Vrees die Here

Deel hierdie boodskap op Sosiale Media
Print Friendly, PDF & Email

Dis vir die Here baie belangrik dat ons moet verstaan wat dit beteken om Hom te vrees. Baie dink dat ons in absolute vrees moet lewe; so bang, dat ons net die hele tyd wil wegkruip! Daar is egter ‘n baie dieper betekenis!

Daar word op meer as 300 plekke in die Bybel verwys na die vrees in God, maar tog sê 1 Johannes 14:18 dit die beste: “En ons het die liefde wat God tot ons het, leer ken en geglo. God is liefde; en hy wat in die liefde bly, bly in God, en God in hom.” Amen!

Selfs Jesus het God die Vader gevrees, maar nie op ‘n manier dat Hy wou wegkruip nie. Jesus het sy Vader se oordeel gevrees; nie Hom as persoon nie. Hierdie laat my terugdink aan my jeug! As jong seun het ek ‘n heilige vrees vir my vader gehad! Ek was nie bang vir hom nie, maar ek het geweet dat as ek sou aanjaag waar hy my kon sien, my bas velle sou brand! Ek het daarom gedoen wat hy gesê het en gesorg dat ek my gedra! Ten spyte hiervan, was ek ook baie lief vir hom. Hy was tog immers my vertroueling en iemand met wie ek ten alle tye kon praat.

Bogenoemde beskryf presies wat dit beteken om God te vrees. God is vir ons baie lief. Hy is ons vertroueling. Iemand met wie ons kan gesels in gebed. Hy is ons beste vriend. Ten spyte hiervan, vrees ons sy oordeel, want ons weet dat as ons sondig, dan gaan ons gestraf word!

As ek ‘n pak slae by my vader gekry het oor iets wat ek verkeerd gedoen het, dan het ek presies geweet waarom ek die pak gekry het. Ek het ook geweet dat dit regverdig was, want ek het daarvoor gesoek! Die selfde geld as God ons straf vir iets wat ons verkeerd gedoen het. U sal weet waarom u gestraf word, maar u sal ook weet dat die straf regverdig is!

Vandag sien ons dat elke vorm van gesag ondermyn word. Mense wat die wet toepas word verag en gehaat, tog sê Spreuke 1:7 “Die vrees van die HERE is die beginsel van die kennis; sotte verag wysheid en tug.”

God stel regerings en mense in gesag posisies aan. Ja, dit is waar dat hierdie regerings en hierdie mense nie altyd God se wil uitvoer nie, maar dit beteken nie dat ons minder onderdanig aan hulle hoef te wees nie. Ja, hierdie regerings en mense maak foute en hulle is nie altyd reg nie. As Christene moet ons egter gehoorsaam wees, ongeag van ons gevoelens, want deur gehoorsaam te wees gehoorsaam ons God en vrees ons Sy oordeel.

Wie van u het al ‘n kaartjie gekry omdat u te vinnig met u motor gekry het? Ek het al! Gaan staan ‘n bietjie in die ry by die betalings toonbank om vir jou oortreding te betaal en jy sal sien hoe mense hulle kan verontskuldig! Hulle skree en raas op die verkeersbeampte asof hy die een was wat te vinnig gekry het! Mense, die kwessie is eenvoudig: het jy te vinnig gekry of het jy nie? As jy het, vat jou straf soos ‘n man en leer daaruit! Spreuke 6:23 “Want die gebod is ’n lamp en die onderwysing ’n lig en die teregwysinge van die tug ’n weg tot die lewe…”

Ek gaan afsluit met ‘n gedeelte uit Romeine 13:1-2 [1] LAAT elke mens hom onderwerp aan die magte wat oor hom gestel is, want daar is geen mag behalwe van God nie, en die wat daar is, is deur God ingestel, [2] sodat hy wat hom teen die mag versit, die instelling van God weerstaan; en die wat dit weerstaan, sal hulle oordeel ontvang.”

Mag die Here hierdie boodskap seën.

(Visited 381 times, 1 visits today)
Tagged , , , , , .