Diepe betekenis van die Heilige Nagmaal

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

So ‘n rug gelede het ek met julle gesels oor Die Heilige Nagmaal. Julle kan op die skakel kliek om meer daarvan te lees as julle nie meer kan onthou nie. Vandag gaan ons verder deur dieper in die betekenis van die Nagmaal in te kyk soos opgeteken in 1 Korintiërs 11:23-29.

Die HERE het sy bloed gestort as betaling vir ons sondes, maar hy het toegang tot Sy bloed en die krag daarvan vir ons gelos deur die Heilige Nagmaal. Die rede waarom die Heilige Nagmaal so belangrik is, is omdat dit ons een maak met die HERE soos niks anders kan nie.

Die Heilige Nagmaal is daarom kragtige medisyne! Woorde is kragtig. Om dus met oortuiging te sê: Neem, eet; dit is my liggaam wat vir julle gebreek word; is kragtig omdat in in opdrag van die HERE gesê word.

“Doen dit tot my gedagtenis.”

Dit is soos die HERE gesê het; “Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die Seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen lewe in julleself nie.” (Johannes 6:53) Die Lewe is in die bloed; nie die wyn nie! As jy dus met totale geloof sê “Dit is My Bloed”; sal die HERE jou dan nie besoek met die genadegawes wat jy glo jy gaan ontvang en jou versterk nie? Die HERE sal dit juis doen omdat jy gehoorsaam is aan Sy Woord!

Hierdie is die dae van die afvallige kerk. Selfs predikers glo nie meer in die krag van die Heilige Nagmaal nie, want daar is geen waarborg dat ‘n siel wat die geskenk van die Nagmaal ontvang sal glo dat die HERE die wyn in Sy bloed kan verander nie. Dis waarom die HERE ons besoek met genade gawes. As jy doen soos wat in die Woord beveel word, dan sal die HERE jou bedoeling eer omdat jy gehoorsaam was. Op hierdie manier word die HERE se verbond met ons, Sy Kerk, nie vernietig deur ongelowige predikers nie.

Selfs gedurende die bruilof in Kana (Johannes 2:1-12) het die dienaars nie vir ‘n oomblik geglo dat die water wyn sou word nie. Dit was egter die voor skadu van die Liggaam en Bloed wat met die Heilige Nagmaal verander sou word.

Ons is na die HERE se tafel geroep om ‘n nuwe lewe gegee te word, maar nie net ‘n nuwe lewe nie, God se lewe; sodat ons in Hom kan leef en Hy in ons! Sodat ons kan doen alles wat Hy ons beveel het om te doen. Sodat ons ander moet lief hê soos wat Hy hulle lief het. Sodat jy in krag kan loop oor die donker magte in hierdie wêreld en hulle in vrees laat vlug! Verstaan julle nou?

Hierdie gawes is aan ons gegee omdat ons nie daarsonder kan klaarkom nie. Die opposisie wat elke dag teen ons is is geweldig, maar met die HERE se Bloed sal ons bly staan, bestraf, breek en die magte bind, want die HERE leef in ons! Jy hoef geensins ‘n prediker te wees om dit te kan vermag nie, want jy woon in die HERE en Hy in jou! Elke dag wat jy die Heilige Nagmaal gebruik, vernuwe jy die verbond met jou geloof. “Dis is My Liggaam; dit is My Bloed. Die Liggaam en die Bloed van die nuwe verbond en dit sal gestort word vir die vergifnis van alles sondes.”

Die HERE vra jou nou om Hom elke dag te ontvang in absolute eerbied en danksegging en om te onthou dat bloed gestort is vir die vergifnis van alles sondes. Jesus het nie aan die kruis beswyk as gevolg van Sy wonde nie, maar aan ‘n gebroke hart. Dis waarom dat bloed en die water gemeng het. Nie een van die ander wat saam met Hom gekruisig was, het so gesterf nie. Dit was deur die Vader so bepaal om vir ewig te dien as betaling vir sondes.

Onthou dus wat die HERE vir ons gedoen het sodat ons gereed moet wees vir die Hemel. Onthou die verskriklike omstandighede van Jesus se dood en dat die Vader nie toegelaat het dat een druppel bloed verlore gaan nie. Alles moes gestort word om genade te kan bevestig. Jesus se woorde op die kruis “Dit is volbring!” (Johannes 19:30) beteken dan net dat alles wat moontlik gedoen was om genade te kan verseker. Die prys was ten volle betaal! Prys die HERE!

Hierdie is diepgaande heilige voorskrifte en begrippe, en die HERE verlang dat ons tyd daarmee moet deurbring sodat ons die volle betekenis van Sy dood vir ons en die hele mensdom moet begryp.

(Visited 3 124 times, 1 visits today)