Die Getroue Dienskneg

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Ons lees in Mattheus 25:21 van die getroue dienskneg, maar wie is dit na wie die Bybel verwys?

Om te kan verstaan moet mens natuurlik eers die hele gedeelte soos opgeteken in Mattheus 25:14-30 lees. Hierdie gedeelte gaan natuurlik oor die gelykenis van die Talente. Ek gaan nie die hele gedeelte hier weer oorskryf nie, maar ek gaan dit opsom vir die wat die gedeelte nie so goed ken nie.

Jesus vertel hier ‘n gelykenis aan die mense oor ‘n man wat met reis gegaan het en toe aan elkeen van sy drie diensknegte ‘n aantal talente gegee het. Die eerste en die tweede het gewoeker met hulle talente en so dubbeld gemaak as wat aan hulle gegee was, maar die derde dienskneg het die talent wat aan hom gegee was gaan begrawe. Nadat die man teruggekom het van sy reis het hy sy drie diensknegte bymekaar geroep en verslag gevra oor sy talente. Die eerste en die tweede dienskneg het aan hulle meester die wins gewys wat hulle gemaak het, maar die laaste een het die vuil talent wat hy in die grond begrawe het vir sy meester teruggegee. Sy meester was uit die aard van die saak briesend, want die laaste dienskneg het aan hom net teruggegee presies wat hy aan hom gegee het. Hy het glad nie eers probeer om enige wins met die geld te maak nie. Selfs al sou hy alles verloor het, sou sy meester geweet het dat hy ten minste probeer het, maar hy het niks gedoen nie! Sy talent is daarom aan die een gegee wat die tien talente gemaak het en hy self is uitgewerp in die buitenste duisternis.

Om die gedeelte te kan verstaan moet ons eers kyk na wat ‘n talent is. ‘n Talent is ‘n maat van gewig wat in die antieke wêreld gebruik was om goud mee te meet. Elke nasie van die tyd het sy eie weergawe van ‘n talent gehad, met ander woorde hoeveel een talent geweeg het, maar in al die gevalle het dit uitgewerk tot ‘n gewig van tussen 26 en 32 kg goud. Drie talente sou dus enige iets tussen 78 en 96 kg geweeg het, want ‘n aansienlike aantal goud was. Miskien sal dit nou duidelik wees waarom die huisheer so bly was vir die wat meer gemaak het en so kwaad was vir die een wat niks gemaak het nie! Dit sal ook verklaar waarom die huisheer gesê het dat die talent eerder by die wisselaars gestort moes gewees het en waarom hy dan sy geld met rente terug sou ontvang het.

Nou kom ons by die groot vraag: wie is die getroue dienskneg? Ons is natuurlik! Jy word die HERE se dienskneg die oomblik wat jy tot bekering kom, maar of jy ‘n goeie en ‘n getroue dienskneg gaan word hang geheel en al van jou af. Die HERE rus jou toe met dit wat jy nodig het om jou pad in Christus te kan loop. Dis wanneer jy jou eerste talent van die HERE kry, maar wat jy daarmee doen is natuurlik ‘n perd van ‘n ander kleur.

Ek weet dat baie van julle nou sal wonder wat ‘n mens dan met jou talent kan maak om nog meer te verdien, maar dis werklik nie so moeilik nie. Nadat jy tot bekering gekom het begin mens om van al die slegte dinge in jou lewe ontslae te raak en dis hoe jy met jou talent begin woeker. Jou vriende gaan die verandering in jou lewe sien en hulle gaan begin wonder wat met jou aangaan. Dis hoe jy nog meer verdien, want mense sien die lig in jou en hulle begeer om ook so te wees.

Soos julle kan sien is dit werklik nie so moeilik nie. Soos jy vorder in die HERE, sal die HERE jou met meer seëninge vertrou en so kan jy meer en meer vir Hom verdien. Dit gaan alles oor hoe ver jy bereid is om uit te reik na ander toe. Hoe meer jy uitreik en hoe verder jy bereid is om te gaan, hoe groter die beloning, maar nou moet ons ook na die ander kant van die saak kyk.

Daar is ook diegene wat tot bekering kom en dan agteroor gaan sit en niks verder doen nie. Daar is vir jou een talent gegee, maar nou lê dit daar en stof opgaar! Dis nou waar die verhaal van die lui dienskneg begin. Jy het tot bekering gekom, maar die geroep van die wêreld was net te groot en jy het jou talent begrawe…

Ek het dit al baie gesê, maar ek gaan dit weer sê: die feit dat jy tot bekering gekom het beteken nie dat jy weggeraap gaan word in die wegraping nie. Dis nie waaroor die bekering gaan nie. Jy huur tog nie iemand om in jou tuin te kom werk en dan sit die persoon die hele tyd in die koelte net om vanaand as die son sak sy dag se loon te ontvang nie. Verstaan julle?

Baie sal die verskoning gebruik dat hulle nie weet hoe om vir die HERE te werk nie of dat hulle nie die tyd het nie. Vir jou sê ek jy verstaan die doel verkeerd! Jesus sê dat al wat jy hoef te doen is om jou lig te laat skyn sodat die wat in die duisternis is na die lig toe aangetrek word. Wees jy ‘n voorbeeld vir die mense om jou en jy sal klaar jou deel doen. As jy gereeld bid en die Woord van die HERE lees, dan voeg jy by tot die wins wat jy verdien. Help jou medemens en jy doen nog meer. Sien julle? Dis werklik nie so moeilik nie! Jy hoef nie ‘n groot prediker te wees met ‘n duisend ledemaat kerk nie!

Ek het op geleentheid ‘n boodskap geskryf oor Vingerhoede, Koppies en Balies. Ons almal is gemaak om ‘n kapasiteit te kan hou vir die HERE. Sommige van ons is Balies, ander Koppies en ander Vingerhoede. Besef julle dat die wat Vingerhoede vir die HERE is in baie opsigte meer gee as die wat Balies is? ‘n Balie hou baie, maar die balie word selde dolleeg gemaak. As ‘n vingerhoed vol is, dan gooi ons alles wat daarin is uit! Dit gaan nie oor hoeveel jy gee nie, maar die gesindheid waarmee dit gedoen word.

Nou dat julle weet hoe om met julle talente te werk, gaan ek nou kyk na wat na die wegraping gaan gebeur. Die wat hulle talente begrawe het sal die wegraping nie meemaak nie. Baie sal op daardie dag geopenbaar word en ons sal verbaas staan oor wie ons in die Hemel daarna gaan sien; ek kan julle dit verseker!

Ons wat die wegraping meegemaak het, sal agter die troon van God die Vader verby beweeg. Ons gaan nie geoordeel word nie, want in Romeine 8:1 staan “DAAR is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie…” Ons oortredinge is ons vergewe deur die bloed van die Lam en dus is daar vir ons geen veroordeling nie! Prys die Naam van Jesus!

Hierna gaan elkeen se werke beoordeel word soos wat daar in 1 Korintiërs 3:10-15 staan. Dis nou waar die Heer van die Huis gaan rekenskap vra wat jy met jou talent gemaak het. Kom ons lees: [10] Volgens die genade van God wat aan my gegee is, het ek soos ‘n bekwame boumeester die fondament gelê, en ‘n ander bou daarop; maar elkeen moet oppas hoe hy daarop bou. [11] Want niemand kan ‘n ander fondament lê as wat daar gelê is nie, dit is Jesus Christus. [12] En as iemand op dié fondament bou goud, silwer, kosbare stene, hout, hooi, stoppels— [13] elkeen se werk sal aan die lig kom, want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur openbaar gemaak word; en die vuur sal elkeen se werk op die proef stel, hoedanig dit is. [14] As iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang; [15] as iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly; alhoewel hy self gered sal word, maar soos deur vuur heen.”

As Christene sal alles wat ons op aarde gedoen het onder ‘n vergrootglas geplaas word. Slegs dit wat ons vir God gedoen het sal behoue bly en dis waarvoor ons beloon sal word. As iemand se werk alles verbrand, bly so iemand nog steeds gered, maar daar sal geen beloning wees nie.

Dis na hierdie proses wat jy die woorde soos opgeteken in Mattheus 25:21 sal hoor:  “Mooi so, goeie en getroue dienskneg, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in, in die vreugde van jou heer.”

Prys die Groot en Wonderlike Naam van die HERE! Groot is Hy en deur Hom word ons verhoog tot die ewige lewe! Amen!

(Visited 456 times, 1 visits today)
Tagged , , , , .