Die Heilige Nagmaal

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

In al die jare wat ek vir julle boodskappe bring kan ek nie onthou dat ek al ooit oor hierdie gedeelte van die HERE se Woord geskryf het nie… Regdeur ons land word nagmaal elke laaste Sondag van die maand gevier, maar min besef die werklike betekenis daarvan.

Ek gaan begin deur te sê dat nagmaal nie net beperk is tot ons kerke nie. Julle mag dit elke dag gebruik as julle so voel. Laat die HERE jou lei tot die gebruik daarvan, want deur die gebruik van die nagmaal hernu ons die kontrak tussen ons en die HERE wat deur Hom begin is. Die nagmaal is ook ‘n versterking van gees en dien ook as ‘n reiniging, want die bloed van die HERE reinig ons van alle sonde.

Wat het ons nodig om nagmaal by die huis te kan nuttig? Eerstens, brood of enige iets wat brood kan voorstel. Dit kan ‘n sny brood wees, ‘n broodrolletjie, selfs beskuitjies van een of ander aard. U hoef nie op die letter af te gaan en net brood te gebruik nie. Dieselfde met die drank. Dit kan wyn wees, maar dit kan ook druiwesap wees of wat u ook al in die huis beskikbaar het; selfs water as dit daarop neerkom.

Nou dat ons al die bestanddele het, kom ons kyk wat sê die Bybel. Die nagmaal word in al die Evangelies beskryf, maar ek hou die meeste van die weergawe wat in 1 Korintiërs 11:23-29 opgeteken is. Kom ons lees saam:

[23]  Want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin Hy verraai is, brood geneem het; [24]  en nadat Hy gedank het, het Hy dit gebreek en gesê: Neem, eet; dit is my liggaam wat vir julle gebreek word; doen dit tot my gedagtenis. [25]  Net so ook die beker ná die ete, met die woorde: Hierdie beker is die nuwe testament in my bloed; doen dit, so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. [26]  Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat Hy kom. [27]  Wie dan op onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. [28]  Maar die mens moet homself beproef en só van die brood eet en uit die beker drink. [29]  Want wie op onwaardige wyse eet en drink, eet en drink ‘n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van die Here nie onderskei nie.” (1 Korintiërs 11:23-29)

Die eerste gedeelte in verse 23 tot 24 is voor die hand liggend. Die neem van die brood is ter gedagtenis aan die HERE se kruis dood, maar dis die tweede gedeelte wat die meeste betekenis inhou. Om daardie betekenis te kan verstaan, gaan ons moet kyk na ‘n ou Joodse gebruik.

Wanneer ‘n jong man in Jesus se tyd met ‘n jong vrou wou trou het hy ‘n huwelikskontrak of ‘n verbond opgestel vir voorlegging voor die jong meisie en haar vader. Die huwelikskontrak was ‘n teken dat hy bereid was om vir haar te sorg en dit het ook die terme van die huwelik bevat.

Die mees belangrikste gedeelte van hierdie huwelikskontrak was die prys wat betaal moes word vir die vader se toestemming om met die jong meisie te mag trou. Die prys wat uit die aard van die saak baie hoog omdat seuns geag was om meer werd te wees as dogters omdat hulle fisies sterker was en dus meer met die plaaswerk kon gehelp het.

Die prys was dus ‘n vergoeding vir die meisie se familie vir die seun wat hulle nie gehad het nie, maar ook vir die koste wat hulle aangegaan het om haar groot te maak. Die prys het laastens gedien as teken van die jongman se liefde vir die meisie. Die meisie was uit die aard van die saak baie waardevol vir die jongman! Die jongman sou na die huis van die meisie toe gaan om sy huwelikskontrak en die prys aan die meisie en haar vader aan te bied.

Jesus het na die huis van sy bruid, die wêreld, gekom om sy huwelikskontrak aan die wêreld voor te lê. Die huwelikskontrak is die Nuwe Testament wat voorsiening maak vir die vergifnis van sondes. Nou sal julle verstaan wat die gedeelte in 1 Korintiërs 11:25 beteken: “Hierdie beker is die nuwe testament in my bloed;” Die prys het Jesus betaal deur sy lewe vir sy bruid af te lê.

Die terme van die huwelikskontrak word in Hebreërs 8 uiteengesit: [8] …Kyk, daar kom dae, spreek die Here, dat Ek met die huis van Israel en die huis van Juda ‘n nuwe verbond tot stand sal bring, [9] nie volgens die verbond wat Ek met hulle vaders gemaak het op die dag toe Ek hulle aan die hand geneem het om hulle uit Egipteland uit te lei nie; want hulle het nie gebly by my verbond nie, en Ek het hulle veronagsaam, spreek die Here. [10] Want dit is die verbond wat Ek ná dié dae sal sluit met die huis van Israel, spreek die Here: Ek sal my wette in hulle verstand gee en dit op hulle hart skrywe; en Ek sal vir hulle ‘n God wees, en hulle sal vir My ‘n volk wees. [11] En hulle sal nie meer elkeen sy naaste en elkeen sy broer leer en sê: Ken die Here nie; want almal sal My ken, klein en groot onder hulle. [12] Want Ek sal barmhartig wees oor hulle ongeregtighede en aan hulle sondes en hulle oortredinge nooit meer dink nie.”

Die prys wat vir die bruid betaal is word in die volgende skrifgedeeltes genoem:

    • 1 Korintiërs 6: 20 “Want julle is duur gekoop.”
  • 1 Petrus 1:18-19 [18] omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydele lewenswandel wat deur die vaders oorgelewer is nie, [19] maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van ‘n lam sonder gebrek en vlekkeloos,”

As die prys wat die jongman wil betaal vir sy bruid, aanvaarbaar was vir die vader van die bruid, dan het die jongman ‘n glasie wyn vir sy bruid gegooi. As die jong meisie die wyn drink, dan beteken dit dat sy die huwelikskontrak aanvaar. Van hierdie punt af sal die jongman en die jongmeisie verloof wees.

Jesus het met die Nagmaal vir sy dissipels wyn geskink en hulle het die wyn gedrink as teken dat hulle die huwelikskontrak aanvaar. Deur die nagmaal te gebruik aanvaar ons dus die HERE se huwelikskontrak. Ons is dus wettiglik verloof aan Hom en daardeur Sy Bruid! Verstaan julle?

Met laasgenoemde ingedagte, sal julle nou verstaan waarom die laaste gedeelte van Korintiërs 11: 27-29 so verdoemend is. Ek verwys nou na die gedeelte wat sê dat jy skuldig sal wees aan die bloed van die HERE en dat jy ‘n oordeel oor jouself eet en drink. Dis omdat jy die kontrak wat die HERE daargestel het nie ontsien nie en geen respek het vir die prys wat daarvoor betaal is nie. Verstaan julle? As jy dus iets teen jou naaste het, bid vir vergifnis voor jy nagmaal gebruik of nog beter, moenie nagmaal gebruik voor jy nie gaan regmaak het nie.

Onthou, dis nie nodig vir enige een van ons om te wag vir ons kerke om nagmaal te begin nie. Ons mag dit by die huis ook gebruik. Om die waarheid te sê, die HERE sê in Sy Woord dat ons dit so dikwels as wat ons kan moet gebruik. Daar gaan niks verkeerd daarmee wees as jy elke dag nagmaal gebruik nie. Gebruik dit tot die HERE se nagedagtenis.

Prys sy wonderlike Naam!

(Visited 3 752 times, 1 visits today)