Die dag van die HERE kom!

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

My God en Koning, maak die wat hierdie lees se oë oop dat hulle sal kan sien hoe min tyd ons werklik oor het. AMEN!

Twee keer gedurende my oggend Bybel studie het my Bybel oopgeslaan by die gedeelte wat handel oor die verdrukking. (Mattheus 24, Markus 13 en Lukas 21) Ek het dit al baie gesê en dit is dat daar nie iets soos toeval is nie. Die HERE is in beheer van alles en alles gebeur met ‘n doel, selfs al sien ons nie altyd daardie doel nie.

Die HERE waarsku ons al ‘n geruime tyd om gereed te wees en dat Sy koms naby is; voor die deur. Die Bybel sê ook vir ons alles wat vooraf gaan gebeur:

  • Baie vals profete sal opstaan en beweer dat hulle die Christus is. (Lukas 21:8)
  • Ons sal hoor van oorloë en opstande. (Lukas 21:9)
  • Daar sal groot aardbewings wees. (Lukas 21:11)
  • Daar sal hongersnode wees. (Lukas 21:11)
  • Daar sal pes siektes wees. (Lukas 21:11)
  • Daar sal tekens in die hemel wees. (Lukas 21:11)

Alles hierdie dinge het waar geword! Die Bybel leer vir ons in Mattheus 24:32-33 “En leer van die vyeboom hierdie gelykenis: Wanneer sy tak al sag word en sy blare uitbot, weet julle dat die somer naby is. So weet julle ook, wanneer julle ál hierdie dinge sien, dat dit naby is, voor die deur.”

As ons dan dit weet, hoe kan ons nog lewe asof daar nog baie dae gaan wees? Hoe kan dit wees dat mense nie oor hierdie dinge bekommerd is nie? Mis ek iets of weet iemand iets wat ek nie weet nie?

In Lukas 21:34-36 waarsku Jesus ons: “Maar pas op vir julleself, dat julle harte nie miskien beswaar word deur swelgery en dronkenskap en sorge van die lewe nie, en dié dag julle nie skielik oorval nie. Want soos ‘n strik sal hy kom oor almal wat op die hele aarde woon. Waak dan en bid altyddeur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan.”

Die sleutel is om te bid en jouself op te pas. Jou primêre doel behoort nie te wees om wêreldse plesier na te jaag nie! Maar te sorg dat jy gereed is as die koning gaan kom! En dit gaan gebeur; of jy gereed is of nie!

Julle moet weet dat die HERE gaan kom vir ‘n GEESVERVULDE Bruid wat AAN DIE BRAND is vir Hom! As jy nie GEESVERVULD en AAN DIE BRAND is vir die HERE nie; voel ek jammer vir jou, maar jy gaan dit nie maak nie, want jy is nie gereed nie! Jy gaan agterbly om jouself gereed te kan kry en te bewys waar jou lojaliteit lê: by die wêreld met sy plesier of by God! Die Gelykenis van die Tien Maagde bewys dit! (Mattheus 25) Jy moet genoeg olie van die Heilige Gees in jou lewe hê sodat jou lampie kan BRAND! Jou lampie moet so brand dat ander mense die LIG in jou lewe kan sien en aangetrek word na die LIG toe! Prys die Naam van die HERE!

Liewe leser, luister nou en luister nou baie mooi! Ek wil nie hê dat een van my kudde moet agterbly nie. Die HERE het my immers die versekering gegee dat elkeen wat luister gered sal word. Dis ook nie die wil van die HERE dat iemand moet agterbly nie, maar jy moet weet dat jy self jou ewigheid in jou eie hande vashou. Jy maak die besluite en net jy kan besluit watter rigting jy wil inslaan. Ek weet maar net te goed dat baie van julle wat hierdie lees nie gereed is nie. Julle dink julle is, maar ek kan jou die versekering gee, dat jy nie is nie! Dis waarom jy in jou gees ontsteld voel as jy aan hierdie dinge dink. Die Gees van die HERE probeer jou dit aan jou wys.

Baie bloed gewaste Kinders van die HERE gaan daardie dag uithardloop en in die lug in op skree: HERE, waarom? Het ons dan nie gebid, Bybel gelees en U Woord verkondig nie? Liewe leser, gaan jy een van hulle wees?

Baie dink dat omdat hulle gered is, hulle outomaties in die wegraping sal saam gaan. Jy is verkeerd! Jy moet vervul wees met die Heilige Gees en jy moet aan die brand wees vir die HERE! Die Bekering is maar net stap een. Op daardie dag wat jy tot bekering kom, steek die HERE die Vuur van die Heilige Gees in jou aan die brand, maar dis ‘n baie klien vlammetjie wat baie maklik dood gaan as jy nie versigtig is nie. Dit hang van jou af of daardie vlam gaan groei tot ‘n oorverdowende geknetter!

Die van julle wat al ooit ‘n nag in die wildtuin gespandeer het sal nou weet wat ek van praat. Solank as wat jou kamp vuur hoog brand, hoor jy die leeus en die hiënas ver in die veld. Maar soos daardie vuur krimp en al hoe kleiner word, so word die naggeluide van die diere al hoe harder. Met ons is dit presies dieselfde! Solank die vuur van die Gees hoog in jou lewe brand, loop satan en sy volgelinge ‘n wye draai om jou, maar hoe kleiner daardie vuur brand, hoe meer direk en doelgerig word die aanvalle!

Koester daarom daardie piep klein vlammetjie. Raak ontslae eers van die klein sonnetjies in jou lewe. Dit sal die vlammetjie meer spasie gee en makliker laat asem haal. Dan pak jy die groter sondes. Hoe meer jy van sonde ontslae raak, hoe groter gaan jou vuur brand! Bid en leef die wil van die Vader uit! Laat jou lig skyn sodat die wat in die donker is aangetrek word na die lig toe. Wees vriendelik met almal! Doen goed aan die wat aan jou sleg doen. Moenie kwaad met kwaad vergelyk nie!

Verstaan julle wat ek probeer sê? Dis hoe jy jouself gereed gaan kry en waardig om dit wat gaan kom te ontsnap. Tyd vir uitstel is daar nie meer nie.

Ek gaan Lukas 21:36 weer herhaal omdat dit so belangrik is: “Waak dan en bid altyddeur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en voor die Seun van die mens te staan.”

Ek weet glad nie hoeveel tyd ons meer oor het nie, maar ek kan vir julle dit sê: Alles en ek herhaal ALLES wat Jesus ons oor gewaarsku het in die Bybel, is reeds vervul, liewe leser. Dis nou net ‘n kwessie van tyd! Die HERE gee tyd vir die laastes om gereed te maak. Wil jy nie een van hulle wees nie?

Prys die Naam van Jesus!

(Visited 354 times, 1 visits today)