Die groot vlug

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

In Mattheus 24 gee Jesus vir ons ‘n kykie in die toekoms van Israel as volk.

Vandag gaan ek so ‘n bietjie stilstaan by ‘n sekere gedeelte daarvan; naamlik verse 15-26 wat handel oor die groot vlug van Israel as ‘n volk. Kom ons lees eers waaroor dit gaan: [15]  Wanneer julle dan die gruwel van die verwoesting, waarvan gespreek is deur die profeet Daniël, sien staan in die heiligdom—laat hy wat lees, oplet— [16]  dan moet die wat in Judéa is, na die berge vlug; [17]  wie op die dak is, moet nie afkom om iets uit sy huis weg te neem nie; [18]  en wie op die land is, moet nie omdraai om sy klere weg te neem nie. [19]  Maar wee die vroue wat swanger is en die wat nog soog, in daardie dae. [20]  En bid dat julle vlug nie in die winter of op die sabbat mag plaasvind nie. [21]  Want dan sal daar groot verdrukking wees soos daar van die begin van die wêreld af tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie. [22]  En as daardie dae nie verkort was nie, sou geen vlees gered word nie; maar ter wille van die uitverkorenes sal daardie dae verkort word. [23]  As iemand dán vir julle sê: Kyk, hier is die Christus! of: Daar! —moet dit nie glo nie. [24]  Want daar sal valse christusse en valse profete opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen om, as dit moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei. [25]  Kyk, Ek het dit vir julle vooruit gesê. [26]  As hulle dan vir julle sê: Kyk, Hy is in die woestyn—moenie uitgaan nie; kyk, Hy is in die binnekamer—moet dit nie glo nie.” (Mattheus 24:15-26)

Ek gaan hierdie gedeelte aan julle verduidelik, maar eers moet ons ‘n bietjie terug gaan na Jesus se woorde in Johannes 5:43  “Ek het gekom in die Naam van my Vader, en julle neem My nie aan nie. As ‘n ander een in sy eie naam kom, hóm sal julle aanneem.”

Jesus verwys natuurlik na die antichris wat in sy eie naam gaan kom en dat Israel hom gaan aanneem as die messias. Die Israeliete gaan natuurlik geheel en al ingesluk wees deur alles wat hierdie man gaan doen wat hy gaan volgens die Israeliete al drie tekens volbring dat hy die messias is. Hy gaan vrede bring deur die vredesverdrag, hy gaan Israel se posisie in die wêreld herstel as ‘n leier onder die volke en hy gaan sorg dat die Tempel herbou word. Dis waarom die Israeliete hierdie man so gaan aanhang, want in hulle oë kan net die messias dit alles doen.

Soos julle seker weet, word die Verdrukking in twee dele van drie-en-‘n-halwe jaar opgedeel. Die eerste gedeelte staan bekend as die Verdrukking en die tweede gedeelte as die Groot Verdrukking. Openbaring 13:3 sê vir ons dat daar in die middel van die verdrukking ‘n suksesvolle sluipmoord aanval op die wêreld leier gaan wees, want hy gaan ‘n dodelike wond aan die kop opdoen wat ‘n permanente litteken gaan los.

Satan gaan dan in die liggaam van die wêreld leier invaar en hom uit die dode laat opstaan sodat die hele wêreld verwonderd agter hom gaan aanloop. Dit is ook in hierdie tyd wat die wêreld leier die twee getuies by die Klaagmuur gaan doodmaak. Daarna gaan hy in die Tempel in Jerusalem gaan instap en homself tot god gaan verklaar en vir die Israeliete gaan sê dat hulle moet neerval en hom aanbid. Die gruwel van verwoesting het kom staan in die heiligdom… (Mattheus 24:15)

Geen ware Israeliet sal ooit op sy knieë gaan vir enige iemand nie, behalwe vir die Een Ware God nie en dis dan wanneer die Israeliete se oë sal oopgaan en hulle gaan sien wie hulle “messias” werklik is. Dan gaan hulle besef dat hulle die ware Messias meer as twee duisend jaar gelede aan ‘n houtkruis vasgespyker het! Die skok gaan vir hulle oorweldigend wees en hulle gaan wegvlug van hierdie vals “messias” af soos wat daar beskryf word in Mattheus 24:15-26.

Openbaring 12:6 sê vir ons dat die Israeliete na die woestyn gaan vlug waar hulle deur God onderhou en beskerm gaan word vir die res van die verdrukking. Maar die antichris gaan nie tevrede wees hiermee nie en hy gaan die Israeliete vervolg, maar God gaan hulle beskerm en die aarde gaan hulle wegsteek sodat hy hulle nie sal kan vind nie. (Openbaring 12:13-16)

In ‘n poging om die Israeliete uit hulle wegkruip plek te lok, gaan daar baie vals christusse opstaan en hulle sal groot tekens en wonders doen. Jesus waarsku hulle dat hulle nie moet glo wat hulle hoor nie en sluit af met die woorde “Kyk, Ek het dit vir julle vooruit gesê.” (Mattheus 24:25)

In sy toorn gaan die antichris dan al sy aandag vestig op die wat tot bekering gekom het en die Gebooie van God bewaar. Dan gaan die Groot Verdrukking begin soos Jesus in Mattheus 24:21 voorspel het sou wees. Die antichris gaan teen die Kinders van God wat intussen tot bekering gekom het oorlog voer en hy gaan die mag hê om hulle te oorwin. (Openbaring 13:3)

Ons lees verder dat die Een Wêreld Geloof afgeskaf gaan word en dat daar standbeelde in elke stad en dorp opgerig gaan word wat die mense gaan moet aanbid of anders gaan hulle gedood word. Almal gaan dan ook geforseer word om die Merk van die Dier te aanvaar of anders gaan hulle gedood word.

Hierdie gaan inderdaad ‘n verskriklike tyd wees om te beleef vir die wat gaan agterbly. Soos Jesus gesê het in Mattheus 24:22 dat as daardie dae nie verkort was nie, dan sou geen vlees gered kon word nie, maar terwille van die wat God dien, sal daardie dae verkort word. Prys die Naam van Jesus daarvoor!

Ek wil afsluit deur te sê dat hierdie wat julle hier lees in die toekoms gaan gebeur en nie nou al hier is nie. Ons beleef wel nou ‘n mengsel van alles wat in die verdrukking gaan gebeur op ‘n baie ligter skaal, maar die verdrukking het nog nie begin nie. Paulus skryf in 2 Tessalonisense 2:7-8 dat hy wat nou teëhou, eers uit die weg geruim moet word voor die ongeregtige geopenbaar kan word.

Ons is die wat teëhou, want ons staan dit wat die wêreld wil hê moet gebeur aktief tee op fisiese en geestelike gebied. Ons gebede hou die volle geweld van satan en sy magte tee sodat hulle nie kan doen wat hulle wil nie. Ons MOET eers weggevat word in die wegraping voor die antichris geopenbaar kan word en dis die enigste manier. Ons gaan nie weet wie die antichris gaan wees nie, want hy gaan eers na die tyd geopenbaar word as ons reeds weg is.

As julle dus hoor dat die Verdrukking reeds begin het of dat die antichris klaar hier is; MOET DIT DAN NIE GLO NIE, want die Bybel gee vir ons die presiese volgorde van gebeure.

“Wie ore het om te hoor, laat hom hoor!” (Mattheus 13:9)

Prys die Naam van Jesus!

(Visited 223 times, 1 visits today)
Tagged , , , , .