Omdat jy lou warm is

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Hierdie boodskap is vir die ou skape van die HERE. Lees en let op asseblief!

Ek weet dat baie van julle hierdie gedeelte in Openbaring 3:14-19 ken: [14]  En skryf aan die engel van die gemeente van die Laodicense: Dít sê die Amen, die getroue en waaragtige Getuie, die begin van die skepping van God: [15]  Ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie. Was jy tog maar koud of warm! [16]  Maar nou, omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal Ek jou uit my mond spuug. [17]  Want jy sê: Ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie; en jy weet nie dat dit jy is wat ellendig en beklaenswaardig en arm en blind en naak is nie. [18]  Ek raai jou aan om van My te koop goud wat deur vuur gelouter is, sodat jy kan ryk word; en wit klere, dat jy jou kan aantrek en die skande van jou naaktheid nie openbaar word nie; en salf om jou oë te salf, sodat jy kan sien. [19]  Almal wat Ek liefhet, bestraf en tugtig Ek. Wees dan ywerig en bekeer jou.”

Hierdie woorde het direk betrekking op die wat tot bekering gekom het, maar nou wydsbeen in beide wêrelde wil wandel. Hulle wil doen wat Jesus ons direk teen gewaarsku het in Mattheus 6:24 “Niemand kan twee here dien nie; want òf hy sal die een haat en die ander liefhê, òf hy sal die een aanhang en die ander verag. Julle kan nie God én Mammon dien nie!”

Julle sien, baie Kinders van God is onder die indruk dat hulle net Sondae die HERE hoef te aanbid; die res van die week kan hulle doen wat hulle wil en dis nie waar nie! In Galasiërs 6:7 staan: “Moenie dwaal nie; God laat Hom nie bespot nie; want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai.”

Ek weet dat baie nou sal redeneer dat hulle mos nie met God spot nie… maar hulle vergeet dat Jesus ‘n jaloerse God is. Jy behoort of 100% aan Jesus of jy behoort 100% nie aan Hom nie! Daar is geen “veilige” middel pad nie! Dis ook waar om Jesus in Mattheus 7:13-14 gesê het: “Gaan in deur die nou poort, want breed is die poort en wyd is die pad wat na die verderf lei, en daar is baie wat daardeur ingaan. Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind.” Min wat verstaan dat jy of 100% aan Jesus behoort of 100% glad nie…

Baie ou Christene dink dat omdat hulle al jare aan die HERE behoort Jesus mos sal verstaan… Of hulle dink dat daar in die laaste sekondes voor die wegraping tyd gaan wees om vinnig met God reg te maak asof Hy een of ander spaar wiel is wat vinnig uitgeruk kan word in ‘n noodgeval… As jy so dink, is jy so verkeerd soos wat jy nog nooit in jou lewe was nie!

Kyk wat sê Jesus vir jou in Openbaring 2:4-5  [4]  Maar Ek het teen jou dat jy jou eerste liefde verlaat het. [5]  Onthou dan waarvandaan jy uitgeval het, en bekeer jou en doen die eerste werke. Anders kom Ek gou na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder as jy jou nie bekeer nie.”

Hierdie is ‘n finale waarskuwing van die Een Ware God wat jou meer lief het as wat jy ooit sal besef en daardie waarskuwing is om nou terug te keer en reg te maak wat stukkend is, want die tyd is amper om! Moenie staat maak op die feit dat jy ‘n ou Christen is en daarom die Woord beter verstaan nie. Dis juis daardie hoogmoedigheid dat jy volgens jou op die regte pad is en daarom die lering nie nodig het nie, want jou ondergang gaan beteken…

Liewe leser, as jy voel die HERE praat met jou, nou op hierdie oomblik, dan is hierdie boodskap vir jou. Die tyd is nog nie om nie, maar dit gaan binnekort wees. Die wegraping gaan kom of ons nou gereed is daarvoor of nie. As jy nie gaan gehoor gee nie, gaan jy op daardie dag deel wees van die geveinsdes as daar ‘n geween en ‘n gekners van tande gaan wees…

Kom ons bid…

Jesus, ek weet hierdie boodskap is vir iemand bedoel, maar ek weet nie wie nie. Ek wil graag namens hierdie persoon en hy of sy sal weet wie dit is, intree en vra dat U ons arme sondaars genadig sal wees. Ek wil smeek, Jesus, dat U asseblief nie hierdie persoon se lamp van sy staander sal verwyder nie, maar dat U genadig sal wees en hierdie persoon nog een kans sal gee. Miskien, Jesus, het daardie persoon nie die woorde om te sê hoe jammer hy of sy is nie, daarom doen ek dit nou namens daar die persoon. Vergewe ons soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Dankie Jesus dat U hierdie gebed aanhoor. AMEN!

(Visited 338 times, 1 visits today)
Tagged , , , .

One Comment

  1. Ek voel bevoorreg om soggens hierdie brood van die lewe te kan lees! GOD se WOORD sal nooit ledig terugkeer nie en mag GOD u werke seën als tot die eer van SY NAAM!
    Shalom

Comments are closed.