Is ek verwerplik?

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Die HERE het vir my ‘n boodskap gegee en ek kan hierdie boodskap nie van my gedagtes af kry nie; dit sê dat ek hierdie boodskap moet oordra.

Die boodskap wat ek gekry het kom uit Lukas 12:32-34 en dit lui soos volg: [32]  Moenie vrees nie, klein kuddetjie, want julle Vader het ‘n welbehae daarin gehad om aan julle die koninkryk te gee. [33]  Verkoop julle besittings en gee aalmoese; maak vir julle beurse wat nie oud word nie, ‘n skat in die hemel wat onuitputlik is, waar geen dief by kom of mot verteer nie. [34]  Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees.” Die kern van hierdie boodskap is “moenie vrees nie“ en ek dink ek weet waarom.

In een van my vorige boodskappe het ek julle verstel van die 100 dae oordeel waarin ons tans is. God is besig om hierdie wêreld te toets, maar dinge is nie besig om te verbeter nie. Die mens probeer nog steeds om dinge op sy eie manier reg te maak in plaas daarvan om God te raadpleeg.

Op die internasionale front is dinge besig om vinnig te ontrafel. Ek hoef niks hieroor uit te brei nie, want ek weet dat julle maar net te goed weet wat daar buite aangaan en dis niks goed nie. Amerika probeer tevergeefs om vrede in die Midde Ooste te bewerkstellig, maar ons weet dat dit nie gaan slaag nie, want dit gaan die Antichris wees wat dit gaan regkry. Dis net ‘n kwessie van tyd voor oorlog uitbreek en Israel soos in Esegiël 38 aangeval gaan word.

Volgens profesie gaan ons hierdie oorlog sien uitbreek, maar ons gaan dit nie sien voleindig nie, want die HERE gaan Sy Bruid kom haal as dit gebeur. Wanneer dit gaan gebeur weet ek nie, maar ek weet dat dit binnekort gaan wees en dis waarom die boodskap dat ons nie bevrees moet wees nie. Hierdie oorlog gaan verwoestend wees op ‘n skaal soos wat die wêreld nog nooit gesien het nie. Dit gaan die platform wees wat die Antichris gaan nodig hê om sy “vredesplan” vir die Midde-Ooste in werking te stel.

Daar is baie wat dink dat omdat hulle gered is, hulle die wegraping gaan meemaak. Ek is jammer as ek julle moet skok, maar dit is eenvoudig nie so nie. Dis waarom die HERE vir ons waarsku in Mattheus 7:14 “Want die poort is nou en die pad is smal wat na die lewe lei, en daar is min wat dit vind.” Let veral op na die woorde “daar is min wat dit vind”. Baie dink hulle is gereed, maar hulle is nie! Wees dus gewaarsku!

In Lukas 13 vra Jesus se dissipels hom die vraag weer en weer antwoord Jesus in vers 24 “Stry hard om in te gaan deur die nou poort, want baie, sê Ek vir julle, sal probeer om in te gaan en sal nie in staat wees nie.” Nie almal gaan waardig wees om dit wat kom te ontvlug nie! Ek wil nie sien dat een van julle agtergelaat word omdat ek nie my werk gedoen het nie!

In Galasiërs 5:19-21 word daar aan ons uitgelig watter dinge ons onwaardig gaan maak om die Koningryk van God te beërwe: [19]  En die werke van die vlees is openbaar, naamlik owerspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid; [20]  afgodery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naywer, tweedrag, partyskap; [21]  afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeër gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beërwe nie.” As jy as Kind van die HERE jou besighou met hierdie dinge, sal jy die wegraping nie meemaak nie, maak nie saak hoeveel keer jy kerk toe gaan nie! Bid vir vergifnis en hou op om te sondig! Dan en slegs dan sal jy ‘n kan staan om dit wat kom te ontvlug.

Jesus gaan kom vir ‘n Gees vervulde Bruid; ‘n Bruid wat in alle opsigte optree en lyk soos Hy! Dit beteken nie dat jy in tale moet kan praat nie; dit beteken dat jy die vrugte van die Gees in jou lewe moet hê soos in Galasiërs 5:22 beskryf: “Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing.”

Julle gaan my seker nie glo nie, maar weet julle hoeveel “christene” kry ek mee te doen wat ek weet gered is, maar geen van hierdie vrugte in hulle lewens het nie? Ek huil vir hulle, want hulle stem met alles wat jy sê saam en hulle dink dat hulle gereed is om voor die Seun van die Mens te staan, maar ek weet dat jy die boom aan die vrugte ken en die vrugte is net nie daar nie…

Het jy die Vrugte van die Gees in jou lewe, liewe leser? Hou jy daarvan om met ander te stry en te baklei. Hou jy daarvan om op mense te vloek? Saai jy tweedrag onder die mense? Soek jy partyskap? Dan is jy nie gereed nie! Jy sal agterbly en ek kan jou waarborg, die sewe jaar wat gaan volg gaan geen grap wees nie! Mense gaan onthoof word vir hulle geloof in God.

In Engels is daar so ‘n oulike gesegde: “The hall is rented, the orchestra engaged and now it is time to see if you can dance.”

Die bal is nou in jou hande. Gaan jy Jesus se opdrag nakom deur te sorg dat jy nie verwerplik is nie of gaan jy maar net aan soos altyd deur jou kop in die sand te druk en te maak of alles reg is? Die keuse is joune om te maak.

Prys die Naam van die HERE!

(Visited 277 times, 1 visits today)
Tagged , , , , , , .