Die laaste siele oes

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

HERE, Koning, maak tog mense se harte en hulle ore oop om te besef dat ons tyd min is! AMEN!

Ek het hierdie afgelope tyd baie oor die wegraping geskryf. Baie daarvan was hersiening van werk wat ek in die verlede geskryf het. Ek het eers nie verstaan waarom die Gees wil hê dat ek weer ‘n keer “ou werk” met julle moet behandel nie, maar vandag toe ek deur Face Book gaan en kyk na al die goed wat my vriende gepos het en al die Christelike boodskappies lees; terloops, dis my gunsteling boodskappe; toe tref dit my. Hierdie is die laaste siele oes voor die koms van ons Koning! Die Gees is vir ‘n laaste keer besig om mense te oortuig van sonde en van oordeel en van geregtigheid.

Vanoggend geen die HERE vir my Maleagi 4 om te lees en in die gedeelte oorbeklemtoon die HERE sy wederkoms! Ek verstaan nou waarom die Gees so pertinent aangedring het dat ek moes skryf oor die wegraping.

As jy nie seker is of jy die wegraping gaan meemaak nie, dan beter jy nou oplet en mooi luister! Baie Christene, veral die ouer Christene dink dat hulle op die laaste oomblik gou-gou alles sal kan regmaak. Jy speel met jou ewigheid as jy so dink! Die HERE sê: “Wat help dit jy het alles in die lewe, maar jou siel lei skade? Wat sal jy gee as losprys vir jou siel?” (Mattheus 16:26)

Ek kan nou vir jou vra dat as jy jouself na die wegraping nog op aarde vind, wat sal jy nie gee vir net een kans om reg te maak nie? Ek kan jou verseker dat daar geen waarskuwing gaan wees nie en dat jy ook geen tyd gaan hê om gou-gou alles reg te maak soos wat jy dink jy gaan hê nie. Jou kans om reg te maak is nou!

Die HERE sê in Handelinge 2:17-21 die volgende: [17]  En in die laaste dae, spreek God, sal Ek van my Gees uitstort op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, en julle jongelinge sal gesigte sien, en julle ou mense sal drome droom. [18]  En ook op my diensknegte en diensmaagde sal Ek in dié dae van my Gees uitstort, en hulle sal profeteer. [19]  En Ek sal wonders gee bo in die hemel en tekens onder op die aarde, bloed en vuur en rookdamp. [20]  Die son sal verander in duisternis en die maan in bloed voordat die groot en deurlugtige dag van die Here kom. [21]  En elkeen wat die Naam van die Here aanroep, sal gered word.”

Kyk maar net hoeveel mense profeteer deesdae, hoeveel sien gesigte en hoeveel droom drome. Ek het self al twee keer drome gedroom waarin die HERE vir my dinge gewys het wat toe gebeur het! Kyk maar net hoeveel tekens daar in die afgelope jare was in die hemel; hoeveel keer die son verduister is en hoeveel keer ons bloed mane gesien het. Hoe kan jy nog twyfel?

Die HERE sê dat as jy nie seker is nie, toets dan hierdie boodskap soos wat die mense in Thessaloníka met Paulus se boodskap gedoen het. (Handelinge 17:11) Ek wil hê julle moet, want dan sal die wat twyfel sien dat hierdie boodskap waar is! Ek is nie hier omdat ek op ‘n self verheerlikings tog is nie. Ek is nie hier om deur mense gesien te word nie, maar om die wil van die HERE te doen. Prys Sy Wonderlike Naam!

Die gordyn wat daar tussen die Hemel en die Aarde was is weggetrek, liewe leser. Die tyd is min. Ek weet nie hoeveel tyd ons oor het nie, maar ek kan dit sê: tyd vir Godsdiens speel is daar nie meer nie. Jy gaan ‘n keuse moet maak en jy gaan dit gou moet maak. Jou ewigheid rus in jou hande. Jy alleen is verantwoordelik of jy die wegraping gaan meemaak en of jy gaan agterbly om reg te maak.

Prys die Naam van die HERE!

(Visited 48 times, 1 visits today)