Wees onderdanig aan die owerhede

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Paulus herinner Titus daaraan dat hy die mense moet leer om onderdanig te wees aan die magte wat oor hulle aangestel is. (Titus 3:1)

Dit moet seker een van die moeilikste dinge wees om te doen en dit is om onderdanig te wees. “Waarom moet ek belasting betaal, want hierdie regering seel in elke geval alles?” Klink hierdie bekend, liewe leser?

Hoe maklik vergeet ons dat God nog steeds in beheer is van hierdie wêreld en dat satan net by magte is om te kan blaf soos ‘n hond aan ‘n ketting… God die Vader stel mense in gesagsposisies aan en dit is alleen deur die Wil van die Vader dat gebeur wat gebeur. Satan het geen sê of enige beheer behalwe wat hom toegelaat word nie. En as dit gebeur dat satan toegelaat word om iets te mag doen, dan het God die Vader ALTYD ‘n doel daarmee

My selfoon was laas week gesteel. Eers was ek woedend daaroor, maar toe begin ek besef dat die Vader ‘n doel daarmee gehad het. Ek weet nou nog nie wat daardie doel is nie, maar ek weet dat daar ‘n doel daarvoor was, want Jesus het gesê dat niks met enige een van ons sal gebeur sonder die wil van die Vader nie. Dit glo ek met hart, siel en verstand! Nou het ek ‘n beter selfoon as die vorige een, dus het daar tog iets goed daaruit gekom!

Pauls skryf dat ons vriendelik moet wees aan alle mense en aan almal sagmoedigheid moet bewys. Ons mag nie strydlustig wees of mense belaster nie, want dis hoe die wat nog in die donker wandel, optree. Ons was ook voor ons gered was, soos hulle. Ons was vroeër ook onverstandig, ongehoorsaam, op ‘n dwaalweg, verslaaf aan allerhande begeerlikhede en singenot; ons het in boosheid en afguns gelewe; ons was haatlik en het mekaar gehaat. (Titus 3:3)

Maar nou wandel ons is die lig, want die Lig van Jesus Christus is in ons en dit brand helder vir die wat nog in die donker is sodat hulle aangetrokke tot die lig voel. Ons is gered deur die genade van God die Vader deur Sy Seun Jesus Christus. Ons is deur Sy genade deur die bad van die wedergeboorte en deur die vernuwing van die Heilige Gees wat ryklik uitgestort was vir almal van ons.

Die ou dinge pas ons nie meer nie, so waarom probeer jy dit wat oud, stukkend en afgeleef is weer aantrek? Jy is nuut in Jesus Christus! Los die ou dinge in die verlede waar dit hoort.

Jesus sê dat Hy weet dat baie van julle bekommerd is oor die toekoms en dat julle miskien julle werk gaan verloor. Daar is werklik geen rede tot kommer nie, want Hy is nog steeds in beheer en dit gaan nie verander nie. Laat die wat planne maak dit maar maak, want sonder die Wil van die Vader sal geen plan wat gesmee word ooit die lig sien of werk nie.

Jy wat aan Jesus behoort word bonatuurlik beskerm en dit sluit jou werk in. Daaroor hoef jy nooit bekommerd te wees nie. Onthou dat as een deur toegaan, daar altyd ‘n ander deur is wat oopgaan. Los daarom die bekommernisse waar hulle hoort; in Jesus se hande. Raak stil en weet dat God ‘n doel het met alles wat gebeur. Ons verstaan nie altyd daardie doel nie, maar dis omdat God se weë nie ons weë is nie. Hou daarom op om jou te bekommer, want al wat jy doen is om die Gees te ontstel.

Konsentreer eerder daarop om goeie werke voort te begin, want dit stig die mense. Moenie strydlustig wees nie, want dit behoort in die verlede. Los die blinde leiers, want hulle lei die wat blind is en saam gaan hulle in die sloot val.

Mag die HERE hierdie boodskap seën!

(Visited 121 times, 1 visits today)
Tagged , , , , .