Oproep tot getrouheid en waaksaamheid

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Jesus het vir my die mees wonderlikste boodskap gegee om vir julle vandag te ding. Hierdie boodskap is opgeteken in 1 Petrus 5. Ek gaan nie die hele gedeelte weer hier herhaal nie, maar julle kan dit gerus self gaan lees.

Aan die van julle wat leraars is, is Jesus se opdrag dat ons toesig moet hou oor ons kuddes totdat Hy kom! Moenie hierdie taak uit dwang doen nie, maar gewillig; ook nie om enige vorm van vergoeding te ontvang daarvoor nie, maar met bereidwilligheid en ook nie as heersers oor die erfdeel van Christus nie, maar as ‘n voorbeeld vir die kudde! Wanneer die Opper Harder dan verskyn, sal ons wat gehoorsaam was, die onverwelklike kroon van heerlikheid ontvang! Prys die Naam van Jesus!

Aan die res van die gemeente: jongeres, wees aan julle oueres onderdanig. Wees nie met hoogmoed beklee omdat jy ‘n ouere is nie, maar met ootmoedigheid en wees onderdanig aan mekaar. God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee Hy genade! Verneder julle dan almal onder die kragtige hand van God sodat Hy julle kan verhoog op die regte tyd. Prys Sy Naam!

Moenie bekommerd wees oor enige iets wat gebeur nie, maar werp jou bekommernisse op Jesus! Hy sal vir jou sorg! Jesus sê soos hulle in Engels sê: “Try me!” Onthou, God is nie ‘n mens wat kan lieg nie.

Pasop vir satan, want hy weet dat sy tyd om die Kinders van God te versoek min geword het. Binnekort gaan hy nooit ooit weer daardie geleentheid hê nie. Hy sal dus nou alles in die stryd werp om so veel as moontlik van ons te laat struikel. Staan satan tee en wees sterk in die geloof, want hierdie leiding is aan ons almal gegee om te dra.

Mag Jesus self wat ons geroep het tot die ewige lewe saam met Hom, nadat ons vir ‘n kort rukkie versoek was, ons volmaak vind, versterk en gegrondves. Aan die Koning van die Konings en ons geliefde, kom al die krag en die heerlikheid toe tot in alle ewigheid! Amen!

Prys die Naam van Jesus!

(Visited 113 times, 1 visits today)