Wees navolgers van God

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Ek het vandag ‘n boodskap vir iemand, jy sal weet as hierdie boodskap op jou van toepassing is. As jy wat dit lees voel dat die HERE met jou praat; neem hierdie dan as ‘n waarskuwing baie ernstig op.

Die HERE sê dat jy moet ophou om wydsbeen in hierdie lewe te loop! Jy moet kies: of die wêreld met sy genot of God en die Ewige Lewe, maar jy kan nie al twee dien nie. Die HERE sê: “Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm! Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal Ek jou uit my mond spuug.” (Openbaring 3:15-16)

Liewe lesers, julle moet verstaan dat ons NOOIT lou vir die HERE mag wees nie. Om lou te wees beteken dat jy ‘n bespotting van God wil maak deur in albei wêrelde te beweeg. Jy wil jou aardse vriende tevrede stel deur deel van die kring van spotters te wees en jy wil Sondag in die kerk gaan sit met ‘n vroom gesig en vir die kerk mense wys wat se groot Christen jy is. Weet jy wat se gevaarlike speletjie jy speel, want die HERE sê vir jou: “Moenie dwaal nie; God laat Hom nie bespot nie.” (Galasiërs 6:7)

Moenie dat satan jou mislei nie. Besef jy dat as jy voortgaan om hierdie pad te stap, jy nie gereed sal wees om in die Wegraping geneem te word nie? Besef jy dat jy SAL agterbly as die HERE Sy kerk gaan kom haal? Dring ek deur tot jou? “Wees heilig, want Ek is heilig,” sê die HERE van die leërskare! (Levitikus 11:44)

Die HERE sê vir jou: “Ek, die HERE jou God, is ’n jaloerse God.” (Eksodus 20:5) “Ek het jou by jou naam geroep; jy is Myne.” (Jesaja 43:1) Dit beteken dat dit nog nie te laat is vir jou nie. Die HERE wil jou vergewe en jou terugneem en jou herstel tot die plek waar jy voorheen was, maar dan moet jy die eerste skuif maak. Maak reg wat stukkend is, liewe leser!

Ek wou eintlik Efesiërs 5 met julle behandel vandag, maar die HERE het anders besluit! Efesiërs 5 verduidelik aan ons hoe Kinders van die HERE behoort op te tree, want baie Kinders van die HERE kan nie meer van die wêreld onderskei word nie. Niemand kan meer sien of aanvoel dat hulle Kinders van die een Lewende God is nie!

[1]  Wees dan navolgers van God soos geliefde kinders;  [2]  en wandel in liefde, soos Christus ons ook liefgehad het en Hom vir ons oorgegee het as ‘n gawe en offer aan God tot ‘n lieflike geur.  [3]  Maar hoerery en allerhande onreinheid of hebsug moet onder julle selfs nie genoem word nie, soos dit die heiliges betaam;  [4]  ook nie gemeenheid en dwase of lawwe praatjies wat nie pas nie, maar liewer danksegging.  [5]  Want dit moet julle weet dat geen hoereerder of onreine of gierigaard, wat ‘n afgodedienaar is, ‘n erfdeel het in die koninkryk van Christus en van God nie.  [6]  Laat niemand julle met ydel woorde verlei nie, want daardeur kom die toorn van God oor die kinders van die ongehoorsaamheid.  [7]  Wees dan nie hulle deelgenote nie.  [8]  Want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here—wandel soos kinders van die lig.” (Efesiërs 5:1-8)

Ons optrede skei ‘n geur af tot eer van die HERE wat tot in die Hemel geruik kan word. Met dit ingedagte, vra jouself wat se geur jy afskei. Is dit soet en aangenaam om te ruik, of stink dit soos iets wat besig is om te verrot? Deur ons optrede verklap ons aan wie ons werklik behoort: aan God of aan satan.

Is jy nog ‘n Kind van die Lig? Gaan jy nog steeds daardie Kroon van die Lewe met al die duur edelgesteentes ontvang, of wag daar dalk ‘n doring kroon vir jou omdat jy ‘n bespotting van God gemaak het?

Die HERE praat nie met ons omdat Hy kwaad is vir ons nie. Hy praat met ons omdat Hy ons oneindig baie lief het. Hy tugtig ons uit liefde uit om te verseker dat daar regstelling plaasvind voor dit te laat is, want watter ouer onder ons sal doelbewus toelaat dat sy kind seerkry as hy of sy dit kon verhoed het? Jesus wil nie hê dat jy verlore moet gaan nie en daarom is harde woorde soms nodig om te verseker dat verandering plaasvind!

Prys die Naam van Jesus!

 

(Visited 106 times, 1 visits today)