Wees die nederige een

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

As mense kyk ons so graag na ander en dan wens ons dat ons soos hulle kan wees. Kom ons wees eerlik: ons almal doen dit! Dis waarom ek vandag met julle wil gesels oor nederigheid, want die HERE lê dit op my hart en dis vir Hom uiters belangrik dat julle dit moet verstaan.

Kom ons lees eers uit Johannes 13:1-9: [1]  En voor die fees van die Pasga het Jesus, omdat Hy wis dat sy uur gekom het dat Hy uit hierdie wêreld sou oorgaan na die Vader, en omdat Hy sy eie mense in die wêreld liefgehad het, hulle liefgehad tot die einde toe. [2]  En gedurende die maaltyd—die duiwel het dit al in die hart van Judas Iskáriot, die seun van Simon, ingegee om Hom te verraai— [3]  het Jesus, omdat Hy wis dat die Vader alles in sy hande gegee het en dat Hy van God uitgegaan het en na God heengaan, [4]  van die maaltyd opgestaan en sy bo-klere uitgetrek en ‘n doek geneem en dit om Hom vasgemaak. [5]  Daarna het Hy water in ‘n bak gegooi en die voete van die dissipels begin was en afdroog met die doek wat Hy omgehad het. [6]  Hy kom toe by Simon Petrus en dié sê vir Hom: Here, gaan U my voete was? [7]  Jesus antwoord en sê vir hom: Wat Ek doen, begryp jy nou nie, maar jy sal dit hierna verstaan. [8]  Petrus sê vir Hom: U sal my voete in der ewigheid nie was nie! Jesus antwoord hom: As Ek jou nie was nie, het jy geen deel aan My nie. [9]  Simon Petrus sê vir Hom: Here, nie net my voete nie, maar ook die hande en die hoof.”

Hier het Jesus self vir ons die voorbeeld gestel. Hy wat GOD was, die hoogste gesag in die Hemel en op Aarde het ‘n mens wat van die stof van hierdie aarde gemaak was, se voete gewas. Hierdie takie was gewoonlik aan ‘n dienskneg gegee om te doen, maar die HERE het Hom nie eers hoër as ‘n dienskneg geag toe Hy dit verrig het nie. Dis nederigheid, liewe lesers!

Wat is jou eerste reaksie as iemand jou probeer verkleineer? Jy probeer die ander persoon net so seer maak soos wat jy jou gedoen het, is ek reg? Weet julle waarom mense so optree? Omdat hulle klein voel in jou skaduwee. Hulle voel bedreig deur jou, want hulle sien dat dit wat binne in jou is groter as hulle is en dit maak hulle bang. Hulle besef nie dat daar geen rede is om bang te wees nie, nou probeer hulle jou klein laat voel. As dit weer gebeur, bly stil. Wees die nederige een en antwoord geensins terug nie, maak nie saak hoe moeilik dit is nie. Die HERE sal jou die krag gee om te oorwin.

Nederigheid is die sleutel tot baie dinge. In die Hemel is dinge die teenoorgestelde van hier op aarde. Op aarde probeer ons die hoogste sporte van die samelewing bereik, die meeste geld verdien en die beste te kan koop wat die lewe bied. In die Hemel gaan die hoogste plekke aan die wat die nederigste is! Die wat op aarde gedink het dat hulle laer is as die stof van die aarde word verhoog tot konings! Verstaan julle?

As jy nederigheid kan bemeester op aarde, dan kan die HERE begin om jou te seën en die sluise van die Hemel vir jou oop te maak! Daar wag telkemale gawes vir jou as jy nederigheid kan bemeester; dis is die sleutel, liewe Kind van God!

Ek weet dis moeilik, want mens se eerste reaksie is om jouself te verdedig en nou vra die HERE julle om die teenoorgestelde te doen. Die geheim is om die eie ek te begrawe. Daardie persoon wat dink dat hy beter is as enige iemand anders. Begrawe hom of haar en al die ander dinge sal vanself in plek val! Dit is die geheim! Prys die Naam van Jesus!

Daarom liewe Kind van die HERE. Probeer die nederige een wees. Maklik gaan dit nie wees nie, maar met die HERE se hulp kan jy oor berge spring!

Mag die HERE hierdie boodskap seën!

(Visited 76 times, 1 visits today)