Die besetene van Gadara

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Vir my is hierdie een van die mooiste verhale in die hele Bybel omdat dit vir jou wys hoeveel krag daar in die Naam van Jesus is! Prys Sy Wonderlike Naam!

Toe Jesus in die land van die Gadaréners, wat reg anderkant Galiléa was, aangekom het, het daar ‘n man na hom toe aangestap gekom. Hierdie man was van die van die duiwel besete en verskeie demone het van hom besit gehad. Die mense van die streek was bang vir hom en hulle het probeer om hom te bewaak en om hom in boeie te hou. Dit het nie gewerk nie, want die demone in hom het hom bonatuurlik sterk gemaak in; so ‘n mate dat hy die boeie en die kettings stukkend geruk het en daarna die woestyn in gevlug het.

Op daardie stadium het niemand geweet wie Jesus werklik was nie, maar die demone in hierdie man het geweet, want hulle het uitgeroep: “Wat het ons met U te doen, Jesus, Seun van die allerhoogste God?”

Die demone het Jesus gesmeek om, hulle nie te pynig of hulle in die onderwêreld af te stuur nie. Jesus het hulle gevra wat hulle naam was en hulle het geantwoord “Legio” omdat hulle baie was. Hulle het gevra dat Jesus hulle sou toelaat om in die varke in te vaar en Jesus het dit toegelaat. Die res van die storie ken julle.

Deur die Naam van Jesus kan ons enige iets vra en enige iets doen, maar dan moet ons GLO! En ek praat van werklike geloof; daardie soort wat deur gees, liggaam en siel gaan. As jy so glo, dan sal niks op hierdie aarde jou enige leed kan aandoen nie, tensy dit die Wil van God die Vader is. Jy sal bonatuurlik beskerm word en ook bonatuurlike dinge kan doen as jy glo; werklik glo!

Dit laat my nou dink aan ‘n nog ‘n storie; die een van die Sewe seuns van Skeva, ‘n Joodse owerpriester van Handelinge 19:14. Hulle het gesien hoe Paulus duiwels uitdryf en hulle wou dit ook doen, maar hulle het nie die geloof gehad nie. Wat volgende gebeur het is eintlik baie snaaks! Die bose gees wat hulle probeer uitdryf het, het omgedraai en gesê: “Jesus ken ek, en van Paulus weet ek, maar julle, wie is julle?”

Die man in wie die bose gees was het toe onder die sewe seuns ingespring en hulle oorweldig sodat hulle naak by die huis uitgehardloop het! Mens kan jou net voorstel! Naak en al gillende! Hulle het beslis die pakslae van hulle lewens gekry!

Grappies op ‘n stokkie!

Julle sien, Jesus gee vir ons al hierdie mag, maar dan moet ons weet hoe om dit te gebruik en ons geloof mag onder geen omstandighede wankel nie. Satan en sy werkers is nie dom nie! Hulle weet wanneer jy ernstig is en wanneer nie. Hulle weet ook hoe sterk jou geloof is. As jy dus wil probeer om duiwels uit te dryf, dan moet jy seker maak dat jy die geloof het om dit te kan doen!

Om jou geloof op te skerp is ook nie so moeilik nie. Jy moet net meer en meer beheer in die hande van Jesus sit en Hom vertrou in alles wat jy doen. Soos jy jou las ontlaai, sal jy sterker en sterker groei in die geloof. Ek kan julle dit sê, satan trap liggies vir iemand wat werklik glo. Die grootste straf vir enige demoon is om teruggestuur te word na die onderwêreld! Dis waarom die demone vir Jesus gespreek het om hulle nie terug te stuur na die onderwêreld nie, want dan moet hulle voor satan gaan verduidelik!

Daarom, liewe lesers, begin om aandag te gee aan jou geloof, want terwyl die wêreld mal word van vrees, gaan jy die enigste een wees wat gaan staande bly omdat jy GLO! Glo dat niks met jou sal gebeur nie en dit sal so vir jou wees as jy glo!

Prys die Naam van Jesus!

(Visited 618 times, 1 visits today)
Tagged , , .