Begeertes van die vlees

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
image_pdfLaai afimage_printDruk

Seksuele onreinheid word vandag van alle kante af goed gepraat, maar ons vergeet dat seksuele sonde, van watter aard ook al, in ‘n baie ernstige lig in die Bybel gesien word.

Ons vergeet dat seksuele sondes afgodery is omdat die SKEPSEL in plaas van die SKEPPER gedien word. Die waarheid word vir leuens verruil en die liggaam word onteer. Die drange van die hart gee die pas aan en die MENS word geëer en gedien, naamlik die vlees, hartstog en die begeertes. Laasgenoemde is niks anders nie as die vrug van ‘n aggressiewe opstand teen God nie!

In 1 Korintiërs 6:12 skryf Paulus aan die kerk in Korinte die volgende: “Alles is my geoorloof, maar nie alles is nuttig nie; alles is my geoorloof, maar ek sal my nie deur iets laat oorheers nie” en in vers 13 sê hy “en die liggaam is nie vir hoerery nie, maar vir die Here; en die Here vir die liggaam.” Hierdie verse is so duidelik, dat dit moeilik is om nie te verstaan nie!

Ons is so geneig om te sê dat die HERE ons so gemaak het en dat Hy sal verstaan; of dat ons deur die HERE versoek word; of dat dit die kruis is wat ons vir die HERE moet dra, maar hierdie is alles leuens wat deur satan in ons ore gefluister word!

In Jakobus 1:13-15 lees ons die volgende: [13]  Laat niemand, as hy in versoeking kom, sê: Ek word deur God versoek nie. Want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek Hy niemand nie.  [14]  Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word.  [15]  Daarna, as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde; en as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort.” In leke terme beteken dit dat elkeen deur sy eie begeerlikhede verlok word en as hierdie begeerlikhede tot uitvoer gebring word, maak dit jou verslaaf daaraan en bring dit die ewige dood in die hel mee.

Die HERE maak net perfekte mense. God maak nie mense met seksuele begeertes of afwykings nie. Ons kies daardie lot vir onsself gebaseer op ons eie vleeslike begeertes! Dis juis hier waar die gevaar inkom, want in 1 Korintiërs 10 staan baie duidelik: “Moenie dwaal nie! Geen hoereerders of afgodedienaars of egbrekers of wellustelinge of sodomiete of diewe of gierigaards of dronkaards of kwaadsprekers of rowers sal die koninkryk van God beërwe nie.” Die verse is weereens so duidelik dat daar geen manier is wat mens dit verkeerd kan verstaan nie!

Jesus sê in Johannes 12:25 vir ons die volgende: “Wie sy lewe liefhet, sal dit verloor; maar wie sy lewe haat in hierdie wêreld, sal dit bewaar vir die ewige lewe.” Met ander woorde, liewe leser, wie sy eie luste en begeertes bo die HERE lief het sal sy lewe verloor, maar die wat sy luste en begeertes aflê, sal sy lewe bewaar!

Nou het ek vir julle dis gevare van vleeslike begeertes uitgespel, maar ek het nie vir julle gesê hoe om daarvan af weg te kom nie. Weereens het die Bybel die antwoord in 1 Korintiërs 6:18 naamlik VLUG! Hardloop weg! As jy voor jou rekenaar sit en jy word versoek deur dit wat jy op die skerm sien, maar dan die program waarmee jy werk toe met ander woorde VLUG! As jy in jou gedagtes aangeval word, dink dan aan iets geheel en al anders: weereens VLUG! As jy op ‘n openbare plek loop en satan versoek jou met dit wat jy sien, kyk dan na iets anders en slaan ‘n ander pad in. Dit mag eenvoudig klink, maar ek het gevind dat dit die eenvoudigste raad is wat partykeer die beste werk!

Dus, liewe Kind van die HERE, as jy jou met hierdie goed besig hou of dit selfs goedpraat, hou dan dadelik op en VLUG! Jy staan gevaar om alles te verloor; ook jou plek in die ewige lewe! Onthou dat alle sonde wat jy kan pleeg, buite die liggaam gepleeg word, maar vleeslike sonde word BINNE in die liggaam gepleeg! Jou liggaam is ‘n tepel van die HERE! (1 Korintiërs 6:18-19) Moenie die Tempel van die HERE bevuil met vleeslike begeertes nie!

Mag die HERE hierdie boodskap seën!

image_pdfLaai afimage_printDruk