Die krag van geloof

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

As probleme so vinnig en baie op ons afkom, dan is ons geneig om maar net te gou klein gelowig te word en die handdoek in te gooi…

In Lukas 5:17-20 lees ons die stukkie van die verlamde man wat Jesus gesond gemaak het: [17]  En op een van dié dae was Hy besig om te leer; en Fariseërs en wetgeleerdes wat gekom het uit elke dorp van Galiléa en Judéa en uit Jerusalem, het daar gesit, en daar was krag van die Here om hulle te genees. [18]  En daar het manne ‘n mens wat verlam was, op ‘n bed gebring, en hulle het probeer om hom in te bring en voor Hom neer te sit. [19]  En toe hulle vanweë die skare geen kans sien om hom in te bring nie, klim hulle op die dak en laat hom met die bed afsak deur die panne tussen die mense in en voor Jesus. [20]  En toe Hy hulle geloof sien, sê Hy vir hom: Mens, jou sondes is jou vergewe.”

Hierdie is ‘n baie bekende stukkie in die Bybel. Baie van ons het dit seker in die Sondag skool behandel of ons kinders leer daarvan in Sondag skole regoor die land. Hierdie man se vriende het geweet dat Jesus hom gesond kan maak, maar hulle kon nie by die huis waar Jesus was inkom nie. In plaas van om moed op te gee, het hulle op die dak van die huis geklim en die dakplate afgehaal om sodoende by Jesus uit te kom! Wie van ons sal vandag bereid wees om tot sulke uiterstes te gaan?

Die Bybel is vol voorbeelde oor geloof soos hierbo genoem. In Lukas 8:43-44 lees ons van die vrou wat twaalf jaar aan bevloeiing gelei het. Sy het alles wat sy besit het op dokters gespandeer om haar te genees, maar niks wou help nie. Sy moes gehoor het van Jesus wat mense gesond maak en besef dat Hy die enigste weg is. Haar geloof was so sterk dat sy geweet het dat sy net die soom van Jesus se kleed hoef aan te raak om genesing te kan ontvang.

In Lukas 7:2-10 lees ons die storie van die Hoofman oor Honderd se siek dienskneg. Net om julle so bietjie in te lig; hierdie man was ‘n junior offisier in die Romeinse weermag; ‘n Centurion. In vandag se tyd sal dit gelykstaande wees aan die rang van ‘n weermag luitenant of kaptein, afhangende van die persoon se ervaring in oorlog. Die wat geen ervaring in oorlog gehad het nie, was ondergeskik aan die wat wel gehad het. Sy rang in die weermag het vir hom ‘n goeie salaris besorg. Hy was ‘n vermoënde man wat sy eie diensknegte gehad het om na hom om te sien. In vers 8 erken hierdie man dat Jesus ook ‘n man van gesag is net soos hy. As offisier kan hy vir die soldate onder hom, bevele gee en hulle moet gehoorsaam, dus kan Jesus net die woorde kan spreek vir sy dienskneg om weer gesond te word. Jesus was verbaas, want Hy het nog nooit iemand met so ‘n sterk geloof teëgekom nie!

Ek het nou vir julle drie voorbeelde gegee van mense wat onwrikbare geloof gehad het. Glo my, dan was nie enigsins makliker gewees om geloof te hê in Jesus se tyd as wat dit vandag is nie! As probleme ons oorval, dan word ons in baie gevalle so deur emosies oorheers, dat ons glad nie die uitweg sien nie. Ons wil dadelik antwoorde hê of die probleem dadelik opgelos hê, maar dit werk nie so nie. God gebruik baie keer omstandighede in ons lewens om ons geloof te toets. Wees bly as dit met jou gebeur, want die Here sien jou raak en Hy weet van jou probleem.

Jesus sê in Markus 9:23 “Wat dit betref—as jy kan glo, alle dinge is moontlik vir die een wat glo.” Moet dus nie moed verloor nie, liewe leser! Jy gaan miskien nou deur ‘n rowwe tyd, maar dis net tydelik en dinge sal weer beter gaan! Glo in die HERE!

Mag die Here hierdie boodskap seën!

(Visited 676 times, 1 visits today)
Tagged , , , , , , .