Die liggaam van die HERE skeur…

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Jesus, help ons om ons oë en ons harte oop te maak vir die gevolge van ons opinies en vir die wat ons seermaak met ons monde. Amen!

Die HERE is in die ongelooflikste pyn; meer as wat enige iemand kan besef. By die voet van die kuis staan Sy moeder en huil: “My seun, my seun, wat doen hulle aan jou. Hou tog op om my seun seer te maak.”

Hierdie gesig is ‘n weerkaatsing van die toestand van die HERE se liggaam. As die HERE nou moet kom om sy bruid te haal, sal baie agterbly omdat hulle teen die HERE is en Sy Liggaam vervolg, aanval en ledemaat vir ledemaat uitmekaar skeur en oordeel.

Die HERE se liggaam is siek. Dis is siek met die kanker van jaloesie, skinder, agter afheid, verdeling, vrees wat uit onkunde spruit en steel van die armes. Die liggaam van die HERE is baie siek en dit moet genees word. Die meeste van hierdie kom van sogenaamde ou Christene wat die liggaam van die HERE verskeur.

Baie van hierdie mense dink dat hulle kan sê wat hulle wil solank dit op ‘n Christelike manier gedoen word. Hulle dink hulle het die reg om te oordeel en selfs te vervolg, maar wat hulle nie aan dink nie is dat hulle nie sal bly staan nie.

Hoe kan die HERE ons land red as die liggaam van die HERE daarop uit is om homself te vernietig. Ons gaan eers ons huise in orde moet kry voor die HERE enige iets gaan kan doen! Hou op om negatiwiteit en oordeel uit te spreek oor die Kinders van die HERE. As jy dit doen, dan sondig jy en drup jou hande van die bloed!

Jy sal NIE en ek herhaal, JY SAL NIE in die wegraping geneem word nie! Die Hemel is ‘n plek van liefde en jy sal onmiddellik weerhou word om in te gaan in die toestand wat jy nou is, tensy jy regmaak wat stukkend is. Hou dus op om te skinder, om te oordeel, om seer te maak en om kerke wat jy nie verstaan nie af te breek. Dis juis hierdie wat die goeie vrugte van redding voortbring en die mense leer wat heiligmaking is.

Jy is verraderlik en die HERE sal jou nie in die Hemel saam met Hom wil hê voor jy nie jou huis skoonmaak en jou lewe in orde kry nie!

Dis nou die tyd vir verandering. Die HERE het nodig dat Sy Bruid sonder vlek of rimpel moet wees. Dat ons harte sag en rein moet wees, sagmoedig en liefdevol en altyd moet hoop vir die beste in selfs die mees hopeloosste van gevalle.

Satan bestuur die media en deel hiervan is om mense te kry om mekaar te oordeel en om die skinderstories aan die gang te hou ongeag of dit waar is of nie. Natuurlik, hoe meer leuens, hoe beter, want so maak baie die deur oop om gesif te word sonder dat hulle dit besef. Skinder is die mees suksesvolste wapen in satan se arsenaal, want skinder is die loper wat al die deure van die hart oopmaak en ook die hart van die opregte.

Elke slag wat jy die foute van ander uitwys, wys jy ook jou eie foute uit nie?

Dis goed om te praat oor die foute wat jy gemaak het en hoe jy dit hanteer het, maar pasop! Die vloer is baie glad en dit wat jy oor praat kan baie gou omskep word in bitterheid. Hou dus aan om te bid vir die wat jou seergemaak het. Dit is die veiligste plek om te wees.

Om na die nuus te kyk is hoogs aansteeklik. Jy raak net nooit tevrede met dit wat vir jou voorgesit word nie en jy wil altyd meer weet. Dit raak soos ‘n eindelose draaikolk in jou lewe, want elke dag wil jy nuutste verwikkelinge weet. ‘n Groot gedeelte van jou lewe word gespandeer op ongeregtigheid en dit het ‘n effek op jou lewe.

Jy is nie meer die skoon Bruid van die HERE nie. Jy is vuil omdat jy deur die vuilisblik van die lewe grawe. Jou kleed ruik na vuilis en jou kop is vol allerhande nuttelose feite. Dis beter dat jy niks weet nie as wat jy verslaaf word aan verrotte vuilis.

Die HERE weet dat hierdie moeilik is om te verstaan, daarom vra Hy dat ons op Hom sal vertrou. Om te wil weet wat in die nuus aangaan mag jou nuuskierigheid in toom hou in die interim, maar dit broei oordeel, self geregtigheid en trots.

Om elke dag deur jou eie gewete te gaan en eerder vergifnis vir jou eie oortredinge te vra is baie beter dat jy hierna kyk. Hierdie optrede sal goeie vrugte voortbring.

Bid vir die wat deur misdaad geraak word. Bid vir die staatsamptenare wat ernstig is en ‘n verskil wil maak. Bid vir die wat siekes gesond maak. Hierdie is alles heilige dinge.

Julle is almal geroep om heilig te lewe. Dit beteken dat julle nie dink soos die mense van die aarde nie; julle dink met ‘n hemelse verstand. Wees onvoorwaardelik lief vir alle mense. Bid vir die wat julle seermaak en onthou: “laat u wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde”. Die wat hierdie demonstreer in gedagtes en optrede is reeds in die Hemel omdat dit jou tuiste is en die HERE in jou leef.

Prys die Naam van die HERE!

(Visited 52 times, 1 visits today)