude moeders, minder ongewenste swangerskappe, minder aborsies, ens.

Nou wat van seks voor die huwelik? Die antwoord op hierdie vraag staan in 1 Korinthiers 7:36 “Maar as iemand meen dat hy onwelvoeglik met sy maagd handel as sy oor die jeugdige leeftyd is, en dit so moet wees, laat hom doen wat hy wil. Hy sondig nie. Laat hulle trou.”

Om seks met jou verloofde te hê voor die huwelik is nie verkeerd nie, maar dan moet julle trou. As julle nie trou nie of die verlowing word verbreek, dan word die daad een van onsedelikheid. Myns insiens is hierdie ‘n baie gevaarlike speletjie om te speel. Die feit dat die Bybel dit nie as verkeerd bestempel nie, moet nie gesien word as ‘n groen lig om te maak-soos-ons-wil nie.

Mag die Here hierdie boodskap seën!